Online Banking

13 juli 2023

Nagelmackers Invest

Christofer Govaerts

Chief Strategist

Macro-economische visie & financiële markten

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Het macro-economisch plaatje is wereldwijd niet substantieel gewijzigd. Uit de VS is het nieuws nog steeds betrekkelijk goed, in die mate zelfs dat de groei van het eerste kwartaal sterk werd opgetrokken. De arbeidsmarkt blaakt nog steeds van gezondheid – hoewel er wat stoom wordt afgelaten – terwijl de vooruitzichten voor de dienstensector gunstig blijven. Voor de verwerkende nijverheid is het beeld minder gunstig, net als voor Europa. De Chinese economie geeft een gemengd beeld, maar hier zouden er – in tegenstelling tot in het Westen – ondersteunende maatregelen van de overheid in de pijplijn zitten om de groei een tweede adem te verschaffen.
Op het vlak van inflatie blijven de recente trends wereldwijd intact: de algemene disinflatie (daling inflatie op jaarbasis) zet zich door wat het algemene prijspeil betreft, voornamelijk geholpen door de dalende energieprijzen. De kerninflatie neemt anderzijds maar mondjesmaat af, wat de markt er toe aanzette om het optimisme over de timing van toekomstige renteverlaging terug te schroeven.

Na de renteverhogingen van mei waren de FED en ECB-vergaderingen van juni uiteraard aandachtspunt nummer één. De ECB verhoogde met 25 basispunten (naar 4%) en liet uitschijnen dat er in het 3de kwartaal nog twee verhogingen van 25 basispunten tot de mogelijkheden behoren. De FED van haar zijde verraste vriend en vijand door een rustpauze in te lassen. Tegelijkertijd liet ze wel uitschijnen dat er nog een à twee renteverhogingen kunnen plaatsvinden, wat het tarief dan op 5,50% à 5,75% zou brengen. De retoriek “hogere rente voor langere periode” blijft nog steeds van kracht waardoor dit jaar geen monetaire versoepelingen meer zullen plaatsvinden in het Westen. Rond de jaarwisseling zouden de eerste voorzichtige renteverlagingen in de VS kunnen gerealiseerd worden. De markten rekenen er ook niet op dat de ECB een gelijkaardige rentebeweging zal uitvoeren voor de zomer van 2024. China is dan weer reeds nu begonnen met geleidelijke monetaire versoepelingen terwijl er wat meer vuurwerk wordt verwacht van Brazilië en Mexico in de komende maanden.

Juni ging initieel verder op het positieve elan van eind mei (groeioptimisme, Nvidia en AI). Halverwege de maand namen de beurzen echter wat gas terug, met uitzondering van Japan dat een forse inhaalbeweging uitvoerde (in lokale munt, minder uitgesproken in EUR). Op 30 juni waren de VS en de eurozone in EUR uitgedrukt de beurswinnaars (+4%), gevolgd door Japan. Het viel bovendien op dat opkomende markten (voornamelijk Azië) quasi alle winsten van de maand moesten inleveren. Wat de vastrentende markt betreft, gingen bijna alle activaklassen licht in het negatief, met uitzondering van hoogrentende bedrijfsobligaties (+0,65%). De USD gaf 2% prijs ten aanzien van de EUR, maar de grootste beweging werd opgemerkt bij de JPY die met gemiddeld 5% verzwakte en zich nu op een multi-jaarlijks laagtepunt bevindt tegenover de belangrijkste munten. De goudprijs in USD had het iets lastiger en kalfde verder af (-1%). De WTI olieprijs balanceerde rond de grens van 70 USD, maar krijgt recent steun van OPEC+, aangevuld met steun van Rusland, om de kraan iets verder dicht te draaien. Zo wordt voorlopig de rode lijn getrokken bij 70 USD.

 

Deze publicatie is opgesteld met de nodige zorg, mede op basis van zorgvuldig uitgekozen bronnen, maar zonder garantie dat de opgenomen informatie in alle omstandigheden actueel, nauwkeurig, volledig, juist en geschikt is. De opgenomen informatie kan steeds wijzigen zonder mededeling hiervan. De inhoud van deze publicatie kan geenszins beschouwd worden als financieel of beleggingsadvies, noch als juridisch of fiscaal advies, noch als een aanbod van bank- en/of verzekeringsproducten en/of -diensten. De inhoud van deze publicatie is louter informatief en de afnemer van de informatie is zelf verantwoordelijk voor elk eventueel gebruik ervan. Bank Nagelmackers nv is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of vergissingen en ook niet aansprakelijk (direct of indirect) (1) voor het niet-verwezenlijken van verwachtingen of voor enige beslissing of handeling die de lezer al dan niet zou nemen of stellen op basis van deze publicatie, (2) noch voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade (incl. winstderving of verlies van opportuniteit) als gevolg daarvan bij hem of derden. Niemand mag deze publicatie kopiëren of verspreiden voor eender welk doel, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Bank Nagelmackers nv.

Blijf op de hoogte

Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief. Zo blijft u altijd op de hoogte van de Nagelmackers-producten en diensten die voor u relevant zijn.

U kunt uw toestemming altijd intrekken via ‘uitschrijven’ onderaan onze e-mails of zoals toegelicht in onze Privacyverklaring. Meer informatie over o.a. de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens en de rechten die u daarbij hebt (zoals uw recht op inzage, correctie ...), vindt u in onze Privacyverklaring.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak