Online Banking

20 februari 2023

Minder grijs en meer groen? Bepaal hoe duurzaam uw portefeuille wordt.

Evy Mercie

ESG Officer

Om ons continent klimaatneutraal te krijgen, wil de EU meer groen en minder grijs in uw beleggingsportefeuille. Daarom zijn banken voortaan verplicht om naar uw duurzaamheidsvoorkeuren te vragen. Op verkenning.

Schrijf je in op de nieuwsbrief

1. Waarom polsen banken voortaan naar uw duurzaamheidsvoorkeuren?

De Europese Unie (EU) heeft de ambitie om tegen 2050 het eerste klimaatneutrale werelddeel te zijn. Om dat mogelijk te maken trekt Europa niet alleen aan de mouw van bedrijven, burgers en overheden. Ze rekent ook op beleggers.

Met nieuwe regels wil de EU de transitie van grijs naar groen versnellen: kapitaalstromen wegsturen van vervuilende bedrijfsactiviteiten, richting duurzame ontwikkeling. Daarom wil de EU dat u ook bewuster stilstaat bij de keuze van uw beleggingen. En vandaar dat de EU banken voortaan verplicht om te peilen naar de duurzaamheidsvoorkeuren van hun beleggende cliënten.

Als u duurzaamheidsvoorkeuren hebt, dan moeten de beleggingsproducten waarin u belegt daar voortaan bij passen. Dat betekent dat uw beleggingsadviseur in zijn advies producten zal voorstellen die in lijn zijn met uw duurzaamheidsvoorkeuren (die producten moeten overigens ook zelf voldoen aan nieuwe wettelijke criteria voor duurzaamheid).

 

Goed om weten

Het staat u volledig vrij om uw voorkeuren al dan niet in uw portefeuille te integreren.

 

2. Hoe bepaalt u uw duurzaamheidsvoorkeuren?

Duurzaamheid is materie die zich niet makkelijk laat vastpakken. Ook niet voor beleggingen. Wat de ene duurzaam vindt, is daarom nog niet duurzaam (genoeg) voor een andere. Om zowel banken als hun cliënten beter grip te doen krijgen op wat nu al of niet duurzaam is (en om het probleem van greenwashing te tackelen), hebben Europese beleidsmakers enkele kaders uitgetekend. Er zijn dus verschillende manieren om uw duurzaamheidsvoorkeuren te bepalen:
 

 • Duurzaam beleggen volgens de SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation)

  Kiest u voor die standaard, dan kiest u voor beleggingen die minstens bijdragen tot een ecologische doelstelling (bv. het beperken van het gebruik van fossiele brandstoffen) en/of een sociale doelstelling (bv. een fair loonbeleid voor mannen en vrouwen), telkens gekoppeld aan deugdelijk bestuur (bv. duidelijke interne regels over lobbying, anti-witwasbeleid …). Tegelijk mogen de beleggingen geen significante schade toebrengen aan een van de andere milieu- of sociale doelstellingen.

  De SFDR maakt daarbij een onderscheidt tussen lichtgroene beleggingsproducten (streven verantwoorde investeringen na) en donkergroene (streven duurzaamheid na én een positieve impact). Bij Nagelmackers valt ondertussen al meer dan 75% van de beleggingsfondsen in de categorie lichtgroen (ook wel artikel 8-fondsen genoemd) en donkergroen (zogenaamde artikel 9-fondsen).

  Goed om weten: financiële spelers zoals vermogensbeheerders moeten bij deze standaard rapporteren over het percentage onderliggende activa van hun beleggingsproducten (waarvoor die standaard van toepassing is) dat als een 'duurzame belegging' beschouwd kan worden.
   
 • Beleggingen afgestemd op de EU-taxonomie

  De taxonomie is een classificatiesysteem voor bedrijfsactiviteiten. Het verduidelijkt binnen zes milieudoelstellingen of en onder welke voorwaarden activiteiten wel of niet duurzaam zijn, op grond van hun wetenschappelijk getoetste bijdrage aan het voorkomen of beperken van de klimaatverandering. Bedrijfsactiviteiten die volgens de taxonomielijst als duurzaam worden gekwalificeerd, houden bijvoorbeeld verband met het verbeteren van energie-efficiëntie en het zuiveren van afvalwater.

  Vermogensbeheerders zullen moeten rapporteren over de mate waarin hun beleggingsproducten (enkel zogenaamde artikel 8 en 9 producten) in lijn zijn met de EU-taxonomie activiteiten (’EU Taxonomy alignment’). Dat wordt uitgedrukt in een percentage van het beleggingsproduct. Kiest u als belegger voor deze standaard, dan legt u dus sterk de klemtoon op ecologische aspecten.
   
 • Beleggingen afgestemd op de Principal Adverse Impacts (PAI of belangrijkste ongunstige effecten)

  Beleggingen die rekening houden met deze standaard houden verband met het beperken van de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren. De PAI zijn een reeks van indicatoren binnen verschillende duurzaamheidsthema’s die verband houden met milieukwesties zoals CO2-uitstoot of schade aan biodiversiteit. Maar ook met sociale en personeelsaangelegenheden, zoals ongelijke verloning tussen mannen en vrouwen, respect voor mensenrechten en corruptiebestrijding. Aan de hand van de indicatoren kunnen beleggingsfondsen de impact meten van de onderliggende activa en ze al dan niet integreren in hun beleggingsbeslissingen. Beleggingsfondsen die rekening houden met de PAI komen dus in aanmerking als u belegt volgens dit principe.

 

Het doel van deze standaarden is om uw beleggingen te koppelen aan uw duurzaamheidsvoorkeuren. Maar om dat effectief in praktijk te kunnen omzetten, zijn fondsbeheerders en banken afhankelijk van heel veel gegevens. En daar wringt het schoentje nog. Veel gegevens zijn nog niet of maar beperkt beschikbaar, of gebaseerd op schattingen.

Terwijl de regels op termijn duidelijker worden en meer gegevens beschikbaar worden, zullen fondsbeheerders de classificaties beter kunnen toepassen. Zo zult u als cliënt de komende jaren dus meer transparante info verkrijgen over de duurzaamheid van uw beleggingen.

 


3. Moeten alle beleggers hun duurzaamheidsvoorkeuren uiten, of zijn er uitzonderingen?

Nee, de regels gelden enkel voor beleggers die beleggen met advies of binnen vermogensbeheer (discretionair beheer). Als een bank een beleggingsproduct met advies verkoopt, dient ze eerst uw beleggersprofiel te bepalen. Uw financiële kennis, ervaring met beleggen, risico-appetijt … : al die zaken komen samen in dat profiel. Op die manier kan uw bank u gepast advies geven of uw portefeuille afstemmen op uw profiel. Door de nieuwe regels zit aan elk beleggersprofiel voortaan dus ook een luikje duurzaamheid vast.


4. Hoe kunt u uw duurzaamheidsvoorkeuren uitdrukken?

U kunt uw voorkeuren aangeven tijdens een beleggingsgesprek met uw adviseur. Wij hanteren voor die duurzaamheidsvoorkeuren een productbenadering, waardoor u voor nieuwe beleggingsproducten in uw portefeuille telkens individueel uw duurzaamheidsvoorkeuren kunt uiten en al dan niet kunt kiezen voor ‘duurzame fondsen’. U bepaalt dus volledig zelf hoe duurzaam uw portefeuille wordt.

Voor producten die reeds in uw portefeuille zitten, wijzigt er niets. Neem contact op met uw adviseur indien u daar ook graag een duurzame toets aan toevoegt.

 

Benieuwd hoe Nagelmackers het verschil maakt voor uw vermogen?

Maak een afspraak

 

Blijf op de hoogte

Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief. Zo blijft u altijd op de hoogte van de Nagelmackers-producten en diensten die voor u relevant zijn.

U kunt uw toestemming altijd intrekken via ‘uitschrijven’ onderaan onze e-mails of zoals toegelicht in onze Privacyverklaring. Meer informatie over o.a. de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens en de rechten die u daarbij hebt (zoals uw recht op inzage, correctie ...), vindt u in onze Privacyverklaring.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak