Maak een afspraak

20 april 2020

Hoe kunt u als zelfstandige zeker zijn van uw pensioen?

Marjorie Hoyaux

Teamleader Copywriting & Design

De actualiteit heeft het ons helaas nog maar eens duidelijk gemaakt: we weten niet wat de toekomst brengt. Wat we wel weten, is dat als zelfstandige uw wettelijk pensioen, ook de eerste pijler genoemd, niet voldoende zal zijn om tijdens uw pensioen uw huidige levensstandaard te behouden. Dat zal namelijk beduidend lager liggen dan uw laatste salaris. U hebt er dus alle belang bij om vanaf vandaag (mocht u dat nog niet doen) zelf een aanvullend pensioen op te bouwen.

Schrijf je in op de nieuwsbrief

De tweede pijler houdt alle extralegale pensioenregelingen in die uit professionele activiteiten voortvloeien. De belasting op deze vorm van pensioenopbouw is mild. Bovendien kunt u kiezen uit verschillende opties: het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ), en voor zelfstandige bedrijfsleiders ook de individuele pensioentoezegging (IPT). Sinds kort bestaat er ook een Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ).

Die geeft zelfstandigen zonder vennootschap die geen recht hebben op de individuele pensioentoezegging (IPT), de kans om bijdragen binnen een dergelijke overeenkomst te storten, bovenop hun stortingen binnen een klassieke VAPZ.

Elk van deze oplossingen heeft haar eigen voordelen en limieten en u kunt verschillende systemen combineren om uw fiscaal voordeel te maximaliseren.

De drie oplossingen van de tweede pijler in de kijker.

Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen

Elke zelfstandige, al dan niet met vennootschap, kan een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen afsluiten. Met deze formule kunt u niet alleen een mooi bedrag sparen, maar ook genieten van fiscale en sociale voordelen!

Een fiscaal en sociaal voordeel

De gespaarde bedragen zijn integraal aftrekbaar als beroepskosten. In 2019 kunt u maximum 8,17% van uw belastbaar netto beroepsinkomen storten, met een absoluut maximum van 3.256,87 euro (2019, aanslagjaar 2020). U bouwt op die manier een aanvullend pensioen op.
Nog een aanzienlijk voordeel: u profiteert van een vermindering van de sociale bijdragen.

Financiële stabiliteit voor u en uw gezin

Als zelfstandige zijn uw inkomsten essentieel voor uw levensstijl en de gezinsuitgaven. Deze inkomsten kunnen plots wegvallen bij ziekte of een ongeval, of in het ergste geval, als u onverwacht overlijdt. Om een deel van dat tijdelijke of permanente verlies van inkomen te compenseren, kunt u opteren voor de optionele risicodekkingen Overlijden en Arbeidsongeschiktheid. In ons volgende artikel komen we hier uitgebreid op terug.

Voordelen bij investeringen in onroerend goed

Overweegt u te bouwen, te kopen of te verbouwen? Als u bij ons een VAPZ neemt, kunt u vanaf vandaag uw plannen waarmaken. Wat zijn de mogelijkheden?

• Een voordelig voorschot op de reserve in uw contract.
• Een inpandgeving op uw contract bij de aankoop, bouw of verbouwing van onroerend goed.

Wilt u pensioensparen? Maak een afspraak met een van onze adviseurs, die u met plezier van dienst is.

Individuele Pensioentoezegging

Als u een zelfstandige bedrijfsleider bent, met een maandelijks en regelmatig inkomen, kunt u ook een aanvullend pensioen opbouwen via een Individuele Pensioentoezegging of IPT.

Financier uw pensioen op een voor uw onderneming fiscaal interessante manier

De premies van de IPT worden volledig gedragen door uw vennootschap, met u als begunstigde. Ze kunnen als beroepskosten afgetrokken worden, maar zijn wel geplafonneerd door de 80%-regel. Die zegt dat uw wettelijk en aanvullend (ook een eventueel VAPZ) pensioen samen niet meer mogen bedragen dan 80% van uw laatste brutobezoldiging tijdens uw actieve loopbaan.

Een financiële bescherming voor u en uw naasten

Dankzij uw inkomsten kunt u uw levensstandaard behouden. Als u door ziekte of een ongeval tijdelijk niet kunt werken, vangt het gewaarborgd inkomen een deel van uw inkomensverlies op. De overlijdensdekking beperkt de financiële zorgen van uw naasten moest u overlijden. We komen hier uitgebreider op terug in ons volgende artikel.

Voordelen bij investeringen in onroerend goed

Overweegt u te bouwen, te kopen of te verbouwen? Als u bij ons een IPT neemt, kunt u vanaf vandaag uw plannen waarmaken. Wat zijn de mogelijkheden?

• Een voordelig voorschot op de reserve in uw contract.
• Een inpandgeving op uw contract bij de aankoop, bouw of verbouwing van onroerend goed.

Inhaalbijdrage of back-service

Presteerde u al enkele jaren in de vennootschap voor u een IPT afsloot? Of was u voordien geen zelfstandige? In dat geval kunt u retroactief premies storten om bijdragen uit het verleden ‘in te halen’ tot maximaal tien jaar terug, en overeenkomstig de 80%-regel. Deze premies zijn fiscaal ook aftrekbaar voor de vennootschap.

Wilt u pensioensparen? Maak een afspraak met een van onze adviseurs, die u met plezier van dienst is.

De Pensioentoezegging voor Zelfstandigen

Als u geen vennootschap hebt, maar een eenmansbedrijf, kunt u geen IPT afsluiten. U kunt wel opteren voor een Pensioentoezegging voor Zelfstandigen (POZ). De premies die u binnen dit kader stort leveren u een fiscaal voordeel van 30% op.

Een fiscaal voordeel

Stortingen binnen een POZ leveren u een fiscaal voordeel op van 30% (+ gemeentebelasting). Het bedrag dat u per jaar maximaal mag storten wordt bij de POZ gelimiteerd door de 80%-regel. Die wordt berekend op basis van het gemiddelde van de netto beroepsinkomsten van de laatste drie jaar en verschilt dus van de 80%-regels van de Individuele Pensioentoezegging (IPT).

Inhaalbijdrage of back-service

Net zoals bij een IPT is het bij een POZ mogelijk om een backservice te doen. Dat is een inhaalstorting voor fiscaal niet benutte ruimte uit het verleden. Het wordt mogelijk om vanaf de datum van onderschrijving van de POZ tot tien jaar terug te gaan. Er wordt wel maximaal teruggerekend tot 1 januari 2018, zodat tijdens de eerstkomende jaren de ruimte voor de backservice beperkt zal zijn.

Als u een zelfstandige zonder vennootschap bent, vraagt u zich best af of het interessanter is om een VAPZ, een POZ of beide af te sluiten.

Wilt u pensioensparen? Maak een afspraak met een van onze adviseurs, die u met plezier van dienst is.

 

Deze publicatie heeft een louter informatief karakter en is gebaseerd op de informatie beschikbaar op 20/04/2020 . Zij houdt geen rekening met uw persoonlijke situatie en kan in geen geval gelijkgesteld worden met een juridisch of fiscaal advies.
Wij raden u ten stelligste aan om uw notaris of persoonlijk adviseur te raadplegen voor u een beslissing neemt.

Blijf op de hoogte

Door u in te schrijven, geeft u Nagelmackers (verwerkingsverantwoordelijke) toestemming om u per e-mail gepersonaliseerde, commerciële aanbiedingen te versturen over Nagelmackers en haar producten en diensten.

U kunt uw toestemming altijd intrekken via ‘uitschrijven’ onderaan onze e-mails of zoals toegelicht in onze Privacyverklaring. Meer informatie over o.a. de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens en de rechten die u daarbij hebt (zoals uw recht op inzage, correctie ...), vindt u in onze Privacyverklaring.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak