Maak een afspraak

 • Home
 • Over ons
 • Actueel
 • Lenen
 • Financieel getroffen door de coronacrisis? Een tijdelijke opschorting voor de terugbetaling van uw hypothecair krediet is mogelijk.

2 april 2020

Financieel getroffen door de coronacrisis? Een tijdelijke opschorting voor de terugbetaling van uw hypothecair krediet is mogelijk.

Bart Beeusaert

Directeur Marketing & Communicatie

De voorbije dagen hebben de banken, hun sectorvereniging Febelfin en het kabinet van de Minister van Financiën hard gewerkt om de mogelijkheid tot tijdelijke opschorting van de terugbetaling van kredieten concreet vorm te geven. Komt u daarvoor in aanmerking? En wat moet u dan concreet doen?

Schrijf je in op de nieuwsbrief

In dit artikel geven we u alle nuttige informatie over de opschorting van terugbetalingen van uw hypothecair krediet indien u financieel getroffen wordt door de coronacrisis.

Maatregelen voor professionele kredieten

Ook voor professionele kredieten zal het mogelijk zijn om betalingsuitstel aan te vragen. Momenteel werken de banken, Febelfin en het ministerie van Financiën nog aan de precieze modaliteiten voor deze kredieten. Zodra we alle nodige informatie hebben, zullen we u hierover informeren.

U kunt alvast de mededeling van onze sectorvereniging Febelfin raadplegen:

 

Maatregelen voor hypothecaire kredieten

U komt in aanmerking voor een tijdelijke opschorting van betalingen van uw hypothecair krediet indien uw inkomen is gedaald of volledig is weggevallen door de coronacrisis ingevolge:

 • tijdelijke of volledige werkloosheid
 • ziekte ten gevolge van Covid-19
 • sluiting van een zaak
 • overbruggingsmaatregelen

Het volstaat dat een van beide kredietnemers voldoet aan een van deze voorwaarden.

Daarnaast zijn er nog volgende voorwaarden:

 • Er was op datum van 1 februari 2020 geen betalingsachterstand op het hypothecair krediet waarvoor uitstel gevraagd wordt.
 • Het hypothecair krediet werd aangegaan op de enige woning en de hoofdverblijfplaats in België van de kredietnemer(s) (op het moment dat de aanvraag tot betalingsuitstel wordt gedaan).
 • Op het moment van de aanvraag tot betalingsuitstel is het totale roerende vermogen op zicht- en spaarrekeningen en in een beleggingsportefeuille bij Nagelmackers, een andere bank en/of een verzekeringsmaatschappij kleiner dan 25.000 EUR. Pensioensparen wordt hier niet in meegerekend.

Meer weten? Lees dan nog volgende publicaties van Febelfin:

 

Wat moet u concreet doen indien u van deze ondersteuningsmaatregelen wenst gebruik te maken en binnen de doelgroep valt?

 • Verzamel alle nodige bewijsstukken (zie hieronder) die ons in staat stellen na te kijken of u aan alle voorwaarden voldoet.
 • Bezorg deze bewijsstukken aan uw Nagelmackers-adviseur.
 • Uw adviseur zal u contacteren om samen met u een aanvraagformulier tot betalingsuitstel in te vullen. Hij zal u het document ter ondertekening bezorgen.
 • U bezorgt het ondertekende document terug aan uw adviseur.
 • Na controle van uw dossier zal de bank u haar beslissing meedelen.
 • Indien u voldoet aan de criteria voor uitstel, ontvangt u na enkele weken van ons ook een aangepaste aflossingstabel voor uw krediet.

 

Het welzijn van onze cliënten en personeelsleden is onze grootste zorg. Daarom wensen we fysiek contact zoveel mogelijk te beperken. We geven er dan ook de voorkeur aan om uw aanvraag per e-mail af te handelen. Is dat voor u onmogelijk, neem dan telefonisch contact op met uw adviseur. Hij bekijkt graag samen met u hoe we uw aanvraag op een andere manier kunnen verwerken en de regels inzake social distancing toch correct kunnen toepassen.

 

Welke documenten hebben we nodig?

In alle gevallen hebben we volgende documenten nodig:

 • Voor loontrekkenden: loonfiche februari + maart 2020
 • Voor zelfstandigen en vrije beroepen: jaarrekening 2019
 • Verhuurt u een deel van uw woning? Bewijs van deze inkomsten (rekeninguittreksel, huurovereenkomst)
 • Ontvangt u alimentatie? Bewijs van het bedrag dat u maandelijks ontvangt (rekeninguittreksel, alimentatieregeling)
 • Bewijs kredietlasten bij andere financiële instellingen

 

Naargelang uw situatie hebben we onderstaande bijkomende documenten nodig:

Wilt u gebruikmaken van de maatregelen omdat u tijdelijk/technisch werkloos bent?

 • Aanvraagformulier technische werkloosheid
 • Geschreven bevestiging van uw tijdelijke/technische werkloosheid door uw werkgever (e-mail of brief)

Wilt u gebruikmaken van de maatregelen omdat u zelf ziek bent door COVID-19?

 • Medisch attest dat uw arbeidsongeschiktheid bevestigt

Wilt u gebruikmaken van de maatregelen omdat u uw zaak hebt moeten sluiten?

 • Geschreven verklaring waarin u duidelijk aangeeft sinds wanneer uw zaak volledig of gedeeltelijk gesloten is en een inschatting van het inkomstenverlies dat u hierdoor verwacht

Om een vlotte en snelle afhandeling van uw dossier te verzekeren, vragen we u om ons het getekende aanvraagformulier met de nodige bewijsstukken uiterlijk 5 bankwerkdagen voor uw volgende kredietbetalingsdatum te bezorgen. Wij kunnen uw dossier pas bekijken zodra het volledig is.

Nagelmackers en haar personeelsleden wensen u alvast veel sterkte in deze moeilijke periode. Wij stellen alles in het werk om u zo goed mogelijk te ondersteunen.

Blijf op de hoogte

Door u in te schrijven, geeft u Nagelmackers (verwerkingsverantwoordelijke) toestemming om u per e-mail gepersonaliseerde, commerciële aanbiedingen te versturen over Nagelmackers en haar producten en diensten.

U kunt uw toestemming altijd intrekken via ‘uitschrijven’ onderaan onze e-mails of zoals toegelicht in onze Privacyverklaring. Meer informatie over o.a. de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens en de rechten die u daarbij hebt (zoals uw recht op inzage, correctie ...), vindt u in onze Privacyverklaring.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak