Focus op uw vermogen en optimalisatie

Elke vorm van financiële planning begint bij een duidelijke stand van zaken: maak daarom een inventaris op van uw vermogen.

Family out for a walk in the countryside

Wilt u graag de balans opmaken van uw vermogen, de overdracht van uw nalatenschap of een schatting maken van de te betalen successierechten door uw erfgenamen?

Ontdek in onderstaande video hoe dat in zijn werk gaat.

Het beheer van de financiële activa die u ons hebt toevertrouwd, dat betekent ook samen met u de juridische en fiscale aspecten van hun overdracht bespreken.

  • Hoe is uw vermogen vandaag opgebouwd?

  • Wie zijn uw erfgenamen en welk deel van uw nalatenschap zou naar ieder van hen gaan?

  • Hoeveel bedragen de successierechten?

Heel wat vragen die we beantwoorden door uw vermogensscan uit te voeren, een broodnodige stap alvorens te beginnen aan elke vorm van successieplanning! 

  • Hoe optimaliseert u de overdracht van uw vermogen in functie van uw behoeften en doelstellingen?  

  • Hoe biedt u uw echtgeno(o)t(e) financiële bescherming of anticipeert u op eventuele familiale conflicten?

We buigen ons samen met u over die vragen door de meest courante planningsinstrumenten te analyseren (huwelijkscontract, schenking, testament …).

Maak een afspraak Maak kennis met Nagelmackers