Ex-ante kosten en lasten

Om u, voordat u een beleggingsbeslissing zou nemen, een duidelijk inzicht te geven in de kosten en lasten die u kan verwachten gedurende de volledige looptijd van zijn belegging, werden voorbeeldsimulaties uitgewerkt.

Scenario's