Transparantie van kosten met betrekking tot uw beleggingen

Door de inwerkingtreding van de nieuwe Europese richtlijn MiFID II op 3 januari 2018 moeten banken voldoen aan nieuwe regels om beleggers te beschermen, onder meer op het vlak van transparantie van de kosten met betrekking tot beleggingen.

Daarom ontvangt u voortaan ieder jaar een overzicht van alle kosten aangaande uw effectenrekening en alle verrichtingen met betrekking tot de financiële instrumenten die tijdens de referentieperiode plaatsvonden op die effectenrekening. De taks op effectenrekeningen is niet opgenomen in het rapport, aangezien die betrekking heeft op de persoon en niet op de effectenrekening. Er wordt per effectenrekening een rapport opgemaakt, wat betekent dat indien u meerdere effectenrekeningen hebt, u evenveel rapporten ontvangt.

Het overzicht zal telkens aan het begin van het jaar of in de maand volgend op de afsluiting van uw effectenrekening beschikbaar zijn.

Deze mededeling wordt rechtstreeks verzonden via Online Banking indien u over dat kanaal beschikt of, indien dat niet het geval is, via de post naar het adres vermeld in onze systemen.

U kunt steeds de verklarende informatiefiche over de transparantie van de kosten met betrekking tot uw beleggingen raadplegen om de verdeling van de kosten met betrekking tot uw beleggingen goed te begrijpen.

Voor meer informatie over alle kosten en taksen die van toepassing zijn op de financiële instrumenten die door de bank worden verkocht, gelieve de Tarieflijst Beleggingen te raadplegen.

De lijst met Private Banking-tarieven kunt u online of rechtstreeks in een van onze verkooppunten aanvragen.