Gestructureerde obligaties

Met kapitaalbescherming op vervaldag

Gestructureerde obligaties zorgen doorgaans voor een goed evenwicht tussen bescherming en groei, wat belangrijk is met het oog op een gediversifieerd roerend vermogen: De meeste gestructureerde obligaties bieden kapitaalbescherming op de vervaldag. Het rendement van gestructureerde obligaties is meestal niet gewaarborgd en hangt af van de financiële markten (bijvoorbeeld van de prestaties van een beursindex, van een aandelenkorf, van de evolutie van de interestvoeten …)

Maak een afspraak online

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een langetermijnstrategie op .

Maak een afspraak

Aangezien hun rendement afkomstig is van afgeleide instrumenten zoals opties, swaps … richten deze financiële instrumenten zich hoofdzakelijk tot beleggers die voldoende kennis en ervaring hebben in dat soort beleggingen en die een beleggersprofiel hebben dat dit type belegging toelaat.

Er bestaan gestructureerde obligaties zonder kapitaalbescherming op vervaldag maar met een hoger potentieel rendement: deze beleggingen hebben wel meer weg van afgeleide instrumenten dan van obligaties.

 

Van 10 februari 2020 tot 3 april 2020 (behoudens vervroegde afsluiting)

Société Générale (FR) Daily Autocall – ESG Leaders Diversification

Volg de prestatie van een aandelenindex met selectiecriteria die steunen op de prestaties inzake milieu, maatschappij en bestuur.

U bent op zoek naar een belegging die streeft naar 90% kapitaalbescherming (exclusief kosten¹ en belastingen en behalve bij faillissement of risico op faillissement van Société Générale) en op de eindvervaldag een potentieel rendement oplevert, behalve bij faillissement of risico op faillissement van Société Générale, volgens de prestatie van de aandelenmarkt van bedrijven die sterk presteren op het vlak van milieu, maatschappij en bestuur via de STOXX Global ESG Leaders Diversification Select 50 Price EUR (Price Return)-index²? Dat kan!

Meer weten

¹ Instapkosten van maximaal 1,75% bovenop de uitgifteprijs.
² Zie pagina 2 en 3 van de brochure* voor meer informatie over de onderliggende index.

 

 

Documentatie en koersen van gestructureerde producten met kapitaalbescherming op vervaldag verdeeld door Nagelmackers:

BNP Paribas Insurance

Goldman Sachs International (UK):

Nagelmackers CODEIS Securities S.A. (LU):

Natixis (FR):

Société Générale SA:

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak