Gestructureerde obligaties

Met kapitaalbescherming op vervaldag

Gestructureerde obligaties zorgen doorgaans voor een goed evenwicht tussen bescherming en groei, wat belangrijk is met het oog op een gediversifieerd roerend vermogen: De meeste gestructureerde obligaties bieden kapitaalbescherming op de vervaldag. Het rendement van gestructureerde obligaties is meestal niet gewaarborgd en hangt af van de financiële markten (bijvoorbeeld van de prestaties van een beursindex, van een aandelenkorf, van de evolutie van de interestvoeten …)

Maak een afspraak online

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een langetermijnstrategie op .

Maak een afspraak

Aangezien hun rendement afkomstig is van afgeleide instrumenten zoals opties, swaps … richten deze financiële instrumenten zich hoofdzakelijk tot beleggers die voldoende kennis en ervaring hebben in dat soort beleggingen en die een beleggersprofiel hebben dat dit type belegging toelaat.

Er bestaan gestructureerde obligaties zonder kapitaalbescherming op vervaldag maar met een hoger potentieel rendement: deze beleggingen hebben wel meer weg van afgeleide instrumenten dan van obligaties.

 

Van 25 november 2019 tot 17 januari 2020 (tenzij vervroegde sluiting).

Goldman Sachs International (UK) Auto-Callable Global Transitions 2030

Goldman Sachs International (UK) Auto-Callable Global Transitions 2030 is een gestructureerde note die wordt uitgegeven door Goldman Sachs International. Door in te schrijven, leent de belegger geld aan de Emittent, die zich ertoe verbindt (behalve in geval van faillissement of wanbetaling van de Emittent):

  • om u in geval van automatische vervroegde terugbetaling (in het jaar 7, 8 of 9), 100% van het initiële¹-² kapitaal terug te betalen (zonder kosten³ en belastingen en behalve in geval van faillissement of wanbetaling van de Emittent) EN een bruto meerwaarde¹-⁴ gelijk aan 4% vermenigvuldigd met het aantal jaren dat is verstreken sinds de uitgiftedatum;
  • om u op de eindvervaldatum 100% van het initiële¹-² kapitaal terug te betalen (zonder kosten³ en belastingen en behalve in geval van faillissement of wanbetaling van de Emittent) EN een eventuele unieke bruto meerwaarde¹-⁴ gelijk aan de Uiteindelijke Gemiddelde Prestatie⁵-⁶ van de index, als de Uiteindelijke Gemiddelde Prestatie⁵-⁶ van de index positief is.

Meer weten

¹ Behalve in geval van faillissement of wanbetaling van de Emittent.
² De term 'initieel kapitaal' die in deze brochure gebruikt wordt, verwijst naar de nominale waarde van een coupure, namelijk 1.000 EUR per note, exclusief instapkosten van 1,75%. Het bedrag van de meerwaarde wordt berekend op basis van deze nominale waarde.
³ Instapkosten van 1,75%. Consulteer de 'Voornaamste financiële eigenschappen', sectie 'Kosten voor rekening van de belegger' op pagina 10.
⁴ De potentiële meerwaarde is onderworpen aan 30% roerende voorheffing (onder voorbehoud van wetswijziging).
⁵ De Uiteindelijke Gemiddelde Prestatie stemt overeen met het wiskundige gemiddelde van de driemaandelijkse observaties van de index die gedurende de laatste 14 trimesters werden waargenomen ten opzichte van het slotniveau van de index op de uitgiftedatum van de note (24/01/2020). De Uiteindelijke Gemiddelde Prestatie kan lager of hoger zijn dan de vastgestelde eindwaarde van de index.
 Consulteer de 'Voornaamste financiële eigenschappen' op pagina’s 10 en 11 van de brochure voor meer informatie over de data.

 

Documentatie en koersen van gestructureerde producten met kapitaalbescherming op vervaldag verdeeld door Nagelmackers:

BNP Paribas Insurance

Goldman Sachs International (UK):

Nagelmackers CODEIS Securities S.A. (LU):

Natixis (FR):

Société Générale SA:

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak