Wat is de BIC-code van Nagelmackers?

Wat is BIC?
BIC staat voor Bank Identification Code en is ingevoerd om banken makkelijker te identificeren bij internationaal betalingsverkeer. In tegenstelling tot IBAN verwijst dit dus niet naar een individuele rekening, maar wel naar een bank (bv. Nagelmackers). Elke bank heeft één BIC die altijd dezelfde is.
Een BIC bestaat uit 8 of 11 tekens, waaronder een bankcode (4 tekens), een landcode (ISO, 2 letters), een plaatscode (2 tekens) en bij sommige banken een kantoorcode (3 tekens).


Wat is de BIC van Nagelmackers?
De BIC van Nagelmackers is BNAGBEBBXXX. Voor nationale betalingen wordt de code automatisch ingevuld door de bank.


Handige weetjes:

  • Sinds 1 februari 2014 moet de BIC niet meer worden vermeld voor nationale betalingen.
  • Sinds 1 februari 2016 moet de code ook niet meer worden vermeld voor alle Europese betalingen.

Bron: SEPA Belgium