Maak een afspraak

Laat uw vennootschap uw pensioen betalen met een Individuele Pensioentoezegging (IPT)

Als u zelfstandig bedrijfsleider bent van een vennootschap kunt u naast een persoonlijke pensioenopbouw via een VAPZ , ook een aanvullend pensioen opbouwen via een IPT of Individuele Pensioentoezegging. In dat geval betaalt uw vennootschap de premies.

Als u zelfstandig bedrijfsleider bent van een vennootschap kunt u naast een persoonlijke pensioenopbouw via een VAPZ , ook een aanvullend pensioen opbouwen via een IPT of Individuele Pensioentoezegging. In dat geval betaalt uw vennootschap de premies. Op de vervaldag ontvangt u als begunstigde van het contract een pensioenkapitaal of een rente. Een groot voordeel is dat u het aanvullend pensioen dat u op deze manier opbouwt definitief verwerft, zelfs als de vennootschap failliet gaat.

Interessanter dan dividenden

Uw vennootschap betaalt de premies en kan ze aftrekken als beroepskosten. Uw stortingen zijn wel geplafonneerd door de 80%-regel. Die zegt dat uw wettelijk en aanvullend (ook een eventueel VAPZ) pensioen samen niet meer mogen bedragen dan 80% van uw laatste brutobezoldiging tijdens uw actieve loopbaan.

Naast de parafiscale afhoudingen (RIZIV-bijdrage, solidariteitsbijdrage en gemeentebelastingen) is de belasting van een IPT mild in vergelijking met andere oplossingen om geld uit de vennootschap te halen. De heffing bedraagt 20% op 60 jaar en daalt tot 10% op 65 jaar. Een loonsverhoging gaat echter gepaard met een verhoging van sociale bijdragen en een fiscale heffing. Ook de uitkering van dividenden is sinds begin 2015 minder aantrekkelijk, aangezien de roerende voorheffing op alle dividenden verhoogd werd van 15% naar 25%.

Vastgoedfinanciering

Een IPT is tevens een aantrekkelijke formule om vastgoed te financieren. Het moet gaan om het verwerven of verbouwen van onroerende goederen die deel uitmaken van het privévermogen.

Flexibel

Tot slot kunt u met een IPT aanvullende waarborgen afsluiten zoals overlijden en arbeidsongeschiktheid na ziekte of ongeval en zo een bijkomende sociale bescherming inbouwen.
 

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak