Online Banking

Hoe vandaag al genieten van uw aanvullend pensioen?

U kunt vandaag uw aanvullend pensioenkapitaal gebruiken om een vastgoed te kopen of te renoveren.

U kunt vandaag uw aanvullend pensioenkapitaal gebruiken om vastgoed te kopen of te renoveren.

Uw werkgever stort een premie in een groepsverzekeringscontract zodat er een aanvullend pensioen voor u wordt opgebouwd? U bent bedrijfsleider en u wilt zoveel mogelijk fiscale voordelen door vóór uw pensioen bij te dragen in een vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) en/of een individuele pensioentoezegging (IPT)?

Wacht niet tot uw pensioen om hiervan te genieten: deze contracten kunnen vandaag al dienen als hefboom om een vastgoed te kopen of te renoveren!

Aanvullend pensioen gebruiken om vastgoed te kopen of te renoveren

De wet staat het voorschot op polis en de inpandgeving toe.

  • Voorschot op polis

Er wordt aan de verzekeringsmaatschappij een voorschot op de toekomstige prestaties gevraagd. Dit voorschot is begrensd tot de 'netto afkoopwaarde' van de polis, gewoonlijk 60% tot 75% van de reeds opgebouwde reserve.

  • Inpandgeving

Uw contract dient als garantie voor een krediet dat u privé afsluit bij een financiële instelling en waarvoor u enkel de interesten betaalt. Dit krediet, ‘vaste termijnkrediet’ of ‘bulletkrediet’ genoemd, wordt in één keer terugbetaald net na de vervaldag van uw aanvullend pensioencontract.

Welk soort project met uw aanvullend pensioen?

Het voorschot op polis en de inpandgeving kunnen in overweging genomen worden zowel voor de aankoop als voor de bouw of verbouwing van vastgoed. Het moet evenwel gaan om een plan dat u privé realiseert als (toekomstige) eigenaar, vruchtgebruiker, opstalhouder of erfpachter. De verwerving van de blote eigendom van een goed, of de verbouwing van een goed als blote eigenaar komen niet in aanmerking.

Welk vastgoed?

Het project kan betrekking hebben op uw (toekomstige) woning, maar ook op een tweede verblijf, een beleggingspand, een goed voor professioneel gebruik of een grond of bos. En dat is niet alles. Sinds aanslagjaar 2007 mag het goed eender waar in de Europese Economische Ruimte gelegen zijn.

Goede raad is goud waard

Ook al opent het gebruik van pensioenplannen nieuwe perspectieven, toch moet er een pasklare oplossing uitgewerkt worden afhankelijk van uw persoonlijke situatie en de aard van uw vastgoedproject. Is een deel van het goed bestemd voor professioneel gebruik? Is het raadzaam om voor een deel een ‘klassiek’ krediet met periodieke kapitaalaflossingen af te sluiten om uw belastingaangifte te optimaliseren? Is het verstandig om uw bulletkrediet gedeeltelijk terug te betalen met uw eigen middelen?

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak