Online Banking

16 mei 2023

Ik koop mijn eerste woning: met welke registratierechten en vrijstellingen hou ik rekening?

Estate Planning

Auteur

Het is zover: u hebt uw droomhuis gevonden. Proficiat! U hoeft enkel nog de juiste rekensom te maken, aangezien u niet alleen uw woning moet afbetalen, maar u ook andere kosten zoals dossier- en notariskosten, registratierechten … verschuldigd bent. Tijdens uw prijssimulaties houdt u er dus best rekening mee!

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Waar ligt de woning?

De gewesten bepalen hoeveel registratierechten u verschuldigd bent bij de aankoop van een woning.

Het gewest waarin uw goed gelegen is, zal dus het toepasselijke tarief en de voorwaarden bepalen om eventueel in aanmerking te komen voor een verlaagd tarief of een abattement (vermindering van de belastbare grondslag waardoor op dit deel geen registratierechten verschuldigd zijn).

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De standaard registratierechten bedragen 12,5% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Onder bepaalde voorwaarden komt u als koper in aanmerking voor een verlaging van de belastbare grondslag (het abattement). Dat abattement bedraagt sinds 1 april 200.000 EUR. Daardoor betaalt u op deze eerste schijf geen registratierechten, een besparing van 25.000 EUR.

Als u op die woning een grote energierenovatie uitvoert, kunt u bovendien een bijkomend abattement genieten. Dat varieert naargelang de EPB-klasse verbetert.

U moet aan onderstaande voorwaarden voldoen om het abattement op de eerste schijf van 200.000 EUR te genieten:

 • u koopt het goed als natuurlijke persoon en het is bestemd als uw enige woning (volledig of gedeeltelijk);
 • u koopt het goed in volle eigendom en verkrijgt het niet via een schenking of erfenis;
 • de woning kost maximaal 600.000 EUR;
 • u moet er binnen de twee jaar na aankoop uw hoofdverblijfplaats vestigen en er minimaal vijf jaar blijven. Verlaat u de woonst binnen de vijf jaar, dan bent u een terugbetaling verschuldigd, naar verhouding van het aantal jaren dat u er woonde;
 • verkoopt u het huis opnieuw binnen de twee jaar, dan kan een terugbetaling van 36% van de registratierechten die u betaalde geëist worden.

Vlaams Gewest

Kiest u ervoor om in Vlaanderen een woning aan te kopen als hoofdverblijfplaats, dan bedragen de registratierechten 3% mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden:

 • aankoop door een natuurlijk persoon;
 • het moet gaan om een zuivere aankoop;
 • aankoop van de hele volle eigendom;
 • aankoop van de eigen woning; De woning zal dienen voor de huisvesting van een gezin of een persoon. Bouwgronden zijn dus uitgesloten van dit tarief.
 • Aankoop van de enige woning; U mag geen volledige en volle eigenaar zijn van een andere woning of bouwgrond.
 • U moet er zich binnen de drie jaar domiciliëren na het verlijden van de authentieke akte.

In andere gevallen (bouwgrond, tweede verblijf, opbrengsteigendom …) bedraagt het tarief 12%.

Bij de aankoop van een enige eigen ‘bescheiden’ woning kunt u bovendien een extra rechtenvermindering van 2.800 EUR genieten. Een bescheiden woning is een woning met een maximale aankoopprijs. Die bedraagt 220.000 EUR of 240.000 EUR (voor kernsteden en de Vlaamse Rand rond Brussel).

Als u zich er als koper toe verbindt om ingrijpende energetische renovatiewerken uit te voeren, dan bedraagt het tarief zelfs 1% (mits voorwaarden).

Waals Gewest

Koopt u vastgoed in Wallonië, dan betaalt u 12,5% aan registratierechten op de aankoopprijs. Voor uw eerste aankoop voorziet het gewest een abattement van 20.000 EUR.

De Waalse regering zou dat abattement verhogen tot 40.000 EUR voor vastgoedaankopen van minder dan 350.000 EUR. Wij informeren u later over deze eventuele wijziging.

Om de huidige vrijstelling van 20.000 EUR te genieten, moet u die uitdrukkelijk aanvragen en aan volgende voorwaarden voldoen:

 • u moet het goed aankopen als natuurlijke persoon, het goed moet als woning bestemd zijn, in volle eigendom aangekocht en uw enige woonst zijn;
 • u moet er binnen de drie jaar na aankoop uw hoofdverblijfplaats vestigen;
 • u moet er zich toe verbinden uw hoofdverblijfplaats te behouden in het aangekochte goed voor een ononderbroken periode van minimaal drie jaar.

Overzicht registratierechten voor een eerste woning

Brussel

Vlaanderen

Wallonië

12,5%

3% (onder voorwaarden)

12,5%

Vrijstelling tot 200.000 EUR (onder voorwaarden)

Geen vrijstelling

Vrijstelling tot 20.000 EUR (onder voorwaarden)

De bovenstaande voorwaarden werden vereenvoudigd opgesomd. Wij raden u aan uw notaris te raadplegen om de exacte voorwaarden te kennen en een gedetailleerde berekening van de registratierechten te ontvangen.

Blijf op de hoogte

Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief. Zo blijft u altijd op de hoogte van de Nagelmackers-producten en diensten die voor u relevant zijn.

U kunt uw toestemming altijd intrekken via ‘uitschrijven’ onderaan onze e-mails of zoals toegelicht in onze Privacyverklaring. Meer informatie over o.a. de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens en de rechten die u daarbij hebt (zoals uw recht op inzage, correctie ...), vindt u in onze Privacyverklaring.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak