Maak een afspraak

5 januari 2021

Hoe beschermt u zichzelf als zelfstandige?

Marjorie Hoyaux

Teamleader Copywriting & Design

Als zelfstandige kunt u maar beter nadenken over ‘wat als?’ om uzelf en uw gezin te beschermen tegen onverwachte gebeurtenissen in het leven. Uw zaak is immers de motor van uw inkomen en u treft dus best de nodige voorzieningen om uw zaak en uw vermogen te vrijwaren.

Schrijf je in op de nieuwsbrief

In ons vorige artikel las u alles over de pensioenopbouw in de tweede pijler als zelfstandige. Hier ontdekt u welke verzekeringen uw eigen toekomst en die van uw gezien en bedrijf veiligstellen.

U wilt uzelf en uw gezin beschermen in geval van arbeidsongeschiktheid?

- Waar hebt u recht op als zelfstandige?

Als u als zelfstandige door een (arbeids)ongeval of ziekte arbeidsongeschikt bent, hebt u sinds 1 juli 2019 recht op een forfaitaire uitkering van het Riziv vanaf de eerste dag arbeidsongeschiktheid, op voorwaarde dat die ongeschiktheid minstens acht dagen duurt.

Het bedrag van die ziekte-uitkering wordt bepaald door uw gezinstoestand en het al dan niet volledig stopzetten van uw professionele activiteit. Voor zelfstandigen met gezinslast bedraagt de uitkering 60,86 euro, voor alleenstaanden 48,71 euro en voor samenwonenden 37,35 euro bruto per dag. Dat vervangingsinkomen ligt dus een stuk lager dan uw normale loon.

Daarom kunt u opteren voor een bijkomende waarborg in de vorm van een gewaarborgd inkomen.

- Verzekering arbeidsongeschiktheid

Deze verzekering biedt u in geval van arbeidsongeschiktheid een premie bovenop de daguitkering die u ontvangt van uw ziekenfonds. Die premie vangt deels het inkomensverlies op dat u lijdt (tot 80% van uw regulier loon kan verzekerd worden) want uw vaste kosten en maandelijkse kredietlasten blijven doorlopen.

De premie is bovendien 100% fiscaal aftrekbaar als beroepskost. U kunt de waarborg daarnaast ook opnemen in uw VAPZ-contract. Hebt u als zelfstandige een vennootschap, dan kunt u de waarborg koppelen aan uw IPT-contract.

U wilt uw naasten beschermen in geval u vroegtijdig overlijdt?

Weinig mensen staan er tijdens hun leven bij stil, maar een overlijden kan een grote financiële impact hebben op de nabestaanden. Met een overlijdensverzekering beschermt u uw geliefden, uw zaak en uw vermogen in geval u vroegtijdig overlijdt: uw gezin kan zijn levensstandaard behouden, het voortbestaan van uw onderneming is verzekerd en de kosten na uw overlijden worden gedekt.
De polis wordt afgesloten voor een bepaalde duur. Indien de verzekeringnemer in die periode overlijdt, ontvangt de begunstigde het verzekerde bedrag. Ook deze waarborg kunt u opnemen in uw VAPZ of IPT-contract.

U wilt uw zaak beschermen in geval u als zaakvoerder uitvalt?

Als zaakvoerder van uw eigen onderneming bent u uiteraard een sleutelfiguur voor de goede werking ervan. Om de continuïteit van uw zaak te garanderen wanneer u door ziekte, een ongeval of overlijden uitvalt, kunt u aan bedrijfsleidersverzekering afsluiten. De vaste kosten (personeel, wagen, huur …) worden dan voor een bepaalde periode gedekt en u kunt een rente in verhouding met uw arbeidsongeschiktheidsgraad ontvangen. Uw vennootschap is de begunstigde van de uitkeringen en betaalt de premies, die fiscaal aftrekbaar zijn.

U wilt kunnen genieten van een welverdiend pensioen na uw carrière?

Uiteraard denkt u niet alleen aan de gemoedsrust tijdens uw carrière als zelfstandige, maar wilt u voor daarna ook graag een mooi pensioen. Via de tweede pijler kunt u een aanvullend pensioen opbouwen om uw levenstandaard op peil te houden eenmaal u stopt met werken. Er bestaan voor zelfstandigen verschillende opties: het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ), de Individuele Pensioentoezegging (IPT) en de Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ). In dit artikel leest u er alles over.

Het voordeel van deze dekkingen is dat u ze tijdens uw loopbaan kunt aanpassen naargelang uw persoonlijke situatie verandert. Contacteer een van onze adviseurs voor meer informatie en een bescherming op maat van uw zaak.

Blijf op de hoogte

Door u in te schrijven, geeft u Nagelmackers (verwerkingsverantwoordelijke) toestemming om u per e-mail gepersonaliseerde, commerciële aanbiedingen te versturen over Nagelmackers en haar producten en diensten.

U kunt uw toestemming altijd intrekken via ‘uitschrijven’ onderaan onze e-mails of zoals toegelicht in onze Privacyverklaring. Meer informatie over o.a. de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens en de rechten die u daarbij hebt (zoals uw recht op inzage, correctie ...), vindt u in onze Privacyverklaring.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak