Online Banking

8 juni 2022

(Gedeeltelijke) terugvordering van Belgische roerende voorheffing op ontvangen dividenden

Solange Saghbini

Senior Tax Advisor

Sinds 1 januari 2018 zijn uw dividenden mogelijk gedeeltelijk vrijgesteld van roerende voorheffing via de aangifte van uw personenbelasting. In de praktijk betekent dat dat u als particulier een deel van de Belgische roerende voorheffing op dividenden uit uw aandelen kunt terugvorderen.

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Voor dividenden ontvangen in 2021 is het bedrag dat kan teruggevorderd worden net zoals vorig jaar 30% van de eerste schijf van 800 EUR, of een voordeel van maximum 240 EUR per belastingplichtige (voor gehuwden of wettelijk samenwonende partners = 2X800 EUR en dus maximum 2X240 EUR).

Hoewel eerder was aangekondigd dat die korf op 812 EUR geïndexeerd zou worden voor het aanslagjaar 2022 (inkomsten 2021), werd de indexering met terugwerkende kracht bevroren. De bedragen van dit voordeel zijn dus dezelfde als voor het inkomstenjaar 2019.

U moet in de praktijk NIET het bruto- of nettodividend opgeven in uw aangifte maar wel het bedrag van de hierop ingehouden Belgische roerende voorheffing (voor inkomstenjaar 2021/aanslagjaar 2022, vak VII A. 1.  b) 1437/2437 dus maximum 240 EUR in elk code).

Denk eraan om, indien u het voorbije jaar dividenden hebt ontvangen, die roerende voorheffing terug te vorderen in uw aangifte van personenbelasting.

Het is niet nodig om bij uw aangifte documenten, bewijsstukken of een specifiek attest (zoals voorzien voor bijvoorbeeld de hypothecaire leningen) toe te voegen.

Het volstaat om de borderellen/rekeninguittreksels ter beschikking van de fiscus te houden, mocht er ooit een controle plaatsvinden.

Geldt dit voor alle dividenden?

Nee, die maatregel is enkel bedoeld voor dividenden uit Belgische of buitenlandse individuele aandelen, maar niet voor bijvoorbeeld dividenden uitbetaald door een bevek.

Wat met de aandelen van uw eigen vennootschap?

Ook die aandelen komen in aanmerking voor een vrijstelling.

Blijf op de hoogte

Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief. Zo blijft u altijd op de hoogte van de Nagelmackers-producten en diensten die voor u relevant zijn.

U kunt uw toestemming altijd intrekken via ‘uitschrijven’ onderaan onze e-mails of zoals toegelicht in onze Privacyverklaring. Meer informatie over o.a. de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens en de rechten die u daarbij hebt (zoals uw recht op inzage, correctie ...), vindt u in onze Privacyverklaring.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak