Online Banking

6 juni 2023

(Gedeeltelijke) terugvordering van Belgische roerende voorheffing op ontvangen dividenden

Solange Saghbini

Senior Tax Advisor

Sinds een paar jaren nu zijn dividenden gedeeltelijk vrijgesteld van roerende voorheffing via uw personenbelasting aangifte. Dit jaar is er niks veranderd aan dit voordeel.
In de praktijk betekent dat dat u als particulier een deel van de Belgische roerende voorheffing op dividenden uit uw aandelen kunt terugvorderen.

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Voor dividenden ontvangen in 2022 is het bedrag dat kan teruggevorderd worden 30% van de eerste schijf van 800 EUR, of een voordeel van maximum 240 EUR per belastingplichtige (voor gehuwden of wettelijk samenwonende partners = 2X800 EUR en dus 2X240 EUR maximum).

 

U moet praktisch NIET het bruto of netto dividend opgeven in uw aangifte maar wel het bedrag van de hierop ingehouden Belgische roerende voorheffing (voor inkomstenjaar 2022/aanslagjaar 2023, vak VII A. 1.  b) 1437/2437 dus maximum 240 euro in elk code).

Denk eraan om, indien u het voorbije jaar dividenden hebt ontvangen, die roerende voorheffing terug te vorderen in uw aangifte van personenbelasting.

Het is niet nodig om bij uw aangifte documenten, bewijsstukken of een specifiek attest (zoals voorzien bv voor de hypothecaire leningen) toe te voegen.

Het volstaat om de borderellen/rekeninguittreksels ter beschikking van de fiscus te houden, mocht er ooit een controle plaatsvinden.

 

Geldt dit voor alle dividenden?

Nee, die maatregel is enkel bedoeld voor dividenden uit Belgische of buitenlandse individuele aandelen, maar niet voor dividenden uitbetaald door een bevek of een gemeenschappelijk beleggingsfonds.

 

Wat met de aandelen van uw eigen vennootschap?

Ook die aandelen komen in aanmerking voor een vrijstelling.

Blijf op de hoogte

Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief. Zo blijft u altijd op de hoogte van de Nagelmackers-producten en diensten die voor u relevant zijn.

U kunt uw toestemming altijd intrekken via ‘uitschrijven’ onderaan onze e-mails of zoals toegelicht in onze Privacyverklaring. Meer informatie over o.a. de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens en de rechten die u daarbij hebt (zoals uw recht op inzage, correctie ...), vindt u in onze Privacyverklaring.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak