Maak een afspraak

30 januari 2020

Eerste hulp bij smishing

Marjorie Hoyaux

Teamleader Copywriting & Design

Smishing, een term die misschien nog geen belletje doet rinkelen … Nochtans is het fenomeen aan een opmars bezig. 

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Het gaat om een variant van het welgekende phishing, waarbij fraudeurs proberen om het vertrouwen van hun slachtoffers te winnen om zo hun gegevens te stelen.

Lees hier ons artikel over phishing voor meer informatie over deze fraudetechniek.

Wat is smishing?

Smishing of sms phishing staat voor het vissen naar persoonlijke informatie via tekstberichten (zoals sms-, WhatsApp- of pop-upberichten) op uw mobiele toestel. Oplichters geven zich dan bijvoorbeeld uit voor een bank, kaartverstrekker of dienstverlener en vragen u om uw persoonlijke gegevens zoals uw naam, adres, kaartnummers, geheime codes, enz.

Een recent voorbeeld zijn sms-berichten die door Card Stop verzonden lijken te zijn. Daarin worden gebruikers gevraagd om hun bankkaart te (de)blokkeren door op een link in het bericht te klikken. Die link leidt naar een perfect nagemaakte website waar de personen hun bankgegevens moeten invoeren. Zo krijgen de dieven toegang tot de bankrekening van hun slachtoffers.

Hoe wapent u zich ertegen?

Fraudeurs gaan steeds inventiever te werk om mensen om de tuin te leiden. Met deze nieuwe methode spelen ze in op het feit dat mensen minder op hun hoede zijn wanneer ze hun smartphone gebruiken omdat ze denken dat die veiliger is dan een computer. Ze reageren dus sneller zonder verder na te denken wanneer ze een verdacht bericht ontvangen.

Vindt u zelf dat een bericht verdacht is?

  • Lees het bericht goed door en controleer online wie de afzender is door het nummer op te zoeken. Indien het om oplichting gaat, bent u misschien niet de eerste die dit doet.
  • Geef nooit uw persoonlijke of veiligheidsgegevens door.
  • Klik niet op links indien u de afzender niet kent.
  • Voer overschrijvingen op uw smartphone alleen uit via onze Mobile Banking-app. Open zelf de app en volg geen links die u ontvangt.
  • Antwoord niet op de tekstberichten.

Voorkomen is beter dan genezen

Uw bank zal u nooit om uw pincodes of andere codes vragen, noch via e-mail, noch via een bericht op uw smartphone. Wees dus alert en probeer dergelijke berichten te herkennen.

U kunt smishing-berichten steeds doorsturen naar verdacht@safeonweb.be, het meldpunt van het Centrum voor Cybersecurity België, en uw Nagelmackers-kantoor. Zo kunnen de phishingwebsites geblokkeerd worden.

Bronnen: Febelfin, Safeonweb

Blijf op de hoogte

Door in te schrijven op de newsletter van de bank worden uw persoonsgegevens verzameld door Bank Nagelmackers nv, verantwoordelijk voor de verwerking, met maatschappelijke zetel in de Sterrenkundelaan 23 te 1210 Brussel, ondernemingsnummer 0404.140.107. Tenzij u hier niet akkoord mee gaat, kunnen die gegevens verwerkt worden voor marketingdoeleinden op basis van de rechtmatige belangen van de bank (vrije ondernemerschap en direct marketing). Voor bijkomende informatie kunt u de Privacyverklaring van de bank raadplegen in alle kantoren van de bank of via nagelmackers.be/nl/privacy.

Om u die commerciële aanbiedingen via e-mail te kunnen doorsturen, heeft de bank ook uw voorafgaande toestemming nodig. Die toestemming is echter niet eindeloos geldig. U kunt ons steeds op de hoogte brengen wanneer u geen reclame meer wenst te ontvangen via e-mail, door u via e-mail uit te schrijven van onze marketinglijst.

Indien u uw toestemming niet geeft, ontvangt u geen commerciële aanbiedingen via e-mail voor de financiële producten en diensten die de bank commercialiseert.

Ik verklaar hierbij kennis genomen te hebben van het bovenstaande en geef de bank toestemming om mij haar commerciële aanbiedingen via e-mail te sturen.

Ik begrijp bovendien dat ik het recht heb om mij te verzetten tegen de verwerking van mijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak