Wat moet u weten over het testament?

12 September 2023 -
What do you need to know about the will?

Volgens het Burgerlijk Wetboek is een testament “een akte waarbij de erflater, voor de tijd dat hij niet meer in leven zal zijn, over het geheel of een deel van zijn goederen beschikt, en die hij kan herroepen”. Maar wat betekent dit nu in de praktijk?

In dit dossier:

  • Wat is een testament?
  • Wie kan een testament opmaken?
  • Welke soorten testamenten bestaan er?
  • Welke soorten legaten zijn er?
  • Wie kan een legaat ontvangen?
  • Waarom een testament laten registreren in het centraal register voor testamenten (crt)?
  • Waarom een testament opmaken?
  • Bijzondere modaliteiten in een testament
  • Extrapatrimoniale schikkingen en levenstestament
  • Testament versus schenking

Veel leesplezier!


Gerelateerde artikels

A couple exercising outdoors, surrounded by breathtaking natural beauty with a serene lake in the background. Erfenis en fiscaliteit Artikel
17 Juni 2024

De levensverzekering in uw successieplanning

Experienced accountant Erfenis en fiscaliteit Artikel
30 Mei 2024

Uw belastingaangifte: zijn er veranderingen voor de fiscaliteit van uw beleggingen?

Two young professional women are having a conversation in an office hallway Bedrijven & Zelfstandigen Artikel
30 April 2024

De liquidatiereserve: fiscaal gunstregime voor uw kmo