Roerende schenking: de grote principes

12 September 2023 -
Movable donation: the broad principles

De levensverwachting stijgt en een erfenis komt vaak te laat opdat de erfgenamen ervan zouden kunnen profiteren. Een schenking laat toe wie u lief is sneller te bevoordelen en maakt het bijvoorbeeld mogelijk om hun een duwtje in de rug te geven wanneer ze het nodig hebben.

In dit dossier vindt u een antwoord op volgende vragen:

  • Wat zijn de essentiële elementen van een schenking?
  • Kan een schenking worden herroepen?
  • Hoe verloopt de schenking van een roerend goed?
  • Hoe kunt u een onderhandse schenking bewijzen?
  • Welke schenkingsvorm voor de effecten van uw kmo?
  • Hoe de controle behouden en de inkomsten genieten van de geschonken goederen?
  • Waarom een roerende schenking laten registreren?
  • Hoeveel bedraagt de schenkbelasting?
  • Wie moet de schenkbelasting betalen?

Gerelateerde artikels

A couple exercising outdoors, surrounded by breathtaking natural beauty with a serene lake in the background. Erfenis en fiscaliteit Artikel
17 Juni 2024

De levensverzekering in uw successieplanning

Experienced accountant Erfenis en fiscaliteit Artikel
30 Mei 2024

Uw belastingaangifte: zijn er veranderingen voor de fiscaliteit van uw beleggingen?

Two young professional women are having a conversation in an office hallway Bedrijven & Zelfstandigen Artikel
30 April 2024

De liquidatiereserve: fiscaal gunstregime voor uw kmo