Roerende schenking: de grote principes

12 September 2023 -
Movable donation: the broad principles

De levensverwachting stijgt en een erfenis komt vaak te laat opdat de erfgenamen ervan zouden kunnen profiteren. Een schenking laat toe wie u lief is sneller te bevoordelen en maakt het bijvoorbeeld mogelijk om hun een duwtje in de rug te geven wanneer ze het nodig hebben.

In dit dossier vindt u een antwoord op volgende vragen:

  • Wat zijn de essentiële elementen van een schenking?
  • Kan een schenking worden herroepen?
  • Hoe verloopt de schenking van een roerend goed?
  • Hoe kunt u een onderhandse schenking bewijzen?
  • Welke schenkingsvorm voor de effecten van uw kmo?
  • Hoe de controle behouden en de inkomsten genieten van de geschonken goederen?
  • Waarom een roerende schenking laten registreren?
  • Hoeveel bedraagt de schenkbelasting?
  • Wie moet de schenkbelasting betalen?

Gerelateerde artikels

Two young professional women are having a conversation in an office hallway Bedrijven & Zelfstandigen Artikel
30 April 2024

De liquidatiereserve: fiscaal gunstregime voor uw kmo

Elderly couple reviewing a document together Erfenis en fiscaliteit Artikel
29 April 2024

Belgen stellen steeds vaker een testament op

It's time again for individuals' tax returns Erfenis en fiscaliteit Artikel
27 Maart 2024

Indexatie fiscale bedragen 2024: Goed nieuws voor uw bankproducten en beleggingen?