Online Banking

Profielfondsen

Een actief beheer in functie van de tendenzen op de verschillende internationale aandelen- en obligatiemarkten om uw vermogen op lange termijn te laten groeien

Een goede risicospreiding dankzij gediversifieerde fondsen die beleggen in verschillende andere beleggingsfondsen.

Dakfondsen bieden doorgaans meerdere compartimenten aan met een andere risicobenadering om te beantwoorden aan de noden van de verschillende beleggerstemperamenten: van voorzichtig naar erg dynamisch.

Maak een afspraak online

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een langetermijnstrategie op .

Maak een afspraak

De verschillende gamma’s van profielfondsen* gecommercialiseerd door Nagelmackers worden gekenmerkt door een hoge mate van diversificatie van de beleggingen (regio’s en sectoren) en door een beleggingsbeleid en beleggingsstrategieën die, wat aandelen betreft, bijvoorbeeld kunnen onderscheiden worden door:

  • hoofdzakelijk te beleggen in bedrijven waarvan de aandelen op de markten ondergewaardeerd zijn (‘value’-aanpak) of
  • hoofdzakelijk te beleggen in (met name duurzame) bedrijven/sectoren die juist gewaardeerd worden, maar met een sterk toekomstig groeipotentieel (‘growth’-aanpak) of
  • te beleggen op basis van een flexibele aanpak, waarbij rekening wordt gehouden met marktopportuniteiten en waarbij zowel ondergewaardeerde aandelen, als aandelen van bedrijven met sterk toekomstig groeipotentieel worden geselecteerd (‘blend’-aanpak).

Bepaalde profielfondsen beleggen in actief beheerde fondsen, terwijl andere profielfondsen ook beleggen in passief beheerde fondsen (zoals indexfondsen) en individuele lijnen.

Bepaalde fondsen kunnen ook een initiële minimumbelegging opleggen.

Ontdek hier onze selectie van profielfondsen

* Profielfondsen = (dak)fondsen met een beleggingsbeleid gericht op klassieke beleggersprofielen zoals ‘conservative’, ‘balanced’, ‘growth’ of ‘full equity’

De informatie op deze pagina houdt geen rekening met de financiële situatie, de kennis en de beleggingsdoelstellingen eigen aan elke belegger. Elke potentiële belegger wordt daarom uitgenodigd bijkomende informatie in te winnen bij zijn Nagelmackers-adviseur.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak