Maak een afspraak

18 december 2018

Waarom aan pensioensparen doen?

Marjorie Hoyaux

Teamleader Copywriting & Design

U wilt uw huidige levensstandaard aanhouden wanneer u met pensioen gaat? Als u daarvoor alle troeven in handen wilt hebben, is pensioensparen een interessante oplossing. U bouwt op die manier immers een aanvullend pensioenkapitaal op dat bij uw pensionering beschikbaar wordt. Daarbovenop geniet u jaarlijks een belastingvoordeel.

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Er zijn twee beleggingsopties om in het kader van pensioensparen bijkomstig kapitaal op te bouwen: een pensioenspaarverzekering en een pensioenspaarfonds.

In deze tekst focussen we op beleggen in pensioenspaarfondsen.

Wat is het?

Een pensioenspaarfonds is een beleggingsfonds op lange termijn dat specifiek voor het pensioensparen samengesteld werd. Alle belastingbetalers jonger dan 65 kunnen erop intekenen, ongeacht hoelang ze reeds aan de slag zijn.

Verschillende fondsen aangepast aan uw profiel

Doorgaans wordt een onderscheid gemaakt tussen drie soorten fondsen naargelang de activa waarin ze beleggen:

• defensief fonds: belegt voornamelijk in obligaties. Zijn rendement is beperkt maar door zijn samenstelling is het risico op verliezen gering. Daarom wordt dit fonds vaak aangeraden indien u binnenkort met pensioen gaat.

• evenwichtig fonds: bestaat uit evenveel aandelen als obligaties. Het risico is groter dan bij defensieve fondsen, maar het mogelijke rendement is ook aantrekkelijker.

• dynamisch fonds: is hoofdzakelijk samengesteld uit aandelen (tot 70%) om op lange termijn het best mogelijke rendement te behalen, maar met nog grotere risico’s.

Om na te gaan of een van die fondsen geschikt is voor u, houden we onder meer rekening met uw kennis van en ervaring met beleggingen, met uw risicovoorkeur en -tolerantie, uw beleggingshorizon en uw financiële situatie.

Wenst u meer informatie over pensioensparen bij Nagelmackers? Neem contact op met een van onze adviseurs.

 

De lange termijn staat voorop!

Het rendement van pensioenspaarfondsen is afhankelijk van de evolutie van de aandelen en obligaties waar de fondsen in beleggen en kan op korte termijn schommelen. Staar u dus niet blind op het rendement van het fonds op korte termijn: bij een pensioenspaarfonds staat de lange termijn voorop!

Als u op jonge leeftijd reeds begint met jaarlijks te beleggen in pensioensparen, kunt u over het algemeen overwegen om in een eerder dynamisch fonds te beleggen, voor zover dat compatibel is met uw beleggersprofiel. Dat soort fondsen levert meestal een hoger potentieel rendement op op lange termijn.

Indien u op latere leeftijd start, dan biedt een evenwichtiger fonds betere vooruitzichten op een redelijk rendement met beperkt risico op verlies.

Naargelang de macro-economische omstandigheden, uw leeftijd en eventuele veranderingen in uw risicoprofiel, is het mogelijk tijdens de looptijd van uw contract van soort beleggingsfonds te veranderen.

Let op! Het kapitaal dat u bijeen spaart via pensioensparen, kunt u niet op elk willekeurig moment terughalen. Als u een vroegtijdige afkoop overweegt voor de taks op 60-jarige leeftijd geïnd wordt, zal dat u geen belastingvoordeel opleveren. U moet dan namelijk een veel zwaardere taks van 33% betalen.

Een pensioenspaarfonds heeft echter geen eindvervaldag. Als de markten er niet zo gunstig voorstaan op het moment dat u met pensioen gaat, hoeft u uw pensioenspaarfonds niet noodgedwongen te verkopen. Niets houdt u tegen om uw geld nog een tijdje te laten staan en betere tijden af te wachten.

Interessante belastingvoordelen

Wanneer u een bedrag stort in een pensioenspaarfonds geniet u een belastingvermindering. Voor het inkomstenjaar 2018 bedraagt die 30% voor een maximumbedrag van 960 euro of 25% voor bedragen tussen 960 euro en maximaal 1.230 euro, naargelang de gekozen optie. Het voordeel van 25% wordt berekend op basis van het totale gestorte bedrag.
Ieder jaar wordt op 1 januari automatisch de limiet van 960 euro van toepassing. Indien u kiest voor het bedrag van 1.230 euro moet u ieder jaar expliciet de keuze voor die hogere limiet bevestigen.

U startte voor uw 55ste al met pensioensparen

Begint u nog maar net pensioensparen? Dan wordt de heffing van 8% op uw 60ste verjaardag ingehouden.
Indien u echter al een contract afsloot voor 1 januari 2015 betaalt u ieder jaar een taks van 1% op de reserve van uw pensioenspaarrekening op 31 december 2014. Die bedragen worden van 2015 tot 2019 vervroegd geïnd en worden op uw 60ste afgetrokken van de uiteindelijk taks van 8%.

Eenmaal dat is gebeurd, hebt u de keuze: 

  • uw fonds verkopen
  • of blijven investeren tot uw 65ste.

Kiest u voor de tweede optie, dan kunt u uw stortingen nog een aantal jaar fiscaal aftrekken om een belastingvoordeel van 25% of 30% te genieten naargelang het geïnvesteerde bedrag, maar zonder uiteindelijk belastingen te betalen op die laatste stortingen.

U startte vanaf uw 55ste met pensioensparen

De definitieve belasting van 8% wordt 10 jaar na aanvang van uw contract ingehouden op het totale gespaarde kapitaal. U kunt uw tegoeden ook pas na die periode fiscaal voordelig terughalen.
Maar let op, vanaf het jaar waarin u 65 wordt, biedt de overheid geen belastingvoordeel meer. Indien u dus op uw 57ste begint met pensioensparen, eindigt het sparen op uw 67ste, maar verliest u de laatste jaren het belastingvoordeel.
Indien u een oud contract hebt, wordt er tussen 2015 en 2019 vervroegd een belasting van 1% geheven. De reeds geïnde bedragen zullen van de uiteindelijke belasting van 8% afgetrokken worden.

Samengevat …

  • Uw geld wordt in een beleggingsfonds geïnvesteerd.
  • U kunt opteren voor een fonds dat hoofdzakelijk belegt in obligaties, in aandelen of een mix van beide naargelang uw beleggersprofiel en hoeveel risico u wilt nemen.
  • Uw kapitaal is niet beschermd.
  • Het potentiële rendement en het risico op verlies hangen onder meer af van het soort fonds (van het meest defensieve tot het meest dynamische), waarvan de waarde beïnvloed wordt door de evolutie van de markten.
  • Op lange termijn biedt een groter risico meestal betere winstvooruitzichten.
  • Geen vervaldag, waardoor u niet noodzakelijkerwijs moet verkopen bij uw pensionering.

Blijf op de hoogte

Door u in te schrijven, geeft u Nagelmackers (verwerkingsverantwoordelijke) toestemming om u per e-mail gepersonaliseerde, commerciële aanbiedingen te versturen over Nagelmackers en haar producten en diensten.

U kunt uw toestemming altijd intrekken via ‘uitschrijven’ onderaan onze e-mails of zoals toegelicht in onze Privacyverklaring. Meer informatie over o.a. de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens en de rechten die u daarbij hebt (zoals uw recht op inzage, correctie ...), vindt u in onze Privacyverklaring.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak