Online Banking

14 september 2023

De jaarlijkse taks op effectenrekeningen: opfrissing

Solange Saghbini

Senior Tax Advisor

We zijn bijna eind september en dus loopt de standaard referentieperiode voor de jaarlijkse taks op effectenrekeningen ten einde. Die taks bestaat nu bijna drie jaar.
 
Wat betekent dat concreet voor u? U leest het in dit artikel.

Schrijf je in op de nieuwsbrief

In een notendop

U weet ongetwijfeld dat deze taks in februari 2021 in werking is getreden en gepresenteerd werd als een abonnementstaks die de effectenrekening op zichzelf viseert. Het enige dat telt is het aanhouden van een effectenrekening, los van wie houder is en welke economische of juridische rechten hij erop kan laten gelden. Het aanhouden en het bestaan van de effectenrekening staan dus centraal.

Deze versie van de taks heeft in tegenstelling tot zijn eerdere versie een veel ruimer toepassingsgebied, zowel persoonlijk als materieel. Alle belastingplichtigen, zowel natuurlijke personen als rechtspersonen, rijksinwoners of niet-inwoners (op enkele uitzonderingen na), zijn onderworpen aan de effectentaks voor alle financiële producten die ze op de effectenrekening aanhouden, inclusief staatsbonnen. Bovendien wordt een andere logica gebruikt: zodra de drempel van 1 miljoen euro gemiddelde waarde overschreden wordt tijdens een bepaalde referentieperiode is de taks verschuldigd, en dat per effectenrekening.

Voor meer details over de toepassing en berekening van deze taks, kunt u ons vorige artikel raadplegen.

Berekeningsmethode

De tweede standaard referentieperiode is aangevangen op 1 oktober 2022 en eindigt  op 30 september 2023. Die periode bestaat uit vier ‘foto’s’ van de waardering van de financiële instrumenten op uw effectenrekening, namelijk 31 december 2022, 31 maart 2023, 30 juni 2023 en 30 september 2022. In de praktijk zal de bank het gemiddelde berekenen van de ‘waarde’ van uw effectenrekening op basis van die vier waarderingen.

Het is die zogenaamde gemiddelde waardering die de bank in staat zal stellen om te bepalen of de drempel van één miljoen euro al dan niet overschreden werd voor uw effectenrekening en dus of de taks verschuldigd is of niet. De berekening gebeurt per effectenrekening en niet per titularis. De gemiddelde waardering van alle effectenrekeningen van één houder bij de bank wordt dus niet samengevoegd voor een bepaalde referentieperiode (behalve indien de antimisbruikmaatregel wordt toegepast). Die gemiddelde waardering vormt de belastbare grondslag van de taks (nog steeds 0,15%).

Als u onderworpen bent aan deze taks (en u dus boven de grens van 1 miljoen euro zit per effectenrekening), zal de bank de taks op die waarde moeten inhouden. De bank zal u na de referentieperiode een overzicht bezorgen met de gemiddelde waarde die werd berekend, het bedrag van de ingehouden taks en de debiteringsmodaliteiten.

De bank zal deze taks overmaken aan de belastingadministratie. Deze inhouding is bevrijdend. U hoeft dus zelf geen aangifte of betaling meer te doen!

Wat bij een effectenrekening in het buitenland?

Als u als Belgisch fiscaal inwoner een effectenrekening aanhoudt in het buitenland, zult u in principe zelf de belastbare basis (gemiddelde waardering van uw effectenrekening) moeten berekenen, alsook de verschuldigde taks overmaken aan de belastingadministratie en een specifieke belastingaangifte moeten indienen. Dat formulier verschilt van uw jaarlijkse aangifte in de personenbelasting.

Blijf op de hoogte

Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief. Zo blijft u altijd op de hoogte van de Nagelmackers-producten en diensten die voor u relevant zijn.

U kunt uw toestemming altijd intrekken via ‘uitschrijven’ onderaan onze e-mails of zoals toegelicht in onze Privacyverklaring. Meer informatie over o.a. de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens en de rechten die u daarbij hebt (zoals uw recht op inzage, correctie ...), vindt u in onze Privacyverklaring.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak