Online Banking

Spaarrekening

Uw spaargeld blijft steeds beschikbaar.

Maak een afspraak online

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een langetermijnstrategie op .

Maak een afspraak

Uw persoonlijke situatie

Wilt u een spaargeldreserve aanleggen waarmee u onverwachte uitgaven kunt opvangen? Of cash klaar houden waarmee u kunt inspelen op interessante beleggingskansen? In dat geval raden wij u een spaarrekening aan. Zo kunt u uw spaargeld steeds aanspreken.

Kenmerken

  • Uw spaargeld is en blijft voortdurend beschikbaar.
  • De interesten van uw spaarrekening zijn vrijgesteld van roerende voorheffing van 15% tot 980 EUR (inkomsten 2021) per jaar en per belastingplichtige. De interesten van een rekening op naam van beide echtgenoten of wettelijk samenwonenden zijn vrijgesteld tot 1.960 EUR (inkomsten 2021).
  • 0,01% basisrente en 0,10% getrouwheidspremie. De rentevoet is niet gewaarborgd; hij kan wijzigen naargelang de marktomstandigheden. Bij wijziging van de rentevoeten worden de cliënten op de hoogte gebracht via een bijlage bij de rekeninguittreksels of langs elektronische weg. De rentevoet van de getrouwheidspremie is die die geldt op het moment van de storting; hij is gewaarborgd gedurende de lopende getrouwheidsperiode.
  • Het aanhouden van de rekening is volledig gratis.
  • Het product heeft geen bepaalde looptijd.

Algemene informatie

  • Elke beslissing tot opening van dit product pagina moet gebeuren op basis van een volledige analyse van het reglement spaarrekeningen en de essentiële spaardersinformatie die gratis beschikbaar is in alle kantoren van Bank Nagelmackers NV of raadpleegbaar zijn via nagelmackers.be.
  • Met eventuele klachten kan u terecht bij Bank Nagelmackers nv, Dienst Klachten, Sterrenkundelaan 23 - 1210 Brussel of via klachten@nagelmackers.be. Indien het geschil langs die weg niet opgelost raakt, kan u een beroep doen op de Bemiddelingsdienst Banken – Krediet – Beleggingen (www.ombudsfin.be).
  • Het Belgische recht is van toepassing op dit product.
  • In geval van faillissement of risico van faillissement van de financiële instelling loopt de spaarder het risico zijn spaargeld te verliezen of kan hij worden onderworpen aan een vermindering / omzetting in aandelen (Bail-in) van het bedrag van de vordering die hij heeft op de financiële instelling boven het bedrag van 100.000 EUR dat valt onder de depositogarantie.

*gereglementeerde spaarrekeningen aangeboden door Bank Nagelmackers nv (bank opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap naar Belgisch recht)
**Minimumsaldo: 25.000 EUR – Maximuminlage: 500.000 EUR.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak