Online Banking

Overbruggingskrediet

Wilt u een nieuwe woning kopen of bouwen met het geld van de verkoop van uw huidige woning? Met een overbruggingskrediet kunt u kopen en vervolgens verkopen.

Wat is een overbruggingskrediet?

Een overbruggingskrediet is een hypothecair krediet met een looptijd van minder dan een jaar waarmee u de periode overbrugt tussen de aankoop van uw nieuwe goed en de verkoop van uw huidige goed.

Het voordeel?
U kunt de aankoop van uw nieuwe woonst vastleggen, ongeacht het moment waarop uw huidige woonst verkocht wordt.

Welke kosten zijn eraan verbonden?

Het overbruggingskrediet heeft voor de volledige looptijd een vaste rente.
U betaalt iedere maand enkel de intresten. Aan het einde van de looptijd van het krediet betaalt u het geleende kapitaal terug.
Wordt uw goed vroeger dan verwacht verkocht, dan kunt u het overbruggingskrediet onmiddellijk terugbetalen zonder kosten en betaalt u de intresten naar rato van de echte duur.
Een overbruggingskrediet houdt ook volgende kosten in:

  • Kosten voor de kredietakte: deze worden eveneens aan de notaris betaald en verschillen naargelang het bedrag van de hypothecaire inschrijving of het hypothecair mandaat. 
  • Dossierkosten: de dossierkosten worden na de ondertekening van het kredietcontract betaald.

Voor welk bedrag en welke duur?

  • Het maximale bedrag dat u kunt lenen is afhankelijk van uw project en uw terugbetalingscapaciteit.
  • De duur is beperkt tot één jaar.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak