Adviserend beheer

Adviserend vermogensbeheer gaat verder dan beleggingsadvies. U beslist volledig zelf over de samenstelling van uw portefeuille, maar u kunt rekenen op het advies en de begeleiding van een persoonlijke advisory asset manager.

Partners

In nauwe samenspraak bouwen we samen met u een gespreide kwaliteitsvolle beleggingsportefeuille op, uiteraard steeds in lijn met uw beleggersprofiel. Uw advisory asset manager formuleert voorstellen die zowel inspelen op de actuele marktsituaties als op uw wensen.

Het laatste woord

U houdt op elk moment de touwtjes in handen en kunt dus zonder probleem zelf voorstellen doen. Vrijheid en autonomie zijn essentiële elementen van adviserend vermogensbeheer. Uw advisory asset manager analyseert uw voorstel en bespreekt het met u zodat u perfect geïnformeerd bent.

Select gamma

U krijgt toegang tot de meest kwaliteitsvolle fondsen ter wereld, stuk voor stuk geselecteerd volgens open architectuur*, value investing en onze eigen 7P-methode. Uw private banker informeert u regelmatig over de genomen beslissingen. Ons gamma wordt nauwgezet samengesteld en is dynamisch. Dat mondt uit in een 50-tal beleggingsfondsen waarmee we zonder problemen een volledige globale en strategische allocatie kunnen opbouwen. We stellen zeer strenge eisen aan onze selectie. We verkiezen topkwaliteit boven kwantiteit.

All-inclusive tariefformule

Wij bieden een all-inclusive tariefformule aan voor het beheer van uw vermogen. U betaalt een globaal forfait aangepast aan uw beleggersprofiel. Dat forfait is een vast percentage op het vermogen dat u door ons laat beheren. Alle instapkosten, transactiekosten, beheerlonen en bewaarlonen zijn daarin inbegrepen, met uitzondering van fiscale kosten. Bovendien storten wij 2 keer per jaar de retrocessies (distributievergoedingen) terug die we ontvangen van de fondsbeheerders die wij geselecteerd hebben voor uw portefeuille.

Estate Planning

Hebt u vragen over de structurering van uw vermogen of wilt u de overdracht van uw vermogen plannen? Uw private banker brengt u in contact met onze experts van Estate Planning. Zij begeleiden u bij uw vermogens- en successieplanning.

 

*De dienst Asset Management beslist onafhankelijk over het al dan niet selecteren van beleggingsfondsen en het opnemen ervan in de portefeuille ‘discretionair vermogensbeheer’ of in de door Nagelmackers beheerde dakfondsen.
In het kader van het beheer van Nagelmackers Multifund zal evenwel tot 11.01.2026 een minimumpercentage aangehouden worden in NN Investment Partners-fondsen (NN IP-fondsen), enkel op voorwaarde echter dat de betrokken NN IP-fondsen voldoen aan vooropgestelde kwalitatieve en kwantitatieve vereisten. Dit minimumpercentage bedraagt 75% voor Nagelmackers Multifund Conservative en Nagelmackers Multifund Balanced, en 50% voor Nagelmackers Multifund Growth en Nagelmackers Multifund Full Equity. Boven deze percentages genieten NN IP-fondsen geen enkele voorrang.

Wilt u ook graag kennismaken met Nagelmackers Private Banking? Maak een afspraak in een van onze kantoren of in een van onze Centers. We heten u van harte welkom!

Maak een afspraak