Maak een afspraak

19 oktober 2018

Wettelijk statuut van de langstlevende echtgeno(o)t(e) [Dossier]

Estate Planning

Auteur

Waaruit bestaat de nalatenschap van een gehuwd persoon en hoe regelt de wetgever de erfrechten?

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Astrid Dutré en Sophie Slits, legal advisors bij Nagelmackers Estate Planning, geven tekst en uitleg.

In dit dossier:

  • Huwelijksvermogensstelsel
  • Wettelijke devolutie
  • Een voorbeeld, verschillende scenario’s
  • Statuut van de huwelijkspartner in een nieuw samengesteld gezin
  • Schenkingen gedaan tijdens het huwelijk met voorbehoud van vruchtgebruik

Download gratis dit dossier

Blijf op de hoogte

Door in te schrijven op de newsletter van de bank worden uw persoonsgegevens verzameld door Bank Nagelmackers nv, verantwoordelijk voor de verwerking, met maatschappelijke zetel in de Sterrenkundelaan 23 te 1210 Brussel, ondernemingsnummer 0404.140.107. Tenzij u hier niet akkoord mee gaat, kunnen die gegevens verwerkt worden voor marketingdoeleinden op basis van de rechtmatige belangen van de bank (vrije ondernemerschap en direct marketing). Voor bijkomende informatie kunt u de Privacyverklaring van de bank raadplegen in alle kantoren van de bank of via nagelmackers.be/nl/privacy.

Om u die commerciële aanbiedingen via e-mail te kunnen doorsturen, heeft de bank ook uw voorafgaande toestemming nodig. Die toestemming is echter niet eindeloos geldig. U kunt ons steeds op de hoogte brengen wanneer u geen reclame meer wenst te ontvangen via e-mail, door u via e-mail uit te schrijven van onze marketinglijst.

Indien u uw toestemming niet geeft, ontvangt u geen commerciële aanbiedingen via e-mail voor de financiële producten en diensten die de bank commercialiseert.

Ik verklaar hierbij kennis genomen te hebben van het bovenstaande en geef de bank toestemming om mij haar commerciële aanbiedingen via e-mail te sturen.

Ik begrijp bovendien dat ik het recht heb om mij te verzetten tegen de verwerking van mijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak