Maak een afspraak

14 februari 2020

Wettelijk samenwonen of trouwen: dezelfde rechten?

Marjorie Hoyaux

Teamleader Copywriting & Design

Steeds meer koppels kiezen er tegenwoordig voor om wettelijk samen te wonen, omdat ze denken dat hun rechten ongeveer dezelfde zijn als wanneer ze zouden trouwen. Maar dat is niet altijd het geval. De gevolgen kunnen sterk verschillen, in het bijzonder in geval van overlijden. 

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Het statuut van wettelijke samenwoners is een gemengd statuut tussen dat van gehuwden en feitelijke samenwoners in. Wettelijke samenwoners hebben een verklaring van wettelijke samenwoning afgelegd  voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van hun gemeente. Maar wat houdt dat in?

  • Inkomsten en schulden

Wettelijke samenwoners blijven eigenaar van hun eigen inkomsten en goederen. Indien de exclusieve eigendom van een van de partners niet bewezen kan worden, dan wordt het goed beschouwd van beide partners te zijn.

Schulden worden in principe gescheiden, behalve wanneer een van de samenwoners onvermijdelijk een schuld aangaat voor het huishouden of de opvoeding van de kinderen.

  • Fiscaliteit

Op fiscaal vlak worden wettelijke samenwoners gelijkgesteld aan getrouwde personen. Ze vullen dus een gezamenlijke belastingaangifte in, maar de inkomsten en belastingen worden afzonderlijk berekend.

Ze kunnen gebruikmaken van het huwelijksquotiënt. Dat betekent dat indien een van beide partners erg lage (of geen) beroepsinkomsten heeft, de fiscus hem een fictief deel van de beroepsinkomsten van de andere partner toebedeelt.

Ze kunnen hun meewerkende partner een verloning toekennen.

Ze kunnen hun ex-partner een alimentatie storten die 80% fiscaal aftrekbaar is.

  • Pensioen

Op zich heeft het samenwonen – of dit nu feitelijk of wettelijk is – geen invloed op het pensioen. Personen die samenwonen krijgen op het moment van hun pensioen elk hun alleenstaandenpensioen opgebouwd op basis van hun eigen loopbaan. Wettelijke samenwoners hebben geen recht op een overlevingspensioen.
Getrouwde koppels kunnen aanspraak maken op een gezinspensioen. De langstlevende echtgenoot heeft onder bepaalde voorwaarden recht op een overlevingspensioen of een overgangsuitkering.

  •  Erfenis

Ondanks de Erfrechthervorming van 2018 die wou inspelen op de nieuwe samenlevingsvormen, hebben wettelijke samenwoners nog steeds niet dezelfde rechten als echtgenoten.

In geval van overlijden erft de wettelijke samenwoner automatisch het vruchtgebruik van de gezinswoning en de inboedel. Deze bescherming is relatief: dat recht kan hem via een testament, dus zelfs zonder zijn medeweten, ontnomen worden. Een wettelijke samenwoner kan dus gemakkelijk onterfd worden, in tegenstelling tot de huwelijkspartner die als reservatair erfgenaam beschermd wordt.

Het is anderzijds ook mogelijk om meer te geven dan het vruchtgebruik op de gezinswoning en de inboedel door een testament op te maken ten gunste van uw samenwonende partner. U moet daarbij uiteraard de reserve van uw kinderen intact laten.

Sinds de erfrechthervorming is het mogelijk om uw partner meer te geven omdat de reserve van de kinderen ongeacht het aantal kinderen vastgeklikt is op de helft van uw vermogen.

Echtparen en wettelijke samenwoners genieten op het vlak van de erfbelasting in de drie gewesten de meest voordelige tarieven. Het deel van de gezinswoning dat de overlevende echtgenoot of de wettelijke samenwoner erft, is volledig vrijgesteld van erfbelasting.

 

In onze flyer ‘Samenwoners, geen gewone erfgenamen’ zoomen we specifiek in op het erfrecht van samenwoners. Ook in onze flyer Hoe u samenleeft, bepaalt hoe u belast wordt komt het erfrecht aan bod, maar krijgt u bovendien informatie over andere mogelijkheden om uw successie te plannen.

Hebt u vragen over een erfeniskwestie of overweegt u successieplanning?

Onze estate planners staan voor u klaar.  Wilt u graag een gesprek met één van onze estate planners? Neem dan contact op met uw adviseur of spring binnen in één van onze kantoren .

Blijf op de hoogte

Door in te schrijven op de newsletter van de bank worden uw persoonsgegevens verzameld door Bank Nagelmackers nv, verantwoordelijk voor de verwerking, met maatschappelijke zetel in de Sterrenkundelaan 23 te 1210 Brussel, ondernemingsnummer 0404.140.107. Tenzij u hier niet akkoord mee gaat, kunnen die gegevens verwerkt worden voor marketingdoeleinden op basis van de rechtmatige belangen van de bank (vrije ondernemerschap en direct marketing). Voor bijkomende informatie kunt u de Privacyverklaring van de bank raadplegen in alle kantoren van de bank of via nagelmackers.be/nl/privacy.

Om u die commerciële aanbiedingen via e-mail te kunnen doorsturen, heeft de bank ook uw voorafgaande toestemming nodig. Die toestemming is echter niet eindeloos geldig. U kunt ons steeds op de hoogte brengen wanneer u geen reclame meer wenst te ontvangen via e-mail, door u via e-mail uit te schrijven van onze marketinglijst.

Indien u uw toestemming niet geeft, ontvangt u geen commerciële aanbiedingen via e-mail voor de financiële producten en diensten die de bank commercialiseert.

Ik verklaar hierbij kennis genomen te hebben van het bovenstaande en geef de bank toestemming om mij haar commerciële aanbiedingen via e-mail te sturen.

Ik begrijp bovendien dat ik het recht heb om mij te verzetten tegen de verwerking van mijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak