Nagelmackers maakt gebruik van cookies om uw surfervaring te verbeteren. Daardoor kunnen we beter voldoen aan uw behoeften en voorkeuren.
Wenst u meer informatie of weigert u het gebruik van cookies? Klik hier. Verdergaan op de website

5 december 2018

Wat zijn de fiscale gevolgen van een gesplitste aankoop?

Astrid Dutré

Estate Planner

Een onroerend goed kan via een gesplitste aankoop gekocht worden door het vruchtgebruik en de naakte eigendom op te splitsen.

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Bij een gesplitste aankoop tussen bijvoorbeeld ouders en kinderen, kopen de ouders het vruchtgebruik en de kinderen de blote eigendom van het goed. Dat houdt in dat de ouders het vruchtgebruik op het goed kunnen behouden tijdens hun leven of recht hebben op de eventuele huurinkomsten. Als de ouders later overlijden, valt hun vruchtgebruik weg en worden hun kinderen volle eigenaars.

Een interessante techniek dus om een deel van uw vermogen te investeren dat niet in de nalatenschap terechtkomt en bijgevolg niet onderworpen is aan de erfbelasting. Maar wat interessant is, houdt de fiscus meestal scherp in het oog …

Vandaag kan zo’n gesplitste aankoop in de drie gewesten nog steeds vrij van erfbelasting gebeuren. Maar wat moet u concreet weten?

Weerlegbaar vermoeden

Bij het overlijden van de vruchtgebruiker doet de fiscus alsof het onroerend goed nog in volle eigendom aanwezig is in de nalatenschap van de vruchtgebruiker. Dat vermoeden kan echter weerlegd worden door aan te tonen dat de naakte eigenaar de blote eigendom verworven heeft met eigen middelen.

Hoe verloopt een gesplitste aankoop?

Ouders en kinderen tekenen samen de aankoopakte, die uitdrukkelijk vermeldt wie de hoedanigheid heeft van vruchtgebruiker of naakte eigenaar.
Vervolgens betalen zowel de ouders als de kinderen ieder met eigen geld hun respectievelijke vruchtgebruik en naakte eigendom.

De waarde van het vruchtgebruik varieert naargelang de leeftijd van de vruchtgebruiker. Hoe jonger de vruchtgebruiker, hoe meer het vruchtgebruik waard is, en omgekeerd.

Vaak beschikken de kinderen echter zelf niet over voldoende middelen om de naakte eigendom te betalen of hebben ze onvoldoende financiële draagkracht om een lening te verkrijgen. Daarom schenken de ouders meestal de nodige fondsen om de naakte eigendom te betalen.

Niet-geregistreerde schenkingen voortaan ook mogelijk

Over de gesplitste aankoop als techniek voor successieplanning is de laatste jaren al heel wat inkt gevloeid.

Volgens het standpunt van de federale en Vlaamse Belastingadministratie (Vlabel), dat intussen vernietigd werd door de Raad van State, was een gesplitste aankoop voorafgegaan door een roerende schenking van de ouders-vruchtgebruikers aan hun kinderen-naakte eigenaars in 2 gevallen vrijgesteld van erfbelasting voor de kinderen-naakte eigenaars bij het overlijden van de ouders-vruchtgebruikers:

  • indien de voorafgaande roerende schenking geregistreerd werd en er schenkbelastingen betaald werden;
  • indien de begiftigde kan bewijzen dat hij vrij kan beschikken over de tegoeden.

In juni 2018 verklaarde de Raad van State het standpunt van Vlabel nietig.

Dat betekent in Vlaanderen dat een schenking gedaan aan de kinderen ter financiering van de blote eigendom, niet meer geregistreerd (lees: er moet geen schenkbelasting meer op betaald worden) hoeft te zijn om als tegenbewijs te kunnen gelden tegen het wettelijke vermoeden.

Hetzelfde geldt voor inwoners van Brussel en Wallonië, die opnieuw een belastingvrije schenking kunnen gebruiken bij een gesplitste aankoop.

Op de schenking ter financiering van de blote eigendom is geen erfbelasting verschuldigd, voor zover er meer dan drie jaar verstreken tussen de schenking en het overlijden van de schenker. Uiteraard blijft het ook mogelijk om onmiddellijk of tijdens de driejaarstermijn schenkbelasting te betalen.

Stel uw vraag

Overweegt u een gesplitste aankoop? Houd dan rekening met de burgerrechtelijke en fiscale aspecten van deze aankoop in hoofde van de verschillende partijen! Aarzel ook niet om al uw vragen over successieplanning te stellen aan onze estate planners.

Ontdek wat Estate Planning voor u kan betekenen of stel meteen uw vraag. Neem contact op met uw adviseur of spring binnen in één van onze kantoren om een afspraak te maken met één van onze estate planners.

Blijf op de hoogte

Door in te schrijven op de newsletter van de bank worden uw persoonsgegevens verzameld door Bank Nagelmackers nv, verantwoordelijk voor de verwerking, met maatschappelijke zetel in de Sterrenkundelaan 23 te 1210 Brussel, ondernemingsnummer 0404.140.107. Tenzij u hier niet akkoord mee gaat, kunnen die gegevens verwerkt worden voor marketingdoeleinden op basis van de rechtmatige belangen van de bank (vrije ondernemerschap en direct marketing). Voor bijkomende informatie kunt u de Privacyverklaring van de bank raadplegen in alle kantoren van de bank of via nagelmackers.be/nl/privacy.

Om u die commerciële aanbiedingen via e-mail te kunnen doorsturen, heeft de bank ook uw voorafgaande toestemming nodig. Die toestemming is echter niet eindeloos geldig. U kunt ons steeds op de hoogte brengen wanneer u geen reclame meer wenst te ontvangen via e-mail, door u via e-mail uit te schrijven van onze marketinglijst.

Indien u uw toestemming niet geeft, ontvangt u geen commerciële aanbiedingen via e-mail voor de financiële producten en diensten die de bank commercialiseert.

Ik verklaar hierbij kennis genomen te hebben van het bovenstaande en geef de bank toestemming om mij haar commerciële aanbiedingen via e-mail te sturen.

Ik begrijp bovendien dat ik het recht heb om mij te verzetten tegen de verwerking van mijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak