Maak een afspraak

24 december 2020

Wat staat ons in 2021 op fiscaal vlak te wachten?

Solange Saghbini

Senior Tax Advisor

Het is stilaan een traditie geworden om op het einde van het jaar een programmawet te stemmen met een heel pakket aan nieuwe fiscale maatregelen. Daarenboven is er een nieuwe regering die zich niet onbetuigd wil laten.
Wat kunnen we in 2021 op fiscaal vlak verwachten? Welken nieuwe fiscale hervormingen en maatregelen komen er op ons af? Welke impact zal dit hebben op uw bankproducten?

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Hoewel er bij het schrijven van deze tekst nog geen definitieve wetteksten in het staatsblad werden gepubliceerd en er dus nog veel onzekerheid is, hebben we getracht om een niet-exhaustieve opsomming te geven van de aangekondigde en verwachte fiscale maatregelen met een impact op uw beleggingen.

Invoering van een nieuwe jaarlijkse taks op effectenrekeningen

Via de pers of onze website hebt u waarschijnlijk al vernomen dat het toepassingsgebied van deze nieuwe taks zal worden uitgebreid, zowel op het vlak van de geviseerde effecten als de onderworpen belastingplichtigen.

In principe zouden alle effecten op een effectenrekening aan deze taks onderworpen worden. Effecten op naam zouden buiten schot blijven. Effectenrekeningen aangehouden door rechtspersonen zouden ook binnen het toepassingsgebied van deze taks vallen.

De drempel zou stijgen naar 1 miljoen euro (bij de vorige effectentaks was de drempel 500.000 euro) en worden toegepast per effectenrekening en niet langer per titularis.
De Raad van State heeft reeds zijn advies uitgebracht en vandaag is het afwachten of er amendementen op de wettekst zullen worden ingediend.

Indexatie van fiscale voordelen en korven wordt bevroren

Geen verhoging van het fiscale voordeel voor pensioensparen, fiscaal langetermijnsparen, de vrijgestelde schijf op een gereglementeerde spaarrekening, voordelen m.b.t hypothecaire kredieten, de vrijgestelde schijf van dividenden op individuele aandelen …

De fiscale voordelen blijven wel bestaan maar de maximumbedragen worden niet geïndexeerd.

Uitbreiding communicatie naar Centraal Aanspreekpunt (CAP) bij NBB

De informatie die banken moeten doorgeven aan het CAP zal frequenter en uitgebreider gebeuren, waarbij ook het saldo op de rekeningen zal worden meegedeeld.

Einde van de permanente (fiscale en sociale) regularisatie

Vanaf 1 januari 2024 zal dit niet langer mogelijk zijn.

Deze publicatie heeft een louter informatief karakter en verbindt geenszins de bank. Zij houdt geen rekening met uw persoonlijke situatie en kan in geen geval gelijkgesteld worden met een juridisch of fiscaal advies noch met een raad over financiële planning.
Gezien de complexiteit van bepaalde verrichtingen en hun implicaties op burgerrechtelijk en fiscaal vlak, raden wij u ten stelligste aan om uw notaris of persoonlijk adviseur te raadplegen.

Blijf op de hoogte

Door u in te schrijven, geeft u Nagelmackers (verwerkingsverantwoordelijke) toestemming om u per e-mail gepersonaliseerde, commerciële aanbiedingen te versturen over Nagelmackers en haar producten en diensten.

U kunt uw toestemming altijd intrekken via ‘uitschrijven’ onderaan onze e-mails of zoals toegelicht in onze Privacyverklaring. Meer informatie over o.a. de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens en de rechten die u daarbij hebt (zoals uw recht op inzage, correctie ...), vindt u in onze Privacyverklaring.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak