Maak een afspraak

23 januari 2019

Wat kunt u verwachten van uw private banker?

Marjorie Hoyaux

Teamleader Copywriting & Design

Sommige personen worden bijgestaan door een private banker. Maar wat doet hij precies? Ontdek hier dit veelzijdige beroep.

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Enkele onontbeerlijke kwaliteiten

Een private banker is in zekere zin een huisarts voor uw vermogen. Vaak ontstaat er op termijn een persoonlijke of zelfs intieme vertrouwensband: een van de kernpunten van dit beroep is inderdaad de opbouw van een sterke menselijke band, met de capaciteit om voldoende empathie te tonen om de verwachtingen van zijn cliënten te begrijpen. Om efficiënt te kunnen werken moet een private banker namelijk alles weten over het vermogen en de verwachtingen van de cliënt. Andere essentiële kwaliteiten zijn betrouwbaarheid en beschikbaarheid.

Een globale aanpak

Een private banker moet niet alleen rekening houden met de beleggingen van zijn cliënt, maar ook met zijn gezinssituatie, zijn professionele ambities, de keuze van zijn levensstijl en zijn wensen op het vlak van groei en/of bescherming van zijn vermogen. Uiteraard wordt er ook gekeken naar zijn risicoprofiel en is het essentieel dat de portefeuille goed gespreid blijft.

De rol van deze professional is om cliënten, indien zij dat wensen, te helpen bij het streven naar rendement, maar ook om een globale situatie te optimaliseren en cliënten informatie te bieden die een situatie moet veiligstellen of hen helpt na te denken over het risico, rekening houdend met de veiligheid.

Hoewel een private banker nauw samenwerkt met verschillende specialisten zoals estate planners, asset managers, macro-economen … moet hij over tal van vaardigheden beschikken en uiteenlopende onderwerpen beheersen zoals pensioenen, fiscaliteit, familierecht … Hij moet daarnaast de nodige juridische competenties bezitten.

Uw persoonlijke gids

Bij Nagelmackers leidt uw private banker alles in goede banen. Met behulp van een performante tool bepaalt hij uw beleggersprofiel en zet hij uw verhaal en vermogen om in een plan. Vervolgens werkt hij verschillende scenario’s uit om uw vermogen te beheren en te doen groeien. U maakt dan zelf uw keuzes.

Op dat punt komen onze asset managers tussen. Zij staan in voor het optimale beheer van uw portefeuille naargelang uw verwachtingen en concrete financiële situatie. De asset managers houden voortdurend de marktevoluties in het oog, terwijl uw private banker u op zijn beurt regelmatig informeert over de uitgevoerde transacties en de toegepaste beleggingsstrategie.

Uw private banker brengt u indien nodig overigens in contact met onze specialisten van Estate Planning, zodat u alle fiscale en juridische mogelijkheden kent om uw vermogen te beschermen en eventueel over te dragen.

Bovendien heeft Nagelmackers onlangs 4 Private Banking Centers geopend. Ze groeperen de expertise van een multidisciplinair team, bestaand uit private bankers, estate planners, wealth managers … Zo geniet u een nog meer gepersonaliseerde dienstverlening. Uiteraard kunt u uw private banker ook blijven ontmoeten op een plaats naar uw keuze.

Onze ambitie? Uw vertrouwen verdienen en doorheen de tijd behouden, om een duurzame relatie op te bouwen die berust op uw specifieke noden.

Blijf op de hoogte

Door in te schrijven op de newsletter van de bank worden uw persoonsgegevens verzameld door Bank Nagelmackers nv, verantwoordelijk voor de verwerking, met maatschappelijke zetel in de Sterrenkundelaan 23 te 1210 Brussel, ondernemingsnummer 0404.140.107. Tenzij u hier niet akkoord mee gaat, kunnen die gegevens verwerkt worden voor marketingdoeleinden op basis van de rechtmatige belangen van de bank (vrije ondernemerschap en direct marketing). Voor bijkomende informatie kunt u de Privacyverklaring van de bank raadplegen in alle kantoren van de bank of via nagelmackers.be/nl/privacy.

Om u die commerciële aanbiedingen via e-mail te kunnen doorsturen, heeft de bank ook uw voorafgaande toestemming nodig. Die toestemming is echter niet eindeloos geldig. U kunt ons steeds op de hoogte brengen wanneer u geen reclame meer wenst te ontvangen via e-mail, door u via e-mail uit te schrijven van onze marketinglijst.

Indien u uw toestemming niet geeft, ontvangt u geen commerciële aanbiedingen via e-mail voor de financiële producten en diensten die de bank commercialiseert.

Ik verklaar hierbij kennis genomen te hebben van het bovenstaande en geef de bank toestemming om mij haar commerciële aanbiedingen via e-mail te sturen.

Ik begrijp bovendien dat ik het recht heb om mij te verzetten tegen de verwerking van mijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak