Maak een afspraak

25 mei 2020

Wat is voordeliger: een IPT of een liquidatiereserve?

Marjorie Hoyaux

Teamleader Copywriting & Design

Als zelfstandige met een vennootschap kunt u een extra spaarpot opbouwen met uw winsten via een liquidatiereserve en de backservices van uw IPT. In onderstaand artikel van onze partner NN krijgt u een verhelderend overzicht van beide mogelijkheden om het resultaat van uw vennootschap te optimaliseren. Onze deskundigen geven u graag meer informatie tijdens een persoonlijk gesprek.

Schrijf je in op de nieuwsbrief

De vennootschapsbelasting werd met ingang van 2018 verlaagd. Vanaf 01/01/2020 bedraagt het normaal tarief 25%. Voor kmo’s, als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen, is er een extra verlaagd tarief van 20% voor de eerste belastbare schijf van 100.000 euro. Het saldo is belastbaar tegen het normaal tarief. De crisisbijdrage werd volledig afgeschaft.
Dit geeft u bijvoorbeeld de kans om een grotere liquidatiereserve aan te leggen. Is dit de voordeligste manier om als zelfstandige het geld uit uw vennootschap naar uw privézijde over te hevelen? Of bereikt u een beter resultaat als u de winst in uw vennootschap als backservice zou storten in uw IPT?

Hoe werkt een liquidatiereserve?

Kleine vennootschappen kunnen (een gedeelte van) hun winst na belasting gebruiken om een liquidatiereserve aan te leggen. Er wordt dan wel een anticipatieve heffing van 10% toegepast, maar bij de latere vereffening van de liquidatiereserve is er een lagere roerende voorheffing verschuldigd. Concreet bedraagt die roerende voorheffing 5% als er minstens 5 jaar gewacht wordt met de uitkering van de liquidatiereserve. Wordt de liquidatiereserve uitgekeerd vooraleer de termijn van 5 jaar verstreken is, dan bedraagt de roerende voorheffing 17 of 20%. Als de vennootschap ontbonden en vereffend wordt, dan is er geen roerende voorheffing meer verschuldigd op deze liquidatiereserve.

Wat is de impact van de verlaagde vennootschapsbelasting op de liquidatiereserve?

Met andere woorden, afhankelijk van het tarief van de vennootschapsbelasting (20% of 25%) blijft er na vijf jaar respectievelijk € 35.545,46 of € 32.386,36 over (een verschil van € 3.159.10) om uit te keren aan je privévermogen. De lagere vennootschapsbelasting zorgt er dus voor dat je privé meer overhoudt.

Individuele Pensioentoezegging (IPT)

Een individuele pensioentoezegging is enkel voorbehouden voor zelfstandigen die met een vennootschap werken. Een belangrijk voordeel van de IPT is dat de vennootschap de premies betaalt en die kan aftrekken als beroepskost, op voorwaarde dat er sprake is van een regelmatig loon en de 80%-regel nageleefd wordt.

U kunt in het kader van een IPT ook een backservice storten: dat is een inhaalstorting voor nog onbenutte fiscale ruimte uit het verleden. Stel dat uw vennootschap een winst vóór belastingen zou hebben van 50.000 euro en u dat bedrag volledig zou storten in uw IPT onder de vorm van een backservice. Komt dat dan voordeliger uit dan via een liquidatiereserve?

Om die vraag te beantwoorden, zijn er twee aspecten om in acht te nemen. Eerst en vooral is er de fiscale bonus die u geniet doordat de storting van de backservice integraal afgetrokken wordt van de winst. Hierdoor geniet u een belangrijk voordeel: de vennootschapsbelasting valt immers weg. Dat fiscaal voordeel hebt u niet als u voor een liquidatiereserve kiest.

Daarnaast is er de vraag of u op het einde van de rit meer overhoudt privé via uw IPT dan via een liquidatiereserve. We vergelijken hierbij twee scenario’s: één waarbij u 50.000 euro stort op uw 40steen het andere scenario waarbij de storting gebeurt op uw 50ste. We gaan daarbij uit van instapkosten van 1% en een jaarlijks rendement van uw IPT van 2%.

De bedragen die u op het einde van de rit, dus na 27 jaar (als u op uw 40stede backservice gestort hebt) of na 17 jaar (storting op uw 50ste), privé overhoudt, liggen bij een IPT een stuk hoger dan bij de liquidatiereserve. Maar dat zegt niet alles. De liquidatiereserve wordt na 5 jaar uitgekeerd tegen een voordelig tarief aan roerende voorheffing van 5%. Als u vanaf dan de bedragen uit ons voorbeeld zou beleggen, dan hangt uw eindkapitaal uiteraard af van uw rendement. Hoeveel zou uw eindkapitaal dan kunnen bedragen? In onderstaande tabel vergelijken we alle scenario’s met een rendement van 2 en 4% op uw belegging.

Als het rendement van uw belegde liquidatiereserve 2% bedraagt, dan komen de eindbedragen niet in de buurt van die via uw IPT. Logisch, want de inleg gebeurde met gelden vóór belastingen.
Slaagt u erin om jaarlijks een rendement van 4% te behalen op de belegging van uw liquidatiereserve, dan blijven de eindbedragen via uw IPT hoger. Tenzij in het scenario waarbij u op uw 45steal een liquidatiereserve uitkeert en vanaf dan jaarlijks 4% rendement haalt tot uw 67ste. Geen sinecure in deze tijden van lage rentestanden … Bovendien moet u, als u privé belegt, naargelang het product ook nog rekening houden met taksen, zoals roerende voorheffing, beurstaks, effectentaks, premietaks …

De conclusie …

Het eindverdict luidt dat een backservice van een IPT in de meeste gevallen de voordeligste oplossing is, omdat u

• een mooi fiscaal voordeel geniet (vennootschapsbelasting);
• al een hoog rendement nodig hebt om er beter uit te komen via uw liquidatiereserve.

Dat neemt natuurlijk niet weg dat u, eenmaal de mogelijkheden voor een backservice opgebruikt zijn, alsnog voor een liquidatiereserve kunt kiezen. Het zal netto interessanter zijn dan een dividend. Bovendien is de vennootschap een hefboom voor de opbouw van een privévermogen. Het is dus raadzaam om alle mogelijkheden optimaal te benutten.
Voor de volledigheid geven we nog even mee dat het bij een IPT ook mogelijk is om in tak 23 te investeren, waarbij uw rendement gelinkt is aan de resultaten van één of meerdere beleggingsfondsen. Op die manier krijgt u mogelijk uitzicht op een hoger rendement dan de 2% in bovenstaand voorbeeld, maar loopt u natuurlijk ook een zeker beleggingsrisico.

Bron: website NN


Onze adviseurs helpen u graag bij het kiezen van de meest voordelige optie. Op basis van uw persoonlijke en professionele situatie bieden ze u advies op maat. Klik hier om een afspraak te maken.

Blijf op de hoogte

Door in te schrijven op de newsletter van de bank worden uw persoonsgegevens verzameld door Bank Nagelmackers nv, verantwoordelijk voor de verwerking, met maatschappelijke zetel in de Sterrenkundelaan 23 te 1210 Brussel, ondernemingsnummer 0404.140.107. Tenzij u hier niet akkoord mee gaat, kunnen die gegevens verwerkt worden voor marketingdoeleinden op basis van de rechtmatige belangen van de bank (vrije ondernemerschap en direct marketing). Voor bijkomende informatie kunt u de Privacyverklaring van de bank raadplegen in alle kantoren van de bank of via nagelmackers.be/nl/privacy.

Om u die commerciële aanbiedingen via e-mail te kunnen doorsturen, heeft de bank ook uw voorafgaande toestemming nodig. Die toestemming is echter niet eindeloos geldig. U kunt ons steeds op de hoogte brengen wanneer u geen reclame meer wenst te ontvangen via e-mail, door u via e-mail uit te schrijven van onze marketinglijst.

Indien u uw toestemming niet geeft, ontvangt u geen commerciële aanbiedingen via e-mail voor de financiële producten en diensten die de bank commercialiseert.

Ik verklaar hierbij kennis genomen te hebben van het bovenstaande en geef de bank toestemming om mij haar commerciële aanbiedingen via e-mail te sturen.

Ik begrijp bovendien dat ik het recht heb om mij te verzetten tegen de verwerking van mijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak