Online Banking

30 januari 2024

Wat is onze visie voor Europese bedrijfsobligaties in 2024?

Stéphane Wautier

Senior Fixed Income Fund Manager

Economische context en beleggingskansen

Ondanks de gemengde economische resultaten in Europa en verslechterende kredietvoorwaarden, blijven we gematigd optimistisch voor hoogwaardige Europese bedrijfsobligaties in 2024. De financiële sector biedt de meest veelbelovende beleggingskansen met historisch hoge kredietpremies ten opzichte van niet-financiële bedrijven.

We verwachten dat de ECB de rente in de loop van het jaar zal verlagen als antwoord op een waarschijnlijke vertraging van de economie en een lagere inflatie dan de afgelopen jaren. Dat zou moeten helpen om de Europese kredietspreads te verkleinen, wat positieve vooruitzichten biedt voor de prestaties.

Lage wanbetalingspercentages en overheidssteun

Met naar verwachting een laag wanbetalingspercentage (ongeveer 1,8% in de eurozone), schuiven we de overheidssteun en de kracht van de Europese banken als sleutelelementen naar voren die bedrijven zullen helpen om liquiditeitsproblemen op te vangen en aflossingsproblemen te voorkomen.

Wat de waarderingen betreft, zijn Europese kredieten momenteel aantrekkelijk. De rendementen van hoogwaardige Europese bedrijfsobligaties zijn tussen 2010 en 2021 bijvoorbeeld meer dan dubbel zo hoog als die van hoogwaardige speculatieve obligaties.

Gunstige trends in 2024

Dit jaar zal het netto-aanbod aan bedrijfsobligaties in euro negatief zijn, de sterkste daling sinds 2013. Europese bedrijven hebben een recordhoeveelheid kasreserves, wat hun positie versterkt en hun een grotere bescherming biedt ondanks de stijgende schuldkosten.

Scenario’s en vooruitzichten

Ondanks het huidige optimisme voorzien we voor 2024 drie mogelijke scenario’s voor de rentevoeten: geen daling; een bescheiden daling; en een aanzienlijke daling. De eerste twee scenario’s zouden gunstig kunnen zijn voor de kredietrendementen. Het derde scenario zou daarentegen kunnen leiden tot een verruiming van de kredietspreads, met negatieve gevolgen voor het rendement.

Beleggen in bedrijfsobligaties?

Wij zijn tot slot van mening dat de Europese kredietspreads een solide bescherming bieden tegen mogelijke volatiliteit op de obligatiemarkten. Nu de rendementen (ongeveer 4% per jaar) hun hoogste niveau naderen sinds de financiële crisis van 2007-2009, raden wij aan om de allocatie naar hoogwaardige Europese bedrijfsobligaties te verhogen.

Nieuwe trend: fixed maturity fondsen

We stellen op de markt eveneens een trend vast om dat hoge rendement te benutten via fixed maturity fondsen, ofwel fondsen met een vaste looptijd. Dat soort fondsen biedt een kortere looptijd, waardoor het tijdsrisico beperkt wordt, en een betere diversificatie dankzij de strenge selectie van kwaliteitsvolle emittenten. De zichtbaarheid is verbeterd, het risico vermindert naarmate het fonds op vervaldag komt en het actieve beheer van fixed maturity fondsen maakt arbitrage mogelijk indien zich kansen of wanbetalingsrisico’s voordoen.

 

Zelf beleggen?

Ontdek onze oplossingen op het vlak van obligatiefondsen!

Klik hier

 

Blijf op de hoogte

Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief. Zo blijft u altijd op de hoogte van de Nagelmackers-producten en diensten die voor u relevant zijn.

U kunt uw toestemming altijd intrekken via ‘uitschrijven’ onderaan onze e-mails of zoals toegelicht in onze Privacyverklaring. Meer informatie over o.a. de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens en de rechten die u daarbij hebt (zoals uw recht op inzage, correctie ...), vindt u in onze Privacyverklaring.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak