Maak een afspraak

3 december 2020

Wat is de impact van COVID-19 voor uw 2de pijler?

Marjorie Hoyaux

Teamleader Copywriting & Design

Aftrekbaarheid van de VAPZ-bijdragen

Goed nieuws: de zelfstandigen die in het kader van COVID-19 uitstel (geen vrijstelling!) kregen tot 2021 voor de betaling van hun sociale bijdragen, behouden ook de fiscale aftrekbaarheid van hun VAPZ-bijdragen voor het jaar 2020. De VAPZ-bijdragen die in 2021 betaald worden, zullen evenwel enkel fiscaal aftrekbaar zijn voor zelfstandigen die zowel de (uitgestelde) sociale bijdragen van het jaar 2020, als die van het jaar 2021 effectief betaald hebben (en zonder de aftrekbaarheid van de VAPZ-bijdragen van 2020 in het gedrang te brengen).

IPT: toepassing van de 80%-regel in geval van onregelmatige bezoldiging door COVID-19

Wat met de fiscale aftrekbaarheid wanneer de bezoldiging van de bedrijfsleider tijdelijk en door COVID-19 werd teruggeschroefd of tot 0 euro werd teruggebracht? Zoals hierboven omschreven mag er strikt genomen enkel rekening gehouden worden met een ‘regelmatige’ en ‘maandelijkse’ bezoldiging. De fiscus zou dus kunnen argumenteren dat een tijdelijke verlaging de fiscale aftrekbaarheid van de premie in het gedrang brengt, ook al is die doorgevoerd omwille van COVID-19. Noteer in dit verband dat de steunmaatregelen van de verschillende overheden (tijdelijk overbruggingsrecht, voorschotten, premies) evenmin als bezoldiging kunnen worden beschouwd.

Assuralia, de Beroepsvereniging van Verzekeringsondernemingen, heeft die problematiek reeds aangekaart bij het kabinet van de bevoegde minister. Voorlopig blijft het vanuit het kabinet echter windstil.

In afwachting van meer duidelijkheid is het evenwel verdedigbaar om voor 2020 uitzonderlijk rekening te houden met de totaal toegekende bezoldiging, ook al was die door COVID-19 onregelmatig of zelfs tijdelijk niet maandelijks. Ter illustratie: u hebt als zelfstandige bedrijfsleider uw bezoldiging van 3.000 euro per maand gedurende de maanden maart en april tijdelijk teruggebracht tot 0 euro. Dan is het voor 2020 verdedigbaar om een totale bezoldiging van 30.000 euro (namelijk 10 x 3.000 euro) in aanmerking te nemen.

Bron: https://www.nn.be/nl

Blijf op de hoogte

Door u in te schrijven, geeft u Nagelmackers (verwerkingsverantwoordelijke) toestemming om u per e-mail gepersonaliseerde, commerciële aanbiedingen te versturen over Nagelmackers en haar producten en diensten.

U kunt uw toestemming altijd intrekken via ‘uitschrijven’ onderaan onze e-mails of zoals toegelicht in onze Privacyverklaring. Meer informatie over o.a. de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens en de rechten die u daarbij hebt (zoals uw recht op inzage, correctie ...), vindt u in onze Privacyverklaring.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak