Online Banking

2 februari 2015

Voorzichtig optimisme voor 2015

Vijf beleggingsspecialisten van Delta Lloyd Bank, een lekker ontbijt en sterke koffie. Meer is niet nodig om met een frisse geest vooruit te blikken naar het volgende jaar. 

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Vijf beleggingsspecialisten van Delta Lloyd Bank, een lekker ontbijt en sterke koffie. Meer is niet nodig om met een frisse geest vooruit te blikken naar het volgende jaar. Niemand kan de beurs voorspellen, klinkt het eensluidend, maar waardering en diversificatie blijven een goede leidraad voor rendement op lange termijn. Open architectuur is daarop het meest geschikte antwoord.

Flink opgelopen waarderingen, maar nog geen overdrijving

Dit gesprek vindt plaats in ‘De Omgekeerde Bibliotheek’, een bijzondere ruimte waar alle decoratieve elementen ondersteboven hangen en zich niets aantrekken van de zwaartekracht. Is dat ook niet wat de financiële markten momenteel doen, de natuurkracht uitdagen?

Wim Antoons: “Nee, zo scherp zou ik het niet stellen. De gemiddelde waardering is inderdaad flink hoger dan in 2009, toen bereikten de beurzen het laagste waarderingspeil in meer dan 20 jaar. Graham en Dodd, de vaders van ‘value investing’ stellen een ‘margin of safety’ voor van 40% alvorens te investeren. Deze veiligheidsmarge is vandaag moeilijker te hanteren, maar van overdrijving is nog geen sprake.”

Rik Dhoest: “Dat klopt. Wat belangrijk is, is een goede selectie. Naast waardering moet je ook kijken naar de potentiële groei van het bedrijf, in combinatie met de kwaliteit van het management. In eigen land denk ik daarbij aan bedrijven zoals RealDolmen, Terbeke of Melexis.”

Dat zijn alle drie small caps? 

Rik Dhoest: “Inderdaad, kleinere bedrijven mogen niet ontbreken. Het zijn relatief eenvoudige bedrijven, die én toegankelijk zijn én wel vaker buiten de radar van de grote beurshuizen vallen, terwijl ze op middellange termijn een beter rendement opleveren.”

Maakt ze dat dan misschien niet net een stuk volatieler?

Erik Brans: ”Dat is zo, maar we vermoeden dat de historisch lage volatiliteit op haar laatste benen loopt. Eigenlijk is een gebrek aan schommelingen in de markt niet goed en zelfs onnatuurlijk, want volatiliteit is nodig om het kaf van het koren te scheiden. De lage volatiliteit is vooral het resultaat van het goedkope geldbeleid van de centrale bankiers in Washington”

Jan Bronselaer: “Dat beleid heeft inderdaad de onzekerheid onderdrukt en is dus een flinke ruggensteun geweest, maar eigenlijk verhullen de opwaartse markten ook een stuk bloedarmoede. Grote beursgenoteerde bedrijven spenderen immers meer geld aan het terugkopen van aandelen dan aan toekomstgerichte investeringen.”

Olivier Colsoul: “Eigen aandelen inkopen is goed voor de koers, maar voor investeringen is economische groei nodig. Macro-indicatoren zijn niet altijd een goede indicator voor de aandelenmarkten, maar op een bepaald moment moeten de financiële fundamenten te rijmen zijn met de reële economie.”

De bestaande schulden torpederen is geen oplossing

De economie lijkt, de VS buiten beschouwing gelaten, nog altijd op zoek naar een hogere versnelling en …

Jan Bronselaer: “… dat zal nog even zo blijven, ja. In de 10 jaar voor de grote crisis groeide de eurozone met gemiddeld 2% en in de komende 10 jaar zal dat misschien maar half zoveel zijn. Is dat een probleem? Dat hangt ervan af. Het zou wel wat sneller moeten om de werkgelegenheid op te krikken. Maar met groeinormalisatie in de groeimarkten, toenemende vergrijzing, het wijzigende klimaat en erfenis van schulden zal de economie eerder stapvoets groeien dan lopend.”

Jan raakt hier een heikel punt aan. Want, Olivier, je zei me vooraf dat de rente lang laag zal blijven omdat het voorlopig de enige ‘fluwelen’ manier is om de schuldenberg aan te pakken. Het torpederen van bestaande schulden is geen oplossing?

Olivier Colsoul: “Neen, soms wordt één grote schuldherschikking gesuggereerd, maar dat is een explosieve methode. Samen kunnen groei en inflatie de hoop schulden wel doen slinken, maar aangezien het herstel zwak is, moet de focus liggen op de kostprijs van nieuw krediet. Die prijs moet zo laag mogelijk zijn zodat gezinnen, bedrijven en overheden zich kunnen herfinancieren aan betere voorwaarden om zo hun financiële gezondheid op te krikken.”

Slagen we daar in?

Jan Bronselaer: “Ik vind van wel. Al loopt dat proces heel traag. Zo was de schuldenberg van bedrijven, overheden en gezinnen samen gemiddeld 3x zo groot als het BBP van de industrielanden in 2008. Dat schuldniveau is maar een beetje afgenomen. Meer nominale groei zal dit proces versnellen. Neem bijvoorbeeld onze bruto-staatsschuld van meer dan 100%. Willen we die reduceren naar 60% zoals Europa het wil, dan duurt dat met de huidige economische zwakte een halve eeuw. Dat is uiteraard geen basisscenario, maar het illustreert wel goed dat de lage rente geen luxeprobleem is.”

Erik Brans: “We hebben geen sombere visie. Europa is erin geslaagd een echte ramp af te wenden. De meest recente stresstesten van banken waren solide en er zijn eerste tekenen dat het kredietaanbod versoepelt. Met de lage rentes werd het paard naar de rivier gebracht, nu moet het drinken. Daarmee bedoel ik dat de vraag naar krediet nog meer moet toenemen.”

De keerzijde van een lage rente is dat de rentevergoeding voor obligatiebeleggers laag is. Is het voor beleggers nog interessant om obligaties te kopen? Sommigen spreken van een obligatiezeepbel.

Wim Antoons: “Ik loop niet warm voor obligaties. De vorige drie decennia waren weliswaar goed voor obligatiebeleggingen, maar de drie decennia daarvoor verloor je door inflatie jaar na jaar geld met deze belegging. Kijk naar je toekomstig rendement, want bij een obligatie klik je voor geruime tijd een zeer laag couponrendement vast, terwijl aandelen door vrije kasstroom een stuk meer rendement zullen leveren.”

Erik Brans: “Een derde van de uitstaande Europese overheidsobligaties noteert met een negatief rendement. Maar toch … niemand had verwacht dat overheidsobligaties dit jaar nog 10% zouden opleveren ondanks de hoge waardering. Bovendien zie ik nog niet snel een overschakeling van obligaties naar aandelen door de nieuwe maatregelen van de Europese Centrale bank. Het springen van de vermeende zeepbel is dus niet voor vandaag.”

Olivier Colsoul: “Trouwens, het beeld van lage rendementen is maar gedeeltelijk juist, want onze portefeuilles zijn altijd goed gediversifieerd met ook hoogrenderende obligaties en groeilandobligaties die nog altijd een extra rendement van 3% tot 4% bovenop het couponrendement van overheidsobligaties geven.”

De comeback van het welvaartsgevoel

Diversificatie, is dat niet de eerste regel in elk beleggershandboek? Ik vraag het maar, omdat Wim soms stelt dat te veel diversificatie te vaak misleidend wordt geïnterpreteerd?

Rik Dhoest: “Twee zaken zijn belangrijk. Ten eerste is een goed gestructureerde portefeuille al gediversifieerd met een 40-tal aandelen. Ten tweede resulteert overdiversificatie van een portefeuille in een puur indexmatige belegging.“

Wim Antoons: “Absoluut, en dat is net wat wij niet willen. Met onze open architectuur-aanpak gaan we op zoek naar fondsbeheerders die ondergewaardeerde aandelen opsporen en met overtuiging investeren. De indexknuffelaars of sectoraanbidders zal je niet terugvinden in onze fondsenselectie.”

Als ik me niet vergis, hebben passief beheer en sommige sectoren het toch niet zo slecht gedaan?

Wim Antoons: “Mmmm … We komen dan ook van zeer lage waarderingsniveaus. Maar nee, we hebben bij de crashes in ’87 en begin 2000 gezien waar dat beheer toe leidde.”

Jan, we hebben het gehad over een lauw herstel en de schulderfenis. Ik heb wel de indruk dat jullie optimistisch kijken naar 2015. Zeg eens, wat is er voor jou echt nodig om het herstel voelbaar te maken?

Jan Bronselaer: “Het welvaartsgevoel moet terugkomen door afnemende werkloosheid. Een procyclisch beleid via investeringen kan daar iets aan doen. Investeringen door de overheden zijn de laatste decennia alleen maar afgenomen, terwijl alleen al de infrastructuur aan vernieuwing toe is. Maar ook andere sectoren zoals duurzame energie, ontzilting van water en communicatie hebben nood aan centen. Na het ‘mea culpa’ van het IMF over de grote nadruk op besparingen, is er ook een voortschrijdend inzicht in Europa om de kaart van nieuwe investeringen te trekken.”

Om af te sluiten nog een meerkeuzevraag: aandelen, obligaties of gemengd?
Rik Dhoest: “Zonder twijfel aandelen.”

Erik Brans: “Gemengd, tja, alles hangt eigenlijk af van je beleggingshorizon”.

Jan Bronselaer: “Toch overwegend aandelen.”

Olivier Colsoul: “Gemengd. Als ik denk aan het rendement op bijvoorbeeld dollaruitgiftes van groeilanden met een rendement van 5% tegenover een dividend yield van 2% voor aandelen, zou ik de obligaties toch niet onmiddellijk de deur wijzen.”

Wim Antoons: “We brengen onze beleggers in contact met hoogkwalitatieve fondsen die ze misschien niet zouden kennen. Het is voor mij vanzelfsprekend dat ik investeer volgens onze filosofie van value investing, liefst in deze fondsen. Aandelen dus … absoluut.”

Kaderstukje

Who is who?

Wim Antoons: Head of Asset Management
“We blijven kiezen voor de investeringsfilosofie van value investing: een mooi rendement met een goede veiligheidsmarge.”

Jan Bronselaer: Chief Economist & Strategist
“Om het economisch herstel echt voelbaar te maken moet het welvaartsgevoel terugkomen door een afnemende werkloosheid. Dat vraagt om investeringsimpulsen van de overheid.”

Olivier Colsoul: Senior Fund Analyst
“De prijs van een krediet moet zo laag mogelijk zijn zodat gezinnen, bedrijven en overheden zich kunnen herfinancieren aan betere voorwaarden om hun financiële gezondheid op te krikken.”

Rik Dhoest: Head of Equity Research
“Een goede diversificatie is belangrijk. Kleinere bedrijven horen daarbij. Ze zijn toegankelijk en leveren op middellange termijn een beter rendement op.”

Erik Brans: Institutional Asset Manager
“We hebben geen sombere visie. Met de lage rentes werd het paard naar de rivier gebracht, nu moet het drinken. M.a.w. de vraag naar krediet moet nog meer toenemen.”

Blijf op de hoogte

Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief. Zo blijft u altijd op de hoogte van de Nagelmackers-producten en diensten die voor u relevant zijn.

U kunt uw toestemming altijd intrekken via ‘uitschrijven’ onderaan onze e-mails of zoals toegelicht in onze Privacyverklaring. Meer informatie over o.a. de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens en de rechten die u daarbij hebt (zoals uw recht op inzage, correctie ...), vindt u in onze Privacyverklaring.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak