Maak een afspraak

18 december 2020

Verplichte registratie van roerende schenkingen voor een buitenlandse notaris

Astrid Dutré

Estate Planner

De wet is gestemd!
Alle schenkingen van roerende goederen die na 15 december 2020 voor een buitenlandse notaris worden verleden, moeten binnen de 4 maanden in België geregistreerd worden.

Schrijf je in op de nieuwsbrief

De tarieven van de schenkbelasting hangen af van de verwantschapsband tussen de schenker en de begiftigde en van de fiscale woonplaats van de schenker.

Tarief schenkbelasting voor roerende goederen

Verwantschapsband Vlaams Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Waals Gewest
In rechte lijn, tussen echtgenoten en wettelijke samenwoners 3% * 3% 3.30%
Anderen 7% 7% 5.5%

* Tarief ook van toepassing op feitelijke samenwoners na 1 jaar ononderbroken samenwonen en het voeren van een gemeenschappelijke huishouding

Einde van de voordelige kaasroute

Een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik of een schenking van aandelen op naam moet verplicht notarieel gebeuren. Om geen schenkbelasting te moeten betalen trokken veel landgenoten in het verleden de grens over naar Nederland om een dergelijke schenking daar te laten uitvoeren.

De wetgever besliste echter om een einde te maken aan deze werkwijze.

Sinds 15 december 2020 moeten alle schenkingen van roerende goederen door een Belgische rijksinwoner en verleden voor een buitenlandse notaris verplicht in België geregistreerd worden en dat binnen de 4 maanden. Bij laattijdigheid riskeert u bovenop de schenkbelasting een boete en nalatigheidsinteresten.

De verschillende schenkingsvormen voor roerende goederen na de afschaffing van de kaasroute:

1. Notariële schenking voor een Belgische notaris

  • Verplichte betaling van schenkbelasting

2. Notariële schenking voor een buitenlandse notaris

  • Verplichte registratie in België binnen de 4 maanden
  • Verplichte betaling van schenkbelasting

3. Onderhandse schenking (vaak gevolgd door de opmaak van een pacte adjoint):

  • Ofwel betaling van schenkbelasting (en dus later geen erfbelasting meer)
  • Ofwel geen betaling van schenkbelasting en bijgevolg een risicotermijn van drie jaar

Wenst u meer informatie? Ontdek al onze flyers over schenkingen op deze pagina.

Auteurs: Pieter Haine/Astrid Dutré Estate Planners

Deze publicatie heeft een louter informatief karakter en verbindt geenszins de bank. Zij houdt geen rekening met uw persoonlijke situatie en kan in geen geval gelijkgesteld worden met een juridisch of fiscaal advies noch met een raad over financiële planning.
Gezien de complexiteit van bepaalde verrichtingen en hun implicaties op burgerrechtelijk en fiscaal vlak, raden wij u ten stelligste aan om uw notaris of persoonlijk adviseur te raadplegen.

 

Blijf op de hoogte

Door u in te schrijven, geeft u Nagelmackers (verwerkingsverantwoordelijke) toestemming om u per e-mail gepersonaliseerde, commerciële aanbiedingen te versturen over Nagelmackers en haar producten en diensten.

U kunt uw toestemming altijd intrekken via ‘uitschrijven’ onderaan onze e-mails of zoals toegelicht in onze Privacyverklaring. Meer informatie over o.a. de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens en de rechten die u daarbij hebt (zoals uw recht op inzage, correctie ...), vindt u in onze Privacyverklaring.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak