Maak een afspraak

4 juni 2019

Vermogensbeheer: wanneer, voor wie en waarom?

Marjorie Hoyaux

Teamleader Copywriting & Design

In economisch en fiscaal complexe tijden is het soms verstandig om u te laten adviseren door een vermogensbeheerder.

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Ieder project heeft zijn eigen vermogenssituatie

Ieder project dat u wilt verwezenlijken hangt over het algemeen samen met een vermogenssituatie, of het nu gaat over de voorbereiding van uw pensioen, de financiering van de studies van uw kinderen, de aankoop van een goed, de opstart van uw eigen bedrijf …

Iedereen komt ooit in aanraking met vermogensplanning. Het vergt echter veel expertise en uw situatie moet nauwkeurig en regelmatig opgevolgd worden. Een goede adviseur volstaat meestal, maar indien u een groter vermogen bezit, is het aangeraden om een beroep te doen op een deskundige op het vlak van vermogensbeheer, namelijk een private banker. In de huidige economische en fiscale context wordt alles namelijk steeds complexer.

Ontdek hoe Nagelmackers Private Banking u kan helpen.

Waarom een beroep doen op een deskundige?

Een vrij groot vermogen bestaat meestal uit meerdere bouwstenen, zowel privé als professioneel en roerend of onroerend. Het beheer van een dergelijk vermogen is bijgevolg complexer, net als de juridische en fiscale aspecten die eraan verbonden zijn, en vereist een specifieke aanpak. Indien u dus geen tijd of onvoldoende kennis hebt, laat u zich best bijstaan door een deskundige of vermogensbeheerder of vertrouwt u hem het beheer van uw vermogen toe.

Hij moet een grote expertise bezitten, belangrijke verantwoordelijkheden opnemen en maatwerk leveren. En dat heeft zo zijn prijs. Maar indien alles goed gaat, zult u er een mooi rendement aan overhouden!

U moet dus kiezen naargelang uw eigen situatie, uw vermogen en wat u ermee van plan bent. Het is in ieder geval wel verstandig om de hulp van een deskundige in te roepen.

Wenst u het beste voor uw vermogen? Maak een afspraak met een van onze adviseurs of private bankers.

En bij Nagelmackers?

Oplossingen op maat

Nagelmackers Private Banking is al jarenlang gespecialiseerd in de opbouw, het beheer en de bescherming van vermogen. Vanaf 500.000 euro staat een team deskundigen voor u klaar.

Uw private banker is uw contactpersoon. Hij luistert naar uw verwachtingen, uw ambities en uw plannen en brengt ze in kaart. Naargelang uw verhaal en uw vermogen werkt hij verschillende scenario’s uit.


Vertrouwen en transparantie, ook in onze tarieven

Wij streven naar zo veel mogelijk transparantie in onze communicatie, in de samenstelling van uw portefeuille en ook in onze kostenstructuur.

Dankzij onze all-inclusive tariefformule betaalt u een globaal forfait. Dat forfait is een vast percentage op het vermogen dat u door ons laat beheren. Alle instapkosten, transactiekosten, beheerkosten en beheerlonen zijn daarin inbegrepen, met uitzondering van fiscale kosten. Wij storten bovendien op gezette tijden de retrocessies (distributievergoedingen) terug die we ontvangen van de fondsbeheerders die wij geselecteerd hebben voor uw portefeuille. Eenvoudig, transparant en duidelijk.

Wenst u meer informatie over Nagelmackers Private Banking? Vraag naar onze Private Banking-brochure.

 

Blijf op de hoogte

Door in te schrijven op de newsletter van de bank worden uw persoonsgegevens verzameld door Bank Nagelmackers nv, verantwoordelijk voor de verwerking, met maatschappelijke zetel in de Sterrenkundelaan 23 te 1210 Brussel, ondernemingsnummer 0404.140.107. Tenzij u hier niet akkoord mee gaat, kunnen die gegevens verwerkt worden voor marketingdoeleinden op basis van de rechtmatige belangen van de bank (vrije ondernemerschap en direct marketing). Voor bijkomende informatie kunt u de Privacyverklaring van de bank raadplegen in alle kantoren van de bank of via nagelmackers.be/nl/privacy.

Om u die commerciële aanbiedingen via e-mail te kunnen doorsturen, heeft de bank ook uw voorafgaande toestemming nodig. Die toestemming is echter niet eindeloos geldig. U kunt ons steeds op de hoogte brengen wanneer u geen reclame meer wenst te ontvangen via e-mail, door u via e-mail uit te schrijven van onze marketinglijst.

Indien u uw toestemming niet geeft, ontvangt u geen commerciële aanbiedingen via e-mail voor de financiële producten en diensten die de bank commercialiseert.

Ik verklaar hierbij kennis genomen te hebben van het bovenstaande en geef de bank toestemming om mij haar commerciële aanbiedingen via e-mail te sturen.

Ik begrijp bovendien dat ik het recht heb om mij te verzetten tegen de verwerking van mijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak