Maak een afspraak

17 september 2018

Uw successieplanning begint vandaag [Dossier]

Estate Planning

Auteur

Het beheer van uw vermogen houdt in dat u ook nadenkt over de overdracht ervan. Doet u niets, dan beslist de wet wie erft, wat de erfgenamen krijgen en hoeveel successierechten er betaald moeten worden.

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Uw nalatenschap plannen houdt in dat u de overdracht van uw vermogen organiseert met respect voor de wettelijke bepalingen. U kunt nu al uw nalatenschap plannen, het is immers nooit te vroeg om daarmee te beginnen.

In dit dossier laten wij u kennismaken met de regels over de wettelijke erfopvolging, de testamentaire erfopvolging en enkele vaak gebruikte instrumenten om uw nalatenschap te plannen.

U krijgt onder andere een antwoord op volgende vragen:

  • Waarom uw nalatenschap plannen?
  • Wie moet in België successie-rechten betalen en hoeveel?
  • Wat voorziet de wet wanneer iemand overlijdt?
  • Waarom uw huwelijkscontract nakijken?
  • Waarom een schenking overwegen?
  • Wat is het nut van een testament?
  • Wat is het nut van een erfovereenkomst?
  • Wat kan ik doen voor mijn kleinkinderen?
  • Welke rol kan uw estate planner spelen?

 

Download gratis dit dossier

Blijf op de hoogte

Door in te schrijven op de newsletter van de bank worden uw persoonsgegevens verzameld door Bank Nagelmackers nv, verantwoordelijk voor de verwerking, met maatschappelijke zetel in de Sterrenkundelaan 23 te 1210 Brussel, ondernemingsnummer 0404.140.107. Tenzij u hier niet akkoord mee gaat, kunnen die gegevens verwerkt worden voor marketingdoeleinden op basis van de rechtmatige belangen van de bank (vrije ondernemerschap en direct marketing). Voor bijkomende informatie kunt u de Privacyverklaring van de bank raadplegen in alle kantoren van de bank of via nagelmackers.be/nl/privacy.

Om u die commerciële aanbiedingen via e-mail te kunnen doorsturen, heeft de bank ook uw voorafgaande toestemming nodig. Die toestemming is echter niet eindeloos geldig. U kunt ons steeds op de hoogte brengen wanneer u geen reclame meer wenst te ontvangen via e-mail, door u via e-mail uit te schrijven van onze marketinglijst.

Indien u uw toestemming niet geeft, ontvangt u geen commerciële aanbiedingen via e-mail voor de financiële producten en diensten die de bank commercialiseert.

Ik verklaar hierbij kennis genomen te hebben van het bovenstaande en geef de bank toestemming om mij haar commerciële aanbiedingen via e-mail te sturen.

Ik begrijp bovendien dat ik het recht heb om mij te verzetten tegen de verwerking van mijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak