15 april 2019

Uw geld beleggen, niet altijd een sinecure!

Marjorie Hoyaux

Auteur

Door de historisch lage rentevoeten op de spaarrekeningen gaan veel beleggers op zoek naar alternatieven om hun spaargeld te investeren. Bent u ook een van die beleggers? 

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Hier ontdekt u vier tips om u op weg te helpen.

Vraag om advies. Het is van essentieel belang dat u uw beleggersprofiel kent, begrijpt en naleeft.

Advies inwinnen kost niets en verbindt u nergens toe. Nochtans scheppen adviezen vaak meer duidelijkheid en maken ze het mogelijk om een beleggersprofiel op te maken dat overeenstemt met de verwachtingen en eisen van beleggers.
Het is bijgevolg cruciaal dat uw adviseur zijn ervaring aanwendt om voor u een evenwichtige portefeuille samen te stellen, die geschikt is voor u en rekening houdt met uw beleggersprofiel. Aarzel bovendien niet om uw beleggersprofiel indien nodig regelmatig te herzien.

Beleg op lange termijn

Beleg uw geld liever niet voor een te korte periode. Indien er onrust heerst op de financiële markten, moet u namelijk kunnen wachten tot deze tot rust komen en opnieuw aantrekken. Indien u op lange termijn belegt, daalt het risico gelinkt aan deze onrust sterk.
Door op lange termijn te beleggen weet u namelijk zeker dat tijd uw bondgenoot is.

Spreid uw beleggingen

Indien u de risico’s gelinkt aan ‘market timing’ wilt beperken, is het belangrijk dat u uw beleggingen spreidt. Door op regelmatige tijdstippen een vast bedrag te beleggen, ongeacht of de koersen hoog of laag staan, verkrijgt u op termijn een gemiddelde aankoopkoers. Zo daalt het risico dat u op het ‘hoogtepunt’ van de markt belegt.
U kunt indien u dat wenst bovendien zelf de fondsen kiezen naargelang uw plannen en dat steeds in overeenstemming met uw beleggersprofiel.

Combineer verschillende producten

Diversificatie is noodzakelijk om de risico’s te in te perken: het is sterk aangeraden om uw spaargeld te verdelen over meerdere beleggingen met verschillende risico’s, doelstellingen en looptijden.

Waarom is het beter om uw beleggingen te variëren?

a) De diverse soorten beleggingen zorgen op verschillende tijdstippen voor rendement. Ze reageren immers soms anders op internationale gebeurtenissen en op veranderende economische factoren zoals de rentevoeten, de wisselkoersen … Om deze situaties het hoofd te bieden is het dus een goed idee om voor variatie te zorgen.

b) Indien uw portefeuille weinig diversificatie omvat, bent u onnodig blootgesteld aan specifieke risico’s, die een buitensporige impact kunnen hebben op uw portefeuille. Door uw portefeuille te spreiden, kunt u de risico’s dus verkleinen ten opzichte van een slecht of onvoldoende gespreide portefeuille.

Contacteer ons! 

Blijf op de hoogte

Door in te schrijven op de newsletter van de bank worden uw persoonsgegevens verzameld door Bank Nagelmackers nv, verantwoordelijk voor de verwerking, met maatschappelijke zetel in de Sterrenkundelaan 23 te 1210 Brussel, ondernemingsnummer 0404.140.107. Tenzij u hier niet akkoord mee gaat, kunnen die gegevens verwerkt worden voor marketingdoeleinden op basis van de rechtmatige belangen van de bank (vrije ondernemerschap en direct marketing). Voor bijkomende informatie kunt u de Privacyverklaring van de bank raadplegen in alle kantoren van de bank of via nagelmackers.be/nl/privacy.

Om u die commerciële aanbiedingen via e-mail te kunnen doorsturen, heeft de bank ook uw voorafgaande toestemming nodig. Die toestemming is echter niet eindeloos geldig. U kunt ons steeds op de hoogte brengen wanneer u geen reclame meer wenst te ontvangen via e-mail, door u via e-mail uit te schrijven van onze marketinglijst.

Indien u uw toestemming niet geeft, ontvangt u geen commerciële aanbiedingen via e-mail voor de financiële producten en diensten die de bank commercialiseert.

Ik verklaar hierbij kennis genomen te hebben van het bovenstaande en geef de bank toestemming om mij haar commerciële aanbiedingen via e-mail te sturen.

Ik begrijp bovendien dat ik het recht heb om mij te verzetten tegen de verwerking van mijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak