Maak een afspraak

1 april 2020

Uw financiën zijn in goede handen!

Marjorie Hoyaux

Teamleader Copywriting & Design

De financiële markten staan meer dan ooit onder druk door de coronacrisis. Ook de koersen van de beursgenoteerde bankaandelen zijn de voorbije dagen fors gedaald. We begrijpen dat u mogelijk ook met vragen zit over de stabiliteit van Nagelmackers. We kunnen u geruststellen!

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Nagelmackers voert sinds jaren een conservatief beleid, een strategie die er ook voor heeft gezorgd dat we de bankencrisis van 2008 goed hebben doorstaan zonder overheidssteun.

Het investeringsbeleid van de bank is voorzichtig, waardoor we niet belegd hebben in risicovolle instrumenten maar voornamelijk in veilige overheidsobligaties. Ook op onze beleggingsportefeuille voorzien we dus niet om belangrijke minwaarden te moeten noteren. Met een TIER1 kapitaalsratio van 16,16% en een liquiditeitsratio van 145% overschrijdt de bank ruimschoots de wettelijke minimumnormen (respectievelijk 13,9% en 100%).

U merkt het: zowel financieel als operationeel is Nagelmackers klaar om samen met u de uitdagingen van deze crisis aan te pakken en de continuïteit van al uw bankzaken te verzekeren. 

Draag intussen zorg voor uzelf en uw naasten.

Blijf op de hoogte

Door in te schrijven op de newsletter van de bank worden uw persoonsgegevens verzameld door Bank Nagelmackers nv, verantwoordelijk voor de verwerking, met maatschappelijke zetel in de Sterrenkundelaan 23 te 1210 Brussel, ondernemingsnummer 0404.140.107. Tenzij u hier niet akkoord mee gaat, kunnen die gegevens verwerkt worden voor marketingdoeleinden op basis van de rechtmatige belangen van de bank (vrije ondernemerschap en direct marketing). Voor bijkomende informatie kunt u de Privacyverklaring van de bank raadplegen in alle kantoren van de bank of via nagelmackers.be/nl/privacy.

Om u die commerciële aanbiedingen via e-mail te kunnen doorsturen, heeft de bank ook uw voorafgaande toestemming nodig. Die toestemming is echter niet eindeloos geldig. U kunt ons steeds op de hoogte brengen wanneer u geen reclame meer wenst te ontvangen via e-mail, door u via e-mail uit te schrijven van onze marketinglijst.

Indien u uw toestemming niet geeft, ontvangt u geen commerciële aanbiedingen via e-mail voor de financiële producten en diensten die de bank commercialiseert.

Ik verklaar hierbij kennis genomen te hebben van het bovenstaande en geef de bank toestemming om mij haar commerciële aanbiedingen via e-mail te sturen.

Ik begrijp bovendien dat ik het recht heb om mij te verzetten tegen de verwerking van mijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak