Nagelmackers maakt gebruik van cookies om uw surfervaring te verbeteren. Daardoor kunnen we beter voldoen aan uw behoeften en voorkeuren.
Wenst u meer informatie of weigert u het gebruik van cookies? Klik hier. Verdergaan op de website

20 november 2018

Tax Shelter, het ideale scenario voor uw onderneming!

Marjorie Hoyaux

Auteur

Het gaat goed met de Belgische filmindustrie. Onze films worden ook regelmatig geprezen in het buitenland. Wist u dat een aanzienlijk aantal van deze producties door middel van Tax Shelter gefinancierd wordt?

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Tax Shelter is een fiscale stimulans voor Belgische vennootschappen die in 2003 door de overheid werd ingevoerd. Ondernemingen die investeren in audiovisuele producties of podiumwerken (theater, ballet, opera, enz.) in België krijgen een fiscale vrijstelling voor het geïnvesteerde bedrag. Sinds de wet op Tax Shelter op 1 januari 2015 hervormd werd, is investeren in Tax Shelter nog eenvoudiger.

Waarom is het voordelig?

Kenmerkend voor Tax Shelter is dat alle betrokken partijen er baat bij hebben: de overheid, de investerende vennootschap en de filmindustrie en sector van de podiumkunsten. Investeren in Tax Shelter is dus een financiële win-win-wintransactie.

 • Voor ondernemingen
  Ondernemingen die in Tax Shelter investeren, verlagen hun belastingen aanzienlijk. Films of podiumkunsten financieren levert namelijk een interessante fiscale aftrek op die groter is dan het geïnvesteerde bedrag, voor zover het betrokken project aan de voorwaarden voldoet. Tax Shelter biedt een vast rendement van bijna 10% netto op 18 maanden. Hij gaat gepaard met een verzekering die het belastingvoordeel dekt. Hij is ten slotte verenigbaar met andere fiscale maatregelen (liquidatiereserve, notionele intrestaftrek, verlaagde tarieven, voorafbetalingen).
   
 • Voor de filmindustrie en sector van de podiumkunsten
  Tax Shelter is interessant aangezien de sector zo beschikt over fondsen die normaal gezien niet beschikbaar zouden zijn.
   
 • Voor de overheid
  De overheid doet ook een goede zaak aangezien ze opbrengsten ontvangt voor iedere euro die in Tax Shelter geïnvesteerd wordt dankzij de in de filmsector gedane uitgaven (werkgelegenheid, inning van de btw, enz.). Tax Shelter creëert bovendien indirect banen omdat er in de Belgische audiovisuele sector of sector van de podiumkunsten geïnvesteerd wordt. Tot slot stimuleert Tax Shelter de ontwikkeling van de audiovisuele artistieke sector.
   

Welke ondernemingen kunnen investeren in Tax Shelter?

Om te kunnen investeren in Tax Shelter moet een onderneming aan verschillende voorwaarden uit de Tax Shelter-wet voldoen. Ze moeten Belgische ondernemingen zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting of Belgische vestigingen van buitenlandse vennootschappen die in België onderworpen zijn aan de belasting van niet-inwoners voor vennootschappen. De belegger mag geen audiovisuele productievennootschap, noch een vennootschap verbonden met een audiovisuele productievennootschap, noch een televisieomroep zijn

Dubbel rendement

Het rendement van een Tax Shelter-investering is bij wet bepaald en onafhankelijk van het succes van de film. Dat rendement bestaat uit twee delen: een fiscaal voordeel en een bijkomende premie.** Voor elke Tax Shelter-investering waarvan de storting tussen 1 juli 2018 en 31 december 2018 plaatsvindt en waarvan de Raamovereenkomst betrekking heeft op een boekjaar dat ten vroegste op 1 januari 2018 (i.e. boekjaar 2019) is aangevangen. Indien de Raamovereenkomst betrekking heeft op een boekjaar dat voor 1 januari 2018 is aangevangen, bedraagt het totale rendement 9,64% netto.

Investeer in Tax Shelter via Nagelmackers

Sinds 2013 biedt Nagelmackers vennootschappen de mogelijkheid om te investeren in Tax Shelter. Ze ging daarvoor een partnerschap aan met uFund, die sinds 2004 de pionier van Tax Shelter is in België. Dankzij haar innovatieve aanpak en nauwgezette afstemming op de behoeften van de investeerder, groeide uFund uit tot marktleider. Het bedrijf combineert financiële expertise en diepgaande kennis van audiovisuele producties.
De minimale intekening van een investering in Tax Shelter via uFund bedraagt 10.000 euro.

uFund: een transparant aanbod

uFund biedt haar investeerders volledige transparantie en verbindt zich ertoe de door de Tax Shelter-wet opgelegde regels na te leven.

 • Erkenning FOD Financiën
  uFund werd door het Ministerie van Financiën erkend als in aanmerking komende tussenpersoon. 
   
 • Prospectus
  uFund beschikt over een goedgekeurd prospectus waarin haar aanbod uitvoerig wordt beschreven. Raadpleeg het hier.
   
 • Waarschuwing
  Net als elk financieel product, houdt Tax Shelter risico’s in. Het voornaamste risico is dat het fiscale voordeel niet of slechts gedeeltelijk wordt verkregen. Om dit risico in te dekken, heeft uFund een verzekering afgesloten. Raadpleeg hier de beschrijving van die risico’s en van de mechanismen die worden ingezet om uw investering te beschermen.

Wenst u via uw vennootschap in Tax Shelter te investeren? Praat erover met een van onze medewerkers. Hij brengt u in contact met onze externe partner.

 

 

Blijf op de hoogte


Bekijk de privacy verklaring.

Ik ga ermee akkoord om via e-mail commerciële informatie te ontvangen van Bank Nagelmackers nv.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak