Online Banking

29 juni 2022

Systematische vermogensopbouw via uw vennootschap

Ivan Janssens

Head of Business Development

Als ondernemer streeft u naar een gezonde financiële onderneming, maar wilt u privé uiteraard ook de vruchten plukken van uw werk. De afgelopen jaren werden verschillende fiscale maatregelen genomen die ertoe bijdragen dat liquiditeiten vandaag langer binnen de vennootschap blijven. Denk bijvoorbeeld aan het optrekken van de roerende voorheffing op dividenden naar 30%, de mogelijkheden tot fiscaalvriendelijke(re) overdracht van vennootschapsgelden naar uw privévermogen in het kader van liquidatiereserves en de VVPR-bis regeling.

Schrijf je in op de nieuwsbrief

In afwachting van de uitkering van die liquiditeiten is het uiteraard raadzaam om het maximale uit uw liquiditeitsoverschotten te halen door ze te beleggen binnen uw vennootschap.

Vrije cashflow als hefboom voor uw vermogensopbouw

Maar wat als uw huidige liquiditeiten vandaag ontoereikend zijn voor een latere uitkering naar uw privévermogen? Ons advies: gebruik uw vrije cashflow om systematisch kapitaal op te bouwen via een maandelijks beleggingsplan!

Uw vrije cashflow vertegenwoordigt immers het kapitaal dat uit de vennootschap kan gehaald worden zonder dat dat invloed heeft op de gezonde continuïteit van de onderneming. Stel, uw vennootschap heeft een cashflow van 50.000 euro. Na aftrek van 20.000 euro kredietlasten (financiële schulden), beschikt u over een vrije cashflow van 30.000 euro op jaarbasis (2.500 euro/maand). Dat bedrag kunt u ‘reserveren’ om het later op een fiscaal vriendelijk manier over te maken naar uw privévermogen.

In de huidige context van oplopende inflatie en een lage rente is het economisch interessanter om op zoek te gaan naar alternatieven voor een hoger rendement. 

Periodiek beleggen op maat

De ‘vrije cashflow’ systematisch en periodiek beleggen binnen de vennootschap biedt tal van voordelen:

Flexibiliteit

Bij aanvang bepaalt u in samenspraak met uw professional client banker in functie van uw vrije cashflow, eventuele geplande investeringen op korte termijn en de beschikbare liquide buffer, welk bedrag de vennootschap maandelijks kan investeren. Hebt u de afgelopen jaren reeds liquidatiereserves aangelegd? Dan maakt uw professional client banker eerst een liquiditeitsplan op voor de komende jaren om de toekomstige geldstromen naar uw privé in kaart te brengen.

Wij adviseren u deze oefening jaarlijks opnieuw te doen zodat het bedrag van uw periodiek beleggingsplan perfect aansluit bij de financiële mogelijkheden van uw onderneming. U kunt het bedrag vervolgens steeds aanpassen aan uw situatie.

Rendement

Maandelijks investeert u in één of meerdere beleggingsfondsen. In eerste instantie maken wij een risicoprofiel op. Op basis daarvan biedt Nagelmackers u een brede waaier aan beleggingsfondsen, van fondsen met een laag risico tot fondsen met een hoog risico, maar ook met een potentieel hoger rendement.

Liquiditeit

Beleggen doet u steeds met geld dat u niet onmiddellijk nodig hebt. Dat impliceert echter niet dat dat geld in kwestie voor lange tijd niet beschikbaar is. Indien u om een bepaalde reden na verloop van tijd alsnog over dat geld moet beschikken, kunt u steeds deelbewijzen verkopen. Uiteraard dient u daarbij rekening te houden met de evolutie van de financiële markten, want noodgedwongen deelbewijzen verkopen met verlies is nooit aangenaam. Vandaar ook het belang om een liquide buffer te behouden.

Systematisch beleggen = risico’s verminderen

Het voornaamste voordeel van beleggen in fondsen via een periodiek beleggingsplan is dat de risico’s verminderen.
U belegt immers regelmatig een vast bedrag, ongeacht of de beurs nu hoog of laag staat. Daardoor krijgt u op termijn een gemiddelde aankoopkoers en vermindert u het risico. Een correctie op de financiële markten is dan ook eerder een zegen dan een vloek.

Tot slot nog twee belangrijke aandachtspunten:

1) Bij een latere uitkering naar uw privévermogen is het niet vereist om de deelbewijzen te verkopen. U kunt die in het kader van een dividenduitkering of uitkering van liquidatiereserves ook in natura uitkeren naar uw privévermogen. U betaalt dan bovendien geen in- en uitstapkosten.
2) U kunt kiezen uit een uitgebreid gamma aan beleggingsfondsen. U mag daarbij zeker ook de fiscale implicaties van uw keuze niet uit het oog verliezen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de meerwaardebelasting op aandelen of aan de mogelijkheden via een DBI-fonds. Met een DBI-fonds bent u, onder bepaalde voorwaarden, vrijgesteld van vennootschapsbelasting op de gerealiseerde meerwaarde en ontvangen dividenden (via uw jaarlijkse aangifte van de vennootschapsbelasting).

Uw systematische vermogensopbouw via de vennootschap vereist dus maatwerk. Maak een afspraak met een van onze adviseurs voor meer informatie of een gesprek op uw maat.

Blijf op de hoogte

Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief. Zo blijft u altijd op de hoogte van de Nagelmackers-producten en diensten die voor u relevant zijn.

U kunt uw toestemming altijd intrekken via ‘uitschrijven’ onderaan onze e-mails of zoals toegelicht in onze Privacyverklaring. Meer informatie over o.a. de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens en de rechten die u daarbij hebt (zoals uw recht op inzage, correctie ...), vindt u in onze Privacyverklaring.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak