Online Banking

20 juli 2017

Slapende rekeningen

Een slapende rekening is een rekening (zicht-, deposito- ,spaar- of effectenrekening) waarop gedurende minstens 5 jaar geen verrichting meer gebeurd is.

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Er mag ook geen contact meer geweest zijn tussen de houder of rechthebbende van de rekening, bijvoorbeeld erfgenamen, en de financiële instelling. Het gaat om geïsoleerde rekeningen. Zodra u meerdere rekeningen hebt bij dezelfde financiële instelling, waarvan er één of meerdere ‘wakker’ zijn, geldt de definitie niet meer en is er dus geen sprake van slapende rekeningen.

Een rekening kan slapend worden om heel wat redenen. Misschien vergat u een adreswijziging aan uw bank te sturen. Of misschien opende uw suikertante een rekening voor u zonder dat u daar weet van had. U bent bepaalde papieren kwijt of uw bank veranderde van naam.

De bank zoekt

Financiële instellingen zijn wettelijk verplicht een zoekprocedure op te starten om de rechthebbenden of begunstigden van slapende rekeningen terug te vinden. Ze moeten eerst een gewone brief sturen naar het laatste gekende adres. Bij gebrek aan reactie kunnen ze bepaalde opzoekingen doen bij het Rijksregister en de Kruispuntbank. De laatste stap is een aangetekende brief met ontvangstbewijs. Als de opzoekingskosten echter meer bedragen dan 10% van het slapend bedrag, zijn banken niet verplicht om de opzoeking te doen.

Voor dit opzoekingswerk en voor het opmaken van een dossier ten behoeve van de Depositokas mogen de financiële instellingen kosten aanrekenen. Daarbij is bepaald dat die hoogstens 10% van de tegoeden mogen bedragen, met een maximum van 200 euro.Leiden al deze opzoekingspogingen tot niets, dan worden de tegoeden en de beschikbare gegevens overgemaakt aan de Depositokas.

Dertig jaar tijd

Het geld dat bij de Depositokas terechtkomt, brengt een bescheiden jaarlijkse rente op. Op de rente is wel roerende voorheffing verschuldigd van 25% en van het uiteindelijke saldo worden ook beheerskosten afgetrokken.

Vanaf het moment dat het geld bij de Depositokas is, hebt u dertig jaar de tijd om het als rechthebbende op te eisen. Eens die termijn verstreken is, gaat het geld naar de Schatkist. Slapende rekeningen waarop minder dan 20 EUR staat, worden echter aan de Depositokas gestort zonder vermelding van de titularis. Dat geld gaat dus sowieso naar de staat. De Belgen hadden eind 2016 in totaal 426,7 miljoen euro staan op 'slapende rekeningen'. Dat is 57,7 miljoen euro méér dan in 2015.

Zelf zoeken?

U kunt ook zelf slapende tegoeden opzoeken. Als u voor uzelf zoekt, kan dat online via MyMinFin met uw elektronische identiteitskaart of token. Zoekt u op naam van een derde dan kunt u een schriftelijke aanvraag doen bij de Dienst Slapende rekeningen. Op de site www.slapendetegoeden.be vindt u ook heel wat informatie.

Blijf op de hoogte

Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief. Zo blijft u altijd op de hoogte van de Nagelmackers-producten en diensten die voor u relevant zijn.

U kunt uw toestemming altijd intrekken via ‘uitschrijven’ onderaan onze e-mails of zoals toegelicht in onze Privacyverklaring. Meer informatie over o.a. de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens en de rechten die u daarbij hebt (zoals uw recht op inzage, correctie ...), vindt u in onze Privacyverklaring.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak