Online Banking

6 december 2023

Outlook 2024: obligaties

Anh Nguyen

Fund Management

We stellen vast dat de allocatie naar obligaties en in het bijzonder staatsobligaties momenteel een zeer aantrekkelijke optie is. We voorzien een geleidelijke toename van de duration van onze portefeuilles. Het einde van de monetaire verkrappingscyclus is in zicht, hoewel centrale banken een voorzichtige houding blijven aannemen naarmate het einde van het jaar nadert.

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Outlook 2024

Naast deze vooruitblik op 'Obligaties' voor 2024, hebben we tevens een Outlook opgesteld voor 'Aandelen' en een voor 'Macro-economie'. Voor uw leesgemak hebben we de drie onderwerpen gebundeld in een fraaie opmaak (pdf). Veel leesplezier.

 

Kortetermijnrente versus langetermijnrente

We houden rekening met een relatief hoge rente op korte termijn zolang centrale banken niet zeker zijn dat de vertraging van de inflatie blijvend is. De langetermijnrentes zouden echter stabiliseren en mogelijk dalen in 2024 dankzij een inflatie onder controle en afnemende groei.

Als we naar deze vooruitzichten en de huidige rentestand kijken, zoals de Duitse 10-jaarsrente van 2,60%, dan bieden staatsobligaties een aantrekkelijk rendement. Momenteel geven we de voorkeur aan de middelste segmenten van de curve (5 tot 10 jaar), die mogelijk het meeste baat zouden hebben bij een eventuele verwachte rentedaling.

Staatsobligaties, een aantrekkelijke optie?

In het algemeen lijkt een allocatie naar staatsobligaties uit de eurozone bijzonder verleidelijk in een portefeuille, vanwege de diversificatie en de bescherming die ze kunnen bieden. Die beleggingscategorie zou een positief effect kunnen hebben in ons basisscenario van lage groei en sterke vertraging van de inflatie. Maar ook in een alternatief scenario van een nog zwakkere groei of een hogere inflatie dan verwacht - als gevolg van een gewijzigde verhouding tussen inflatie en groei - zouden we een positief effect kunnen waarnemen.

Is de groei lager dan verwacht, dan zouden de rentevoeten dalen, wat een positief effect zou hebben op de obligatieprijzen. Indien de inflatie hoger blijkt dan verwacht, dan zou er op korte termijn een negatief effect zijn omdat de centrale banken de belangrijkste rentevoeten agressiever zouden moeten verhogen. Op middellange termijn zou een verhoging van de belangrijkste rentevoeten de economie vertragen, waardoor de langetermijnrente zou dalen. Staatsobligaties zullen dus bescherming bieden tegen een mogelijke recessie, maar ook tegen het risico van een hoger dan verwachte inflatie.

En wat doet de inflatie?

Naar verwachting zal de inflatie het komende jaar hoog blijven, ondanks de agressieve verstrakking van het monetair beleid van de centrale banken in 2022 en 2023. Nu de energieprijzen eind 2023 lijken te dalen, is het waarschijnlijk dat we positieve inflatieverrassingen zullen zien in 2024, wat een groeimotor zal zijn voor houders van staatsobligaties.

Groeiende interesse in bedrijfsobligaties

Voor hoogwaardige Europese bedrijfsobligaties zijn we matig optimistisch voor 2024. Ondanks teleurstellende economische gegevens in Europa en verslechterende kredietvoorwaarden, denken we dat dit geen aanzienlijke verzwakking van het kredietsegment van Europese bedrijven zal inhouden. De markt positioneert zich in het voordeel van een periode van economische stagnatie, met kredietverschillen die de pieken van eerdere cycli benaderen. De beste beleggingskansen bevinden zich in bedrijfsobligaties van de financiële sector, die nog steeds worden verhandeld met historisch hoge kredietverschillen ten opzichte van niet-financiële bedrijven.

We verwachten dat de ECB haar rentetarieven in 2024 zal verlagen vanwege een mogelijke economische vertraging. Een monetaire versoepeling door de ECB zou de kredietverschillen in Europa in 2024 moeten verkleinen en zo positief bijdragen aan de prestaties.

Voor 2024 voorzien we een beperkt volume aan wanbetalingen (ongeveer 1,8% in de eurozone), in vergelijking met de laatste economische crises van 2016 en 2020. In Europa worden overheidssteun en een gezonde banksector gezien als factoren die bedrijven helpen om liquiditeitsproblemen aan te pakken en insolventie te vermijden.

Op het gebied van waardering geloven we dat het Europese krediet vandaag redelijk aantrekkelijk is. Ter illustratie: de rendementen van hoogwaardige bedrijfsobligaties zijn momenteel meer dan twee keer zo hoog als de opbrengsten van hoogrentende, speculatieve obligaties tussen 2010 en 2021.

Het netto-aanbod van bedrijfsobligaties in euro zal volgend jaar negatief zijn, naar schatting voor zo'n 25 miljard euro, het meest negatieve sinds 2013. Het is duidelijk dat een afname van het obligatie-aanbod op de markt een gunstige technische factor zal zijn voor 2024.

De recordhoeveelheid kasreserves van Europese bedrijven overstijgt de cijfers van eind 2019 met meer dan 50%, waardoor de positie van het Europese krediet wordt versterkt ondanks de stijgende kosten van de schuld. De renteverhogingen van de ECB beïnvloeden de rentelasten van bedrijven bij de herfinanciering van obligaties, maar verhogen ook de rente-inkomsten voor hun overtollige investeringen. Daardoor profiteren Europese bedrijven momenteel van een betere bescherming met betrekking tot het dekken van hun rentelasten.

Besluit

Als conclusie beschouwen wij de Europese kredietspreiding op dit moment als een gezonde bescherming tegen mogelijke volatiliteit op de obligatiemarkt. Met rendementspercentages die dicht bij hun hoogste niveaus sinds de financiële crisis van 2007-2009 liggen, vinden wij het gepast om onze allocatie naar hoogwaardige Europese bedrijfsobligaties te verhogen.

 

In onze rubriek ‘Actueel’ op onze website vindt u steeds onze laatste economische en financiële updates. U kunt zich ook abonneren op onze newsletter voor meer nieuws.

Blijf op de hoogte

Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief. Zo blijft u altijd op de hoogte van de Nagelmackers-producten en diensten die voor u relevant zijn.

U kunt uw toestemming altijd intrekken via ‘uitschrijven’ onderaan onze e-mails of zoals toegelicht in onze Privacyverklaring. Meer informatie over o.a. de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens en de rechten die u daarbij hebt (zoals uw recht op inzage, correctie ...), vindt u in onze Privacyverklaring.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak