Maak een afspraak

26 februari 2018

Onroerendgoedbelasting in de drie gewesten

Marjorie Hoyaux

Teamleader Copywriting & Design

Een woning kopen in Wallonië, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of Vlaanderen kost niet hetzelfde. Elk gewest hanteert zijn eigen systeem voor onroerendgoedbelasting. Hoe verschillen registratierechten en belastingverminderingen per gewest?

Schrijf je in op de nieuwsbrief

1. Registratierechten

Wanneer u een onroerend goed of grond koopt, moet u via uw notaris een taks betalen voor de administratie van de registratie. Het tarief is afhankelijk van het gewest waar de woning zich bevindt.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Sinds 1 januari 2017 geniet u een belastingaftrek van 175.000 euro bij de aankoop van een onroerend goed dat bedoeld is als woning. Dat betekent dat, onder bepaalde voorwaarden (inclusief het feit dat de waarde van het goed niet hoger is dan 500.000 euro), de registratierechten pas geteld worden vanaf 175.000 euro.

Sinds 1 januari 2018 geldt deze aftrek ook bij de aankoop van een bouwgrond of een woning op plan of in aanbouw, op voorwaarde dat de waarde van de bouwgrond niet meer dan 250.000 euro bedraagt.

In Wallonië

Wanneer u een woning koopt in het Waals Gewest, betaalt u registratierechten berekend op de totale aankoopprijs. Ze bedragen 12,5% of 6% voor een bescheiden woning (d.w.z. waarvan het kadastraal inkomen minder dan 745 euro bedraagt).
Maar sinds 1 januari geniet u een belastingvrijstelling van 20.000 euro op de registratierechten als u de woning koopt als hoofdverblijfplaats. Dat betekent dat de belastinggrondslag, d.w.z. de aankoopprijs, met 20.000 euro wordt verlaagd. Tegen een tarief van 12,5% betekent dat een direct belastingvoordeel van 2.500 euro en tegen een tarief van 6%, een voordeel van 1.200 euro!

In Vlaanderen

Vandaag bedraagt het verkooprecht nog steeds 10% en eventueel 5% in geval van klein beschrijf. Tegen de zomer van 2018 zullen er in Vlaanderen nieuwe tarieven van kracht zijn: 7% voor elke gezinswoning, op voorwaarde dat dit uw enige woning is. Koopt u een tweede woning, dan lopen de registratierechten op tot 10%. Dat tarief geldt ook voor commerciële of kantoorgebouwen.

Er is ook een tegemoetkoming voorzien voor bescheiden woningen, waarvan de prijs minder dan 200.000 euro bedraagt. Er is bijvoorbeeld een vrijstelling voor de eerste schijf van 80.000 euro. 

 

De absolute voorwaarde: een eigen en enige woning
Om een belastingvrijstelling te kunnen genieten in de drie gewesten moet de woning ‘enig’ en ‘eigen’ zijn op het moment van de aankoop. Dat betekent dat de koper, die dus de vrijstelling geniet, zich ertoe verbindt om er gedurende een bepaalde periode gedomicilieerd te blijven: drie jaar in Wallonië en vijf jaar in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In Vlaanderen is er geen minimumperiode. Daar wordt elk geval apart bekeken.

 

 

2. Belastingvermindering

Naast de registratierechten kunnen de gewesten ook bepalen of het kapitaal en de terugbetaalde interesten van een hypothecair krediet in aanmerking komen voor een belastingvermindering, beter bekend als de woonbonus.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Na de invoering van de belastingvrijstelling op registratierechten heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de woonbonus afgeschaft.

In Wallonië

De woonbonus werd vervangen door een systeem dat lage inkomens bevoordeelt en de hoogste inkomens uitsluit van het belastingvoordeel. De woonbonus, omgedoopt tot ‘chèque-habitat’, bedraagt 1.520 euro per jaar en per koper als het jaarlijkse netto belastbare inkomen lager is dan 21.733 euro. Dat bedrag neemt af naarmate het inkomen stijgt en verdwijnt zodra het inkomen 83.828 euro per jaar bereikt. Elk kind ten laste geeft recht op een forfaitair bedrag van 125 euro. Na 10 jaar wordt het voordeel gehalveerd. Merk echter op dat de ‘chèque-habitat’ maximaal 20 jaar geldt en dat de voorwaarden voor het inkomen en de kinderen ten laste jaarlijks herzien worden.

In Vlaanderen

De woonbonus blijft bestaan maar is beperkt tot een belastingvermindering van 40% op een maximumbedrag van 2.280 euro gedurende de eerste 10 jaar van de lening en op 1.520 euro daarna. 

Overweegt u een woning te kopen? Praat erover met een van onze adviseurs. Ze geven u graag meer informatie over de verschillende mogelijkheden en formules én onze interessante tarieven.
U kunt ook een simulatie maken van uw hypothecair krediet dankzij onze online tool. 

Maak een simulatie

 

 

Blijf op de hoogte

Door u in te schrijven, geeft u Nagelmackers (verwerkingsverantwoordelijke) toestemming om u per e-mail gepersonaliseerde, commerciële aanbiedingen te versturen over Nagelmackers en haar producten en diensten.

U kunt uw toestemming altijd intrekken via ‘uitschrijven’ onderaan onze e-mails of zoals toegelicht in onze Privacyverklaring. Meer informatie over o.a. de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens en de rechten die u daarbij hebt (zoals uw recht op inzage, correctie ...), vindt u in onze Privacyverklaring.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak