Maak een afspraak

9 april 2019

Nieuws over de taks op effectenrekeningen!

Astrid Dutré

Estate Planner

De taks op effectenrekeningen werd van kracht in maart 2018 en was al snel het voorwerp van verschillende beroepen tot nietigverklaring voor het Grondwettelijk Hof.

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Er werd nog geen enkele beslissing genomen, maar drie scenario’s zijn denkbaar:

  • het behoud van de taks;
  • de annulatie van de taks zonder terugwerkende kracht;
  • de annulatie van de taks met terugwerkende kracht.

In het laatste scenario wordt de taks geacht nooit te hebben bestaan en hebt u recht op terugvordering van de reeds betaalde bedragen.

Bescherming van uw rechten

Als het Grondwettelijk Hof zou beslissen over te gaan tot annulatie zonder terugwerkende kracht, kunt u ook een terugbetaling vragen, maar zonder enige garantie en op voorwaarde dat u op voorhand bepaalde maatregelen hebt genomen.

Om uw kansen op terugvordering van de door u betaalde taks te vergroten, heeft Nagelmackers de nodige maatregelen voor u genomen, namelijk:

  1. een betaling eind vorig jaar “onder voorbehoud van de grondwettelijkheid van de taks op effectenrekeningen en onverminderd een mogelijk bezwaar of verzoek tot terugbetaling”;
  2. het indienen van een administratief beroep;
  3. het indienen van een gerechtelijk beroep.

 

We houden u op de hoogte van de situatie!

Blijf op de hoogte

Door in te schrijven op de newsletter van de bank worden uw persoonsgegevens verzameld door Bank Nagelmackers nv, verantwoordelijk voor de verwerking, met maatschappelijke zetel in de Sterrenkundelaan 23 te 1210 Brussel, ondernemingsnummer 0404.140.107. Tenzij u hier niet akkoord mee gaat, kunnen die gegevens verwerkt worden voor marketingdoeleinden op basis van de rechtmatige belangen van de bank (vrije ondernemerschap en direct marketing). Voor bijkomende informatie kunt u de Privacyverklaring van de bank raadplegen in alle kantoren van de bank of via nagelmackers.be/nl/privacy.

Om u die commerciële aanbiedingen via e-mail te kunnen doorsturen, heeft de bank ook uw voorafgaande toestemming nodig. Die toestemming is echter niet eindeloos geldig. U kunt ons steeds op de hoogte brengen wanneer u geen reclame meer wenst te ontvangen via e-mail, door u via e-mail uit te schrijven van onze marketinglijst.

Indien u uw toestemming niet geeft, ontvangt u geen commerciële aanbiedingen via e-mail voor de financiële producten en diensten die de bank commercialiseert.

Ik verklaar hierbij kennis genomen te hebben van het bovenstaande en geef de bank toestemming om mij haar commerciële aanbiedingen via e-mail te sturen.

Ik begrijp bovendien dat ik het recht heb om mij te verzetten tegen de verwerking van mijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak