6 juli 2018

Nieuwe verplichtingen voor burgerlijke maatschappen

Pieter Haine

Estate Planner

U hebt er waarschijnlijk al over gehoord: op 1 september wordt het nieuwe erfrecht van kracht. Maar dat wordt niet de enige verandering. Ook het ondernemings- en het huwelijksvermogensrecht worden hervormd. 

Schrijf je in op de nieuwsbrief

De hervorming van het ondernemingsrecht zal vanaf 1 november belangrijke gevolgen hebben voor de burgerlijke maatschap. Die zal voortaan ook als een onderneming worden beschouwd. Daardoor worden veel regels van het ondernemingsrecht van toepassing op de maatschap.

Verplichte inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen

Vanaf 1 november  2018 moet elke nieuwe burgerlijke maatschap zich vóór de start van haar activiteiten aanmelden bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).
Voor bestaande burgerlijke maatschappen is een overgangsperiode van zes maanden voorzien. Zij moeten dus vóór 1 mei 2019 bij de KBO worden geregistreerd.

Boekhoudkundige verplichtingen

De burgerlijke maatschap wordt onderworpen aan de boekhoudwetgeving. In bijna alle gevallen zal dat een vereenvoudigde boekhouding zijn. Deze boekhouding bestaat uit een aankoopboek, een verkoopboek, een financieel dagboek en een inventarisboek.

De banksector onderzoekt momenteel of de rapporten vermogensbeheer in combinatie met de rekeninguittreksels zouden volstaan om aan deze verplichtingen te voldoen.

Daarnaast moeten burgerlijke maatschappen vanaf 1 november 2018 een jaarrekening opmaken. Voor bestaande maatschappen moet dat voor het eerst gebeuren voor het boekjaar 2020.
Vandaag is het nog wachten op een koninklijk besluit en rijzen er tal van vragen omtrent een aantal bepalingen en verplichtingen.
Zodra we hierover meer informatie hebben, brengen we u op de hoogte.

Hebt u vragen? Ga naar onze website nagelmackers.be, maak een afspraak of stel uw vragen rechtstreeks aan een van onze estate planners.

Blijf op de hoogte

Door in te schrijven op de newsletter van de bank worden uw persoonsgegevens verzameld door Bank Nagelmackers nv, verantwoordelijk voor de verwerking, met maatschappelijke zetel in de Sterrenkundelaan 23 te 1210 Brussel, ondernemingsnummer 0404.140.107. Tenzij u hier niet akkoord mee gaat, kunnen die gegevens verwerkt worden voor marketingdoeleinden op basis van de rechtmatige belangen van de bank (vrije ondernemerschap en direct marketing). Voor bijkomende informatie kunt u de Privacyverklaring van de bank raadplegen in alle kantoren van de bank of via nagelmackers.be/nl/privacy.

Om u die commerciële aanbiedingen via e-mail te kunnen doorsturen, heeft de bank ook uw voorafgaande toestemming nodig. Die toestemming is echter niet eindeloos geldig. U kunt ons steeds op de hoogte brengen wanneer u geen reclame meer wenst te ontvangen via e-mail, door u via e-mail uit te schrijven van onze marketinglijst.

Indien u uw toestemming niet geeft, ontvangt u geen commerciële aanbiedingen via e-mail voor de financiële producten en diensten die de bank commercialiseert.

Ik verklaar hierbij kennis genomen te hebben van het bovenstaande en geef de bank toestemming om mij haar commerciële aanbiedingen via e-mail te sturen.

Ik begrijp bovendien dat ik het recht heb om mij te verzetten tegen de verwerking van mijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak