Maak een afspraak

20 maart 2020

Bank Nagelmackers schenkt een ademhalingstoestel en mondmaskers aan Brusselse ziekenhuizen

Marjorie Hoyaux

Teamleader Copywriting & Design

Bank Nagelmackers en haar medewerkers mobiliseren zich in de strijd tegen het coronavirus door de schenking van mondmaskers en de financiering van een beademingstoestel aan het UMC Sint-Pieter in Brussel!

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Afgelopen dinsdag bezorgde Nagelmackers 2.000 mondmaskers aan twee Brusselse ziekenhuizen. De directie van de bank besliste nu om daarenboven nog 5.000 mondmaskers aan te kopen en die zo snel mogelijk te bezorgen aan een aantal Belgische referentieziekenhuizen voor Covid-19.

Na de oproep van het UMC Sint-Pieter tot bijkomende financiële ondersteuning voor de aankoop van onder meer een tiental kunstmatige ademhalingstoestellen, maakte Nagelmackers bijkomend 50.000 euro vrij die zullen worden overgemaakt aan het ziekenhuis.

Als bank hebben we een maatschappelijke rol die verder gaat dan het helpen van cliënten die door de coronacrisis in financiële moeilijkheden komen.

Om dit virus te bestrijden zijn er heel wat beademingsapparaten nodig. Daar dreigt nu helaas een tekort aan te komen. We hopen dat we met deze gift de slachtoffers van deze epidemie kunnen helpen.

Onze Chinese moedermaatschappij steunt deze actie ten volle en helpt ons bij de financiering ervan.

De medewerkers van de bank mobiliseren zich ook en zullen via het team voor Corporate Social Responsibility een bijkomende gift doen.

Blijf op de hoogte

Door in te schrijven op de newsletter van de bank worden uw persoonsgegevens verzameld door Bank Nagelmackers nv, verantwoordelijk voor de verwerking, met maatschappelijke zetel in de Sterrenkundelaan 23 te 1210 Brussel, ondernemingsnummer 0404.140.107. Tenzij u hier niet akkoord mee gaat, kunnen die gegevens verwerkt worden voor marketingdoeleinden op basis van de rechtmatige belangen van de bank (vrije ondernemerschap en direct marketing). Voor bijkomende informatie kunt u de Privacyverklaring van de bank raadplegen in alle kantoren van de bank of via nagelmackers.be/nl/privacy.

Om u die commerciële aanbiedingen via e-mail te kunnen doorsturen, heeft de bank ook uw voorafgaande toestemming nodig. Die toestemming is echter niet eindeloos geldig. U kunt ons steeds op de hoogte brengen wanneer u geen reclame meer wenst te ontvangen via e-mail, door u via e-mail uit te schrijven van onze marketinglijst.

Indien u uw toestemming niet geeft, ontvangt u geen commerciële aanbiedingen via e-mail voor de financiële producten en diensten die de bank commercialiseert.

Ik verklaar hierbij kennis genomen te hebben van het bovenstaande en geef de bank toestemming om mij haar commerciële aanbiedingen via e-mail te sturen.

Ik begrijp bovendien dat ik het recht heb om mij te verzetten tegen de verwerking van mijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak