Online Banking

13 maart 2023

Nagelmackers Invest (8/03/2023)

Christofer Govaerts

Chief Strategist

Macro-economische visie & financiële markten

Het globale macro-economische plaatje ziet er vandaag veeleer uit als een halfvol glas. In de VS blijven de cijfers over de tewerkstelling en de vooruitzichten voor de bouw- en de dienstensector verrassend goed. Ook in Europa bevestigen de vertrouwensindicatoren een zeer hoopvolle toekomst, terwijl het momentum in China versnelt nu de economie bijna volledig heropend is. Het enige probleem dat zich bij dit rooskleurige scenario stelt, is dat het inflatieparcours niet verloopt zoals verwacht, zowel vanuit het perspectief van de centrale banken wereldwijd als vanuit de invalshoek van de financiële markten. Dat laatste element verklaart het sentiment van februari: de inflatie blijft een zeer heikel punt. Sinds het vierde kwartaal constateren we een trend van desinflatie, namelijk een afname van prijsspanningen waarbij de inflatie op jaarbasis gradueel afneemt. De jongste cijfers tonen echter aan dat die trend voorlopig een halt wordt toegeroepen, zowel op het niveau van het algemene inflatiepeil als dat van de kerninflatie. In het geval van de eurozone moeten we zelfs vaststellen dat de kerninflatie nog niet gepiekt heeft en zijn opmars verderzet. Dat heeft uiteraard repercussies voor de financiële markten en het draaiboek van de centrale banken in hun strijd om de inflatiespanningen te beknotten via een restrictiever rentebeleid. 

Waar we in de maand januari nog optimistische renteverwachtingen hadden (piek- en renteverlagingen op het einde van het jaar), zorgde februari, voor de derde maal in minder dan een jaar tijd, voor een koude douche. De retoriek van de centrale banken wordt opnieuw harder waardoor de renteverwachtingen aanzienlijk zijn gewijzigd aan beide kanten van de oceaan. Nauwelijks een maand geleden gingen de markten uit van een piek van de leidinggevende rente van 5% in de VS en 3,75% in de eurozone. Ondertussen ligt de lat hoger en spreken we van een rentepiek van 5,5% in de VS en 4,25% in de eurozone. Een tweede vaststelling is dat de markten nu helemaal geen rekening meer houden met een eventuele renteverlaging in 2023. Dat houdt in dat de markt er nu vanuit gaat dat de ECB de rente zal verhogen met 50 basispunten in maart en mei en met nog 25 bijkomende basispunten later op het jaar. Voor de VS hebben de markten een rentescenario in petto van 3 maal plus 25 basispunten voor de vergaderingen respectievelijk in maart, mei en juni.

Na het optimisme van januari was februari dus een koude douche op het rentefront. De korte- en langetermijnrentes gingen omhoog met 40 à 50 basispunten waardoor obligaties duidelijk een stap achteruit moesten zetten. De schade op de aandelenmarkten viel al bij al nog mee, uitgezonderd voor de opkomende markten waar er duidelijk winst werd genomen. Ook de VS zette een stap terug (-2%) maar door het USD-effect sloot Wall Street - in eurotermen - nagenoeg ongewijzigd af. Europa (+1,65% in februari) blijft het peloton aanvoeren met een winst van 11,5% sinds de start van het jaar. Een laatste vaststelling is dat de olieprijs zich terug boven het 80 dollar-niveau heeft gevestigd waardoor de markten nu anticiperen dat de kaap van 100 dollar opnieuw tot de mogelijkheden behoort naar het jaareinde toe. Dat benadrukt de heropening van de Chinese economie en een mogelijke bijkomende hindernis voor centrale banken in hun strijd voor inflatiebeknotting wereldwijd.

 

Deze publicatie is opgesteld met de nodige zorg, mede op basis van zorgvuldig uitgekozen bronnen, maar zonder garantie dat de opgenomen informatie in alle omstandigheden actueel, nauwkeurig, volledig, juist en geschikt is. De opgenomen informatie kan steeds wijzigen zonder mededeling hiervan. De inhoud van deze publicatie kan geenszins beschouwd worden als financieel of beleggingsadvies, noch als juridisch of fiscaal advies, noch als een aanbod van bank- en/of verzekeringsproducten en/of -diensten. De inhoud van deze publicatie is louter informatief en de afnemer van de informatie is zelf verantwoordelijk voor elk eventueel gebruik ervan. Bank Nagelmackers nv is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of vergissingen en ook niet aansprakelijk (direct of indirect) (1) voor het niet-verwezenlijken van verwachtingen of voor enige beslissing of handeling die de lezer al dan niet zou nemen of stellen op basis van deze publicatie, (2) noch voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade (incl. winstderving of verlies van opportuniteit) als gevolg daarvan bij hem of derden. Niemand mag deze publicatie kopiëren of verspreiden voor eender welk doel, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Bank Nagelmackers nv.

Blijf op de hoogte

Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief. Zo blijft u altijd op de hoogte van de Nagelmackers-producten en diensten die voor u relevant zijn.

U kunt uw toestemming altijd intrekken via ‘uitschrijven’ onderaan onze e-mails of zoals toegelicht in onze Privacyverklaring. Meer informatie over o.a. de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens en de rechten die u daarbij hebt (zoals uw recht op inzage, correctie ...), vindt u in onze Privacyverklaring.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak