Online Banking

14 september 2023

Nagelmackers Invest

Christofer Govaerts

Chief Strategist

Macro-economische visie & financiële markten

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Het globale macro-economische plaatje kent een gemengd beeld. De laatste weken neemt de zenuwachtigheid over China en het indijken van de diaspora van de vastgoedmarktcrisis en schuldenpositie van lokale overheden wat toe. Het is best mogelijk dat China voor het derde jaar op rij niet in staat zal zijn om de kaap van 5% groei te ronden. Dat is de afgelopen 50 jaar ongezien. In Europa verschijnen er stilaan meer onweerswolken, waarbij er zelfs geanticipeerd wordt dat Duitsland een recessie zou kennen in het derde en vierde trimester van dit jaar. In Amerika is het beeld gemengd, maar relatief het beste in vergelijking met de rest van de wereld. Er zijn enerzijds signalen dat de arbeidsmarkt gradueel afkoelt en de industrie een versnelling lager is geschakeld. Anderzijds tonen recentere voorlopende indicatoren dat de industrie een tweede adem heeft gevonden en de dienstensector nog steeds in blakende gezondheid verkeert. Kortom, de VS is op korte termijn nog niet in de fase van significante groeivertraging aanbeland en een zachte – of misschien geen – landing is hier nog steeds aan de orde van de dag. De inflatie pauzeert en neigt naar desinflatie (de snelheid waarmee de inflatie op jaarbasis afneemt). Men gaat er nog steeds vanuit dat dat tijdelijk is, maar het lijkt erop dat het normalisatieproces in Europa veel moeizamer verloopt dan bijvoorbeeld in de VS. Ook de recente trends qua grondstofprijzen (prijsvorming in USD, olieprijs) en het feit dat de USD opnieuw aanzienlijk is verstevigd, zijn uiteraard bijkomende tegenvallers voor onder meer de ECB. Het rentebesluit van de ECB (14/09) en de FED (20/09) is dus een dubbeltje op zijn kant. Bij de ECB wordt men geconfronteerd met een duidelijke conjunctuurverzwakking alsook een hardnekkig hoge inflatie. De markten gaan uit van een rentepauze met mogelijks nog één renteverhoging voor het jaareinde. De zwakke euro en de evolutie van de energieprijzen kunnen het renteproces echter versnellen. Voor de FED anticipeert een meerderheid in de markt op een pauze met nog een realistische kans op één renteverhoging van 25 bp, (de laatste) in november. Wat wel vaststaat is dat de markten hun optimistische verwachtingen op renteverlagingen voor volgend jaar hebben bijgesteld en dus verder vooruitgeschoven hebben in de tijd. De maand augustus is doorsnee geen goede maand voor risicoappetijt en 2023 vormde daar geen uitzondering op. Voornamelijk de eerste helft van de maand was voor aandelenmarkten wereldwijd een uiterst moeilijke periode, en dan vooral voor China/Hong Kong (vastgoedperikelen) en de technologiesfeer (Nasdaq). In de tweede helft werden de verliezen wat ingeperkt, onder meer door ingrijpen van de Chinese regering en positievere geluiden rond schuldherfinanciering van de vastgoedgigant Country Garden. De voornaamste verliezers op 31/08 waren uitgedrukt in euro de opkomende markten (-4,7%) en de eurozone (-3,0%). De beste van de klas was uiteindelijk nog de VS (-0,2%), geholpen door een USD-appreciatie van bijna 2%. Ook de rentewispelturigheid was wederom sterk aanwezig, versterkt door het gebrek aan marktliquiditeit tijdens het zomerreces. Op het einde van de maand bleven zowat alle obligatieklassen ongewijzigd naar marktrendement toe.

 

Deze publicatie is opgesteld met de nodige zorg, mede op basis van zorgvuldig uitgekozen bronnen, maar zonder garantie dat de opgenomen informatie in alle omstandigheden actueel, nauwkeurig, volledig, juist en geschikt is. De opgenomen informatie kan steeds wijzigen zonder mededeling hiervan. De inhoud van deze publicatie kan geenszins beschouwd worden als financieel of beleggingsadvies, noch als juridisch of fiscaal advies, noch als een aanbod van bank- en/of verzekeringsproducten en/of -diensten. De inhoud van deze publicatie is louter informatief en de afnemer van de informatie is zelf verantwoordelijk voor elk eventueel gebruik ervan. Bank Nagelmackers nv is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of vergissingen en ook niet aansprakelijk (direct of indirect) (1) voor het niet-verwezenlijken van verwachtingen of voor enige beslissing of handeling die de lezer al dan niet zou nemen of stellen op basis van deze publicatie, (2) noch voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade (incl. winstderving of verlies van opportuniteit) als gevolg daarvan bij hem of derden. Niemand mag deze publicatie kopiëren of verspreiden voor eender welk doel, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Bank Nagelmackers nv.

Blijf op de hoogte

Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief. Zo blijft u altijd op de hoogte van de Nagelmackers-producten en diensten die voor u relevant zijn.

U kunt uw toestemming altijd intrekken via ‘uitschrijven’ onderaan onze e-mails of zoals toegelicht in onze Privacyverklaring. Meer informatie over o.a. de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens en de rechten die u daarbij hebt (zoals uw recht op inzage, correctie ...), vindt u in onze Privacyverklaring.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak