Online Banking

18 augustus 2023

Nagelmackers Invest

Christofer Govaerts

Chief Strategist

Macro-economische visie & financiële markten

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Eind juli wijzigde het IMF zijn wereldwijde macro-economische vooruitzichten. Het is voorzichtig optimistischer voor de VS dit jaar en in zekere mate ook voor de opkomende markten. De economische groeicijfers voor het tweede kwartaal bevestigen dat, maar met de nodige kanttekeningen.

De VS bevestigde die outlook met een opwaarts herziene groei in het eerste kwartaal en een bijgestelde opwaartse herziening voor het tweede kwartaal. Aangezien de belangrijke dienstensector nog steeds in een expansiefase zit, in combinatie met een langzaam afkoelende arbeidsmarkt, lijkt het erop dat de VS een positief rapport zal kunnen neerleggen in 2023. De tragere groei – ook bekend als ‘zachte landing’ – zou zich dus pas in 2024 voordoen. Europa trappelt momenteel nog ter plaatse en zal in ieder geval een zeer mager 2023 doormaken, met iets betere vooruitzichten voor volgend jaar. In China ten slotte verliest de heropleving duidelijk zijn momentum. Ook hier waren de verwachtingen begin dit jaar – naar Chinese standaarden – te hooggespannen.

Het inflatiescenario loopt in de VS min of meer volgens plan: de desinflatietendens zet zich door en de kerninflatie gaat tevens de juiste richting uit (looninflatie is momenteel de enige kopzorg voor de FED). In Europa geldt hetzelfde, met uitzondering van de kerninflatie die hardnekkig hoog blijft. Dat heeft repercussies op de renteverwachtingen en het beleid van de centrale bank in de nabije toekomst.

Zowel de ECB als de FED deden hun duit in het zakje met betrekking tot renteverhogingen in de maand juli (+25 basispunten). Wat de markt betreft is het nu een dubbeltje op zijn kant voor de nabije toekomst. Beide centrale banken zouden de rente nog steeds kunnen verhogen in september, maar de markt geeft de FED eerder het voordeel van de twijfel (= top rentecyclus). Tegelijkertijd is de markt ervan overtuigd dat die relatief hoge renteniveaus zullen aanblijven tot de lente van volgend jaar.

De maand juli was in het algemeen een goede maand voor risicoappetijt op de financiële markten. De positieve uitschieters waren vooral de opkomende markten (Azië/China +5%, rest van de wereld +2%). Ook het resultatenseizoen stelde niet teleur, waarbij het gros van de zwaargewichten uit de Amerikaanse index (FAANG+) aan de verwachtingen voldeden. Voor de obligaties kwamen de rendementen uit in een vork van +1% tot -0,4%. Naar het einde van de maand kwamen er echter enkele onaangename verrassingen, zowel op geopolitiek als economisch vlak. Het ratingbureau Fitch besliste om de kredietwaardigheid van de VS te verlagen van AAA naar AA+, terwijl de Amerikaanse schatkist besliste om zijn kalender van nieuwe schulduitgiftes te intensifiëren. Ook de Japanse centrale bank liet uitschijnen dat ze van plan is om het ultrazachte monetaire beleid aan te passen. Verder blies Rusland het graanakkoord op en deed het de graanaanvoer aan aanbodzijde tegelijkertijd pijn via bombardementen (dichtbij de Roemeense grens). Ten slotte volhardde de OPEC+ om de globale olieaanvoer aan banden te leggen met verdere productiebeperkingen die op korte termijn worden verlengd (olieprijs juli: +16%). Met dat in het achterhoofd zijn de markten bij aanvang van de maand augustus iets voorzichtiger geworden.

 

Deze publicatie is opgesteld met de nodige zorg, mede op basis van zorgvuldig uitgekozen bronnen, maar zonder garantie dat de opgenomen informatie in alle omstandigheden actueel, nauwkeurig, volledig, juist en geschikt is. De opgenomen informatie kan steeds wijzigen zonder mededeling hiervan. De inhoud van deze publicatie kan geenszins beschouwd worden als financieel of beleggingsadvies, noch als juridisch of fiscaal advies, noch als een aanbod van bank- en/of verzekeringsproducten en/of -diensten. De inhoud van deze publicatie is louter informatief en de afnemer van de informatie is zelf verantwoordelijk voor elk eventueel gebruik ervan. Bank Nagelmackers nv is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of vergissingen en ook niet aansprakelijk (direct of indirect) (1) voor het niet-verwezenlijken van verwachtingen of voor enige beslissing of handeling die de lezer al dan niet zou nemen of stellen op basis van deze publicatie, (2) noch voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade (incl. winstderving of verlies van opportuniteit) als gevolg daarvan bij hem of derden. Niemand mag deze publicatie kopiëren of verspreiden voor eender welk doel, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Bank Nagelmackers nv.

Blijf op de hoogte

Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief. Zo blijft u altijd op de hoogte van de Nagelmackers-producten en diensten die voor u relevant zijn.

U kunt uw toestemming altijd intrekken via ‘uitschrijven’ onderaan onze e-mails of zoals toegelicht in onze Privacyverklaring. Meer informatie over o.a. de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens en de rechten die u daarbij hebt (zoals uw recht op inzage, correctie ...), vindt u in onze Privacyverklaring.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak