Online Banking

18 januari 2024

Nagelmackers Invest

Christofer Govaerts

Chief Strategist

Macro-economische visie & financiële markten

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Gegevens uit de maanden december en januari bevestigen op heden het conjunctuurplaatje dat reeds enkele maanden van kracht is, met enkele uitzonderingen. Positief punt is dat de Amerikaanse economie blijft verrassen, waardoor de langverwachte recessie nog steeds niet op de deur klopt. Dat merken we zowel aan de voorlopende indicatoren als aan de evoluties op de arbeidsmarkt. De lichte teleurstellingen bevinden zich echter in Europa en vooral in het Verre Oosten. In Europa zagen we bij de start van het vierde kwartaal de eerste grassprietjes in Duitsland, maar dat blijkt voorlopig voorbarig gezien de meest recente voorlopende conjunctuurindicatoren. Duitsland sloot 2023 trouwens af met een licht negatieve groei (-0,3%). In China zijn de huidige statistieken naar anticipatie en in een historische context niet schitterend. China heeft nog steeds te kampen met een vastgoedmalaise, wat ook begin dit jaar waarschijnlijk nog steeds zal doorwegen.

Beleidsmatig waren er geen wijzigingen op het monetaire front in december, zowel voor de FED als de ECB. De boodschap bleef ongewijzigd, met nog steeds een opgestoken wijsvinger met betrekking tot de huidige en toekomstige inflatietrends. Dat weerhield de markt echter niet om die boodschap te laten voor wat het is en verder zeer optimistisch renteverlagingen in te prijzen voor 2024 en 2025. Dat had zeker gevolgen voor de eindejaarsrally in december.

Terwijl aandelen en obligaties in november reeds zeer mooie rendementen neerzetten, gingen ze in december verder op dat elan en werd de kers op de taart gezet. Het gevolg was dat zowel aandelen als obligaties 2023 afsloten in crescendo. In een gediversifieerde globale aandelenportefeuille uitgedrukt in EUR was het resultaat +22% voor de VS, +19% voor de eurozone, +16% voor Japan, +11% voor Europa ex-emu en +6% voor de opkomende markten. Voornamelijk China woog bij die laatste op het einderesultaat. Maar ook obligaties boekten een mooi resultaat in 2023 ondanks de lastige maanden september en oktober: hoogrentende bedrijfsobligaties +12%, hoogwaardige Europese bedrijfsobligaties +8%, Europese staatsobligaties +7%, staatsobligaties opkomende markten +3,5% en inflatiegelinkt staatspapier +2,5%.

Hoewel we graag het glas heffen op die resultaten, moeten er toch enkele kritische bedenkingen gemaakt worden wat de kortetermijnvooruitzichten betreft. De eindejaarsrally heeft een aanzienlijk voorschot genomen op centrale banken en neerwaartse renteverwachtingen naar 2024 toe. We stellen nu bij de aanvang van het nieuwe jaar vast dat de realiteitszin opnieuw zijn intrede doet en de rente-euforie wat normaliseert en corrigeert. Ten slotte zijn er nog steeds inherent geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten die het risicosentiment de komende weken parten kunnen spelen, zonder vooralsnog het algemene beeld voor 2024 fundamenteel te wijzigen. Wij volgen verdere ontwikkelingen uiteraard op de voet op.

 

Deze publicatie is opgesteld met de nodige zorg, mede op basis van zorgvuldig uitgekozen bronnen, maar zonder garantie dat de opgenomen informatie in alle omstandigheden actueel, nauwkeurig, volledig, juist en geschikt is. De opgenomen informatie kan steeds wijzigen zonder mededeling hiervan. De inhoud van deze publicatie kan geenszins beschouwd worden als financieel of beleggingsadvies, noch als juridisch of fiscaal advies, noch als een aanbod van bank- en/of verzekeringsproducten en/of -diensten. De inhoud van deze publicatie is louter informatief en de afnemer van de informatie is zelf verantwoordelijk voor elk eventueel gebruik ervan. Bank Nagelmackers nv is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of vergissingen en ook niet aansprakelijk (direct of indirect) (1) voor het niet-verwezenlijken van verwachtingen of voor enige beslissing of handeling die de lezer al dan niet zou nemen of stellen op basis van deze publicatie, (2) noch voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade (incl. winstderving of verlies van opportuniteit) als gevolg daarvan bij hem of derden. Niemand mag deze publicatie kopiëren of verspreiden voor eender welk doel, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Bank Nagelmackers nv.

Blijf op de hoogte

Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief. Zo blijft u altijd op de hoogte van de Nagelmackers-producten en diensten die voor u relevant zijn.

U kunt uw toestemming altijd intrekken via ‘uitschrijven’ onderaan onze e-mails of zoals toegelicht in onze Privacyverklaring. Meer informatie over o.a. de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens en de rechten die u daarbij hebt (zoals uw recht op inzage, correctie ...), vindt u in onze Privacyverklaring.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak