Online Banking

17 april 2023

Nagelmackers Invest (17/04/2023)

Christofer Govaerts

Chief Strategist

Macro-economische visie & financiële markten

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Het globale macro-economisch plaatje blijft vrij stabiel. Ondanks enkele eerste signalen van vertraging uit de VS is het glas nog halfvol. Betreffende Europa blijft de huidige gematigde expansiefase intact. De enige huidige onzekerheid is dat het herstelmomentum in China – na de heropening post-COVID – onderweg hindernissen ondervindt en onder de hooggespannen verwachtingen presteert. In het licht van meer gematigde inflatieontwikkelingen zet dit in China potentieel de deur open voor een ruimer monetair beleid op termijn. Wat de inflatie in het Westen betreft, is het glas zowel halfvol als halfleeg. Dankzij gunstige energieprijsontwikkelingen verloopt de normalisatie van het algemeen inflatiepeil op jaarbasis zoals verhoopt. Vooral voor Europa is dit goed nieuws. Voor de kerninflatie zijn er nog wat obstakels te overwinnen. Dit normalisatieproces verloopt aan beide zijden van de oceaan wat stroever, zeker voor Europa waar het nu de tweede en derde ronde prijseffecten zijn die de centrale bank wat zorgen baren (bijvoorbeeld loonevolutie).

Maart was een historische maand voor de financiële markten. De problemen in de financiële sector (cfr SVB Bank en Credit Suisse) schrikten beleggers wereldwijd op en confronteerde hen met zeer volatiele marktomstandigheden. Deze keer was de volatiliteit het meest uitgesproken in de rentesfeer. De FED en de ECB deden algemeen wat er werd verwacht: ze voerden een renteverhoging door van respectievelijk +25 en +50 basispunten. Het renteplaatje is nu echter drastisch gewijzigd, zeker de renteverwachtingen in de VS. Nog voor de zomer zou de FED mogelijks nog een keer de rente verhogen met 25 basispunten, in de tweede jaarhelft hebben de markten hun zinnen gezet op renteverlagingen die nog agressief zullen doorgetrokken worden in 2024. Wat de ECB betreft wordt de lat ook wat lager gelegd en anticiperen de markten nog 1 tot 2 renteverhogingen waarna de klus geklaard zou moeten zijn.

Na de koude douche van februari – zowel voor aandelen als obligaties - zag het risicosentiment op de markten er medio maart niet goed uit. Dankzij de zeer kordate aanpak en interventies van centrale banken wereldwijd, herpakten de markten zich na de opdoffer in de bancaire sector. Zo konden de meeste aandelenmarkten wereldwijd de maand toch nog afsluiten in positief territorium (uitgezonderd het VK). De stijlverschillen diepten zich echter verder uit, ten nadele van “waarde”. Uiteraard was de financiële sector hier de grote boosdoener terwijl de hernieuwde dalende rentetrend “groei” terug wat wind in de zeilen gaf. Deze dalende rentetendens zorgde er voor dat obligaties terug boven water kwamen. Sinds begin dit jaar leiden Europese staatsobligaties de dans (+2,44%), gevolgd door internationale bedrijfsobligaties (+1,0%). Naar wisselkoersen toe moest de USD stoom aflaten (USD index -2,5%), uiteraard veroorzaakt door de fors gewijzigde Amerikaanse renteverwachtingen. Grondstoffen toonden een gemengd plaatje: edele metalen (bv goud), als veilige haven, deden het vrij goed terwijl meer cyclische grondstoffen te lijden hadden onder de financiële schok. De dalende olieprijstendens werd begin april een halt toegeroepen doordat OPEC+ productieverlagingen aankondigde.

 

Deze publicatie is opgesteld met de nodige zorg, mede op basis van zorgvuldig uitgekozen bronnen, maar zonder garantie dat de opgenomen informatie in alle omstandigheden actueel, nauwkeurig, volledig, juist en geschikt is. De opgenomen informatie kan steeds wijzigen zonder mededeling hiervan. De inhoud van deze publicatie kan geenszins beschouwd worden als financieel of beleggingsadvies, noch als juridisch of fiscaal advies, noch als een aanbod van bank- en/of verzekeringsproducten en/of -diensten. De inhoud van deze publicatie is louter informatief en de afnemer van de informatie is zelf verantwoordelijk voor elk eventueel gebruik ervan. Bank Nagelmackers nv is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of vergissingen en ook niet aansprakelijk (direct of indirect) (1) voor het niet-verwezenlijken van verwachtingen of voor enige beslissing of handeling die de lezer al dan niet zou nemen of stellen op basis van deze publicatie, (2) noch voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade (incl. winstderving of verlies van opportuniteit) als gevolg daarvan bij hem of derden. Niemand mag deze publicatie kopiëren of verspreiden voor eender welk doel, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Bank Nagelmackers nv.

Blijf op de hoogte

Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief. Zo blijft u altijd op de hoogte van de Nagelmackers-producten en diensten die voor u relevant zijn.

U kunt uw toestemming altijd intrekken via ‘uitschrijven’ onderaan onze e-mails of zoals toegelicht in onze Privacyverklaring. Meer informatie over o.a. de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens en de rechten die u daarbij hebt (zoals uw recht op inzage, correctie ...), vindt u in onze Privacyverklaring.

Wat is uw doelstelling? Praat erover met een Nagelmackers-adviseur. Samen stelt u een strategie op die u naadloos naar uw bestemming brengt.

Maak een afspraak